Väikeettevõtte Design 4 Dream OÜ arengukava aastani 2017

Siska, Liisi (2014) Väikeettevõtte Design 4 Dream OÜ arengukava aastani 2017. [thesis] [en] Startup Design 4 Dream OÜ Development Plan until Year 2017.

[thumbnail of Liisi_Siska_diplomitöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (950kB)
[thumbnail of RR_ÜL leht_Liisi_Siska.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (222kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (339kB)

Abstract

Käesolev lõputöö on kirjutatud teemal “Väikeettevõtte Design 4 Dream OÜ arengukava koostamine aastani 2017”. Teema valikul sai otsustavaks autori seos ettevõttega ning isiklik huvi tulemuste saavutamiseks. Diplomitöö jaotus kolmeks omavahel seotud peatükiks, kus esimeses osas andis autor ülevaate ettevõtlusega alustamisest, äriidee leidmisest ning arengukava koostamise vajalikkusest ja võimalikke strateegiate väljatöötamise teoreetilist baasist. Teise osana iseloomustati uurimisalust ettevõtet, kirjeldati selle hetke olukorda, analüüsiti konkurente ja tegeleti arengustrateegia väljatöötamisega. Kolmandas peatükis koostati ettevõttele tegevuskava, mis hõlmas turustrateegia, müügistrateegia ja finantsstrateegia planeerimist. Arengukava koostati arengueelduste analüüsimiseks, mis võimaldaks ettevõtte juhtidel näha idee potentsiaali eelkõige Eestis. Koostatud plaani järgides loodetakse tegutsemisesse sisse viia muutusi, mis opereeriksid nii väliskeskkonnast lähtudes kui ettevõtte sisemistest huvidest. Design 4 Dreami toodanguks on eriilmelised isikustamisvõimalusega voodipesud, mida käesoleval hetkel konkurentide poolt ei pakuta. See annab ettevõttele tugeva konkurentsieelise võimaluse kiiremaks turupositsiooni kinnitamiseks. Samas on ettevõte ohustatud imporditava masstoodangu poolt, mille madalate jaehindadega ei suudeta võistelda, mistõttu rõhub ettevõte kvantiteedi asemel kvaliteedile, pakkudes vastupidavaid looduslikest materjalidest voodipesusid. Turustrateegia koostamisel segmenteeriti ettevõtte jaoks atraktiivsem sihtklient, kelleks on naine vanuses 25-50, kes teenib vähemalt Eesti keskmist palka ja huvitub sisekujundusest. Peamiseks sihtkliendini jõudmise viisiks on sotsiaalmeedia, hetkeni, mil puuduvad finantsvõimalused reklaami panustamiseks. Autor viis läbi kvantitatiivmeetodil tarbijaküsitluse, et välja selgitada eestlaste eelistused voodipesude suhtes ning samas koguda informatsiooni, mida saaks kasutada ettevõtte ja toodete arendamiseks. Vastustest selgus, et enamik inimesi ostab voodipesu komplekti hinnavahemikus 20-60 eurot ehk keskmise hinnaklassiga tooteid, kuhu kuulub ka Design 4 Dream. Ettevõttel on planeeritud ka sisenemine jaemüügiturule, mistõttu uuriti, kust tavaliselt voodipesu soetatakse. Populaarseimaks osutusid kaubandusketid (Selver, Rimi, Jysk jt), kust planeeritakse jaemüügiturule sisenemist alustada. Tootearenduse poole pealt kujunes tähtsaimaks küsimuseks voodipesuga seotud probleemide väljaselgitamine, kus lisaks kõrge hinna ja kehva kvaliteedi suhtele tõid vastajad välja mitmeid ettepanekuid, mida juhtkond saab kasutada voodipesu väärtuse tõstmiseks. Küsimustiku tulemused olid Design 4 Dreami meeskonna jaoks motiveerivad, sest mitme küsimuse vastustest võis välja lugeda, et vastajad ootavad müügile midagi uut ja teistsugust. Müügistrateegia koostas autor lähtudes stabiilsest, kuid tempokast kliendibaasi kasvust. Finantside kokkuhoidmiseks tegelevad müügiga ettevõtte juhid ise, pakkudes tellimisvõimalust sotsiaalmeedias ja kodulehel e-posti teel. Lisaks planeeriti kontaktide loomine äriklientidega, kellena nähakse sisekujundajaid ja majutusasutuste omanikke, millega tegelevad ettevõtte juhid isiklikult. Kõige olulisem punkt ettevõtte jaoks käesolevas arengukavas on finantsstrateegia koostamine ja selle tulemus, sest finantsplaan on kokkuvõte koostatud strateegiatele, mis näitab, kas planeeritud tegevused on tulemuslikud või mitte. Kasumiaruande ja bilansi prognoosi tulemusena selgus, et arengukava koostamine on olnud tulemuslik ning sissejuhatuses seatud peaeesmärk, digitaalse tekstiiliprinteri ostmine, saab võimalikuks 2017. aasta lõpuks, kui ettevõte suudab täita müügiplaani järgides väljatöötatud strateegiaid. Design 4 Dreami pakutav toodang omab potentsiaali kliendibaasi pidevaks kasvamiseks, kuid toode ei müü ennast ise. Ettevõtte meeskond peab ühtselt töötama eesmärkide nimel, mis arengukavas püstitatud said, vaid see tagab edu. Takistuseks võib saada juhtkonna kogenematus ettevõtluses, mistõttu võib firma areng toimuda ebastabiilselt ning eesmärkidest kõrvale kaldumistega. Lõppkokkuvõttes määrab ettevõtte edukuse juhtide tahe ja kompetentsus ning seda omakorda toetab toode oma uudsuse võimalustega.

Abstract [en]

This graduation thesis is written on the topic “Start-up Design 4 Dream OÜ Development Plan until Year 2017”. Topic got selected because of the relationship between author and company and personal interest in the outcome. Thesis is divided into three linked chapters. In the first chapter author gives an overview about starting business, finding a business idea, why create a development plan and what kind of strategies it should involve. In the second part author describes the company that is under investigation in this thesis. There is also a description about company’s current situation and analysis about competitors. In the second part author also deals with company’s development strategy. In the third part action plan to the company is made, which includes market strategy, sales strategy and financial strategy. Design 4 Dream produces bedclothes, which are not currently offered by any other company. There is a design strip on the blanket and on the pillow that can be changed. Design strips are fixed there with zips and they can be turned around because one strip has two different design options. Customer can choose between deigns created by company or create their own appearance. That kind of system gives company competitive advantage on the market. In this theses author examined competitors in Estonia and found out that the main market share belongs to mass production that is coming from Asia, because they have lower price than the ones produced in Estonia. On the other hand this import production has poor quality. Considering that Design 4 Dream positions in the category of higher prices but also better quality and modern design. In the market strategy section author chooses a target customer to the company, who is woman aged 25-50 years old, who earns at least average Estonian salary and is interested in interior design. The main way to reach to target customer is social media, at least until company starts to grow its profit. Preparing sales strategy author based on stable but fast-paced growth. Managers do all the sales work by themselves. It is possible to order Design 4 Dream products by e-mail, but soon homepage will be opened. Right now managers try to find customers and business customers, who could be for example interior designers, by social media. Financial strategy is the most important part of the thesis, while it show the results of all the strategies- are they successful or not. The main reason of this thesis is to make a plan that gains enough profit for the year 2018 that managers can buy a digital textile printing machine by company’s own profit. The result is that they can, so they are pleased with this plan. In conclusion bedclothes that Design 4 Dream offers are unique, but product does not sell itself. Company’s managers have to do a lot of work to become successful and following this development is one way.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Liisi Siska
Date Deposited: 09 Jun 2014 11:22
Last Modified: 03 Sep 2019 12:47
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/849

Actions (login required)

View Item View Item