Kino Kosmose ehitustööde organiseerimine

Tereste, Reio (2014) Kino Kosmose ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction Works of Cinema Kosmos.

[thumbnail of Lõputöö_R_Tereste_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad_R_Tereste_2014.rar] Archive (RAR) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on lahendatud Tallinnas, Pärnu mnt. 45 asuva Kino Kosmose ehituse organiseerimine. Töö koostamisel on alusdokumentidena kasutatud hoone arhitektuurset põhiprojekti ning konstruktsiivse osa ja eriosade tööprojekte. Lisaks neile on kasutatud tehnoloogia alast kirjandust ning EKE NORA ajanormide andmebaasi. Töö annab ülevaate hoone arhitektuursest iseloomust, ehitustingimustest ja rekonstrueerimisega kaasnevatest piirangutest. Lisaks on antud lühiülevaade kõikidest teostavatest ehitustöödest. Kasutades EKE NORA andmebaasi, on leitud ehitusmahtude põhjal tööde teostamiseks kuluv aeg ning määratud nende tööde teostamiseks vajaminev tööjõud. Selle tulemusena on saadud ehituse kestvuseks 202 päeva. Töös on lahendatud ehitusplatsi põhimõtteline korraldus, milles on välja toodud, kus on tõstemehhanismide töötsoonid, millised on masinate liikumisteed, kus paiknevad ehitusplatsil ajutised ehitised, materjalide ladustusplatsid ning kuidas toimub jäätmekäitlus ja objekti valve. Lisaks sellele on näidatud, kuidas varustatakse ehitust vajaminevate ressurssidega. Töös on tehtud kalkulatsioon ehituse organiseerimise maksumusest, milleks saadi 74 739,50 € ning masinate, seadmete ja tõstetehnika vajadusest ja maksumusest, milleks saadi 43 237,45 €. Põhjalikumalt on lõputöö autor käsitlenud katusetöid ja hoonesisesed betoneerimistööd, kirjeldades nende tööde teostamise tehnoloogiat, leides nende tööde teostamiseks vajalik tööjõu ressurss ning tööde teostamiseks vajaminev aeg. Kirjalikku osa toetavad vastavad joonised ning graafikud.

Abstract [en]

This final paper provides the organization of construction of movie theatre Kosmos located in Tallinn, Pärnu mnt 45. The basic documents used for compiling the paper are the architectural basic project of the building and the working projects of the structural part and special parts. In addition, technological literature and the database of time norms of EKE NORA have been used. The paper provides an overview of the architectural nature of the building, construction requirements and restrictions involved in reconstruction. In addition, a short overview is provided of all performed construction works. The time spent on performing works has been found based on construction volumes with the use of EKE NORA database, and the labour force required to perform those works has been determined. As a result, the construction has been determined to last for 202 days. The paper provides a solution for the basic organization of the construction site, highlighting the working zones of lifting mechanisms, the paths of movement of machinery, the locations of temporary facilities on the construction site, locations of storage sites of materials and the organization of waste management and surveillance of the site. In addition, the means of supplying the construction with necessary resources have been indicated. The paper contains a calculation of the cost of organizing construction. The author of the final paper has addressed roofing works and concrete works within the building in more depth, describing the technology of performing those works, calculating the time, labour and equipment required to perform those works. The written part is supported by corresponding drawings and graphs. The author of the final paper has also addressed the requirements of occupational safety and environmental safety for this construction.

Item Type: thesis
Advisor: Rammjalg Anneli
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Reio Tereste
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:02
Last Modified: 03 Sep 2019 12:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/860

Actions (login required)

View Item View Item