Sotsiaalmeedia kasutamine turundusvahendina Linette Retail OÜ näitel

Seinas, Marita (2014) Sotsiaalmeedia kasutamine turundusvahendina Linette Retail OÜ näitel. [thesis] [en] Using Social Media as a Marketing Tool Based on Linette Retail OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_M_Seinas_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - ddoc] Other (lihtlitsents - ddoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (33kB)

Abstract

Sotsiaalmeedia turundus on uus turunduskeskkond, mis on tekkinud Interneti suhtlusvõrgustike populariseerumisel. See on muutnud turunduses seni kasutusel olnud strateegiaid ning eesmärke. Töö on ajendatud probleemidest sotsiaalmeediaturunduse kasutamisest. Antud turundusvaldkond on kasutusel laialdaselt, kuid erinevate uuringute andmetel puuduvad paljudel ettevõtetel teadmised ja oskused kuidas seda tegema peaks ning kas see ka kasumlik on. Uurimus on läbi viidud Linette Retail OÜ näitel, kus kasutatakse sotsiaalmeediat kui turundusvahendit, kuid ei teata, kas see on ennast ära tasunud. Käesoleva töö eesmärgiks oli teha parendusettepanekuid Linette Retail OÜ’le sotsiaalmeedia kasutamises turundusvahendina. Et seda teha koostati üldine tarbijauuring selgitamaks tarbija seisukohta ettevõtete sotsiaalmeedia turundustegevuse kohta ning analüüsiti Linette Retail OÜ senist turundustegevust sotsiaalmeedias. Linette Retail OÜ on rahvusvaheline ettevõte, mis hõlmab endas kaht tootmisettevõtet (Linette Tallinnas ning Valessa Viljandis) ning 11 “Linette” esinduskauplust, milledest 1 asub Riias. Linette toodab naiste korsetitooteid nii omatoodanguna kui ka allhankena. Tootmisse kuuluvad rinnahoidjad, püksid, stringid, bodyd, sukahoidjad, ujumisriided, päevitusriided ning ööpesu. Lisategevuseks on kandilõikamine ning materjali müük. Tootmine toimub Tallinnas ettevõtte peamajas ning Vilandi tütarettevõttes OÜ Valessa. Tarbijauuringu järeldusena selgus, et sotsiaalmeedial on väga suur roll tarbija seisukohalt. Interneti kasutatakse informatsiooni leidmiseks pesu soetamisel ning samuti tuleb uurmisest välja, et pesu puhul loetakse sotsiaalmeediat parimaks reklaamkanaliks. Sotsiaalmeedia kanalite puhul on välja toodud Facebook, kui parim keskkond ning sotsiaalmeediat usaldab enamik küsitlusele vastanutest. Analüüsi tulemusena selgus ka, et Linette brändi hinnatakse kõrgelt, kuid nende tegevus sotsiaalmeedias ei ole olnud silmapaistev. Linette sotsiaalturunduse hetkeolukorra analüüs näitas, et kasutusel on vaid keskkond Facebook ning sealses turundustegevuses on liialt on keskendutud Linette viimastele uudistele, sooduspakkumistele ning kampaaniatele. Kõrvale on jäetud kliendisuhete juhtimine- inimestega suhtlemine, nendelt küsimuste küsimine. Antud töö näol on valminud abimaterjal, mida saab Linette soovi korral kasutada oma sotsiaalmeedia turundustegevuse parenduseks Töös toodud ülevaated ning soovitused annavad informatsiooni nii eesmärkide seadmiseks, kui ka selleks, et millele tuleb tähelepanu pöörata antud turundusvaldkonnas.

Abstract [en]

Social media marketing is a new marketing environment that has emerged with online social networking popularization. It has changed marketing strategies and objectives been used so far. This thesis is motivated by problems in the use of social media marketing. This area of marketing is widely used, but various studies show that many companies lack the knowledge and skills of how to do that, and even if it is profitable. The study has been carried out on the example of Linette Retail LLC, which has been using social media as a marketing tool, but it is not known whether it has paid off. The aim of this thesis was do give suggestions for improvement to Linette Retail LLC on social media usage as a marketing tool. To do so was composed a comprehensive consumer survey in order to clarify the position of consumer about businessis using social media as a marketing tool and Linette Retail LLC current marketing efforts in social media was analyzed by the author. Linette Retail LLC is an international company, which includes two production companies (Linette Tallinn and Valessa Viljandi), and 11 "Linette" stores, one of which is located in Riga, Latvia. Linette produces women corset products as its own production as well as outsourced. Production contains bras, panties, thong, bodies, suspenders, swimwear, bikini, and sleepwear. Production takes place in Tallinn in the main house and the company's subsidiary LLC Valessa Viljandi. The consumer study's conclusions revealed that social media has a very big role in the consumer's mind. Internet is beeing used to find information about underwear and social media is considered to be the best advertising channel(in particular Facebook) for underwear. majority of the respondents trust social media. The analysis also showed that Linette brand is highly valued, but their activity in the social media has not been prominent. Linette Social Marketing analysis revealed that Facebook is the only social media channel they use and on Facebook , the focus is on the latest news, discount offers and campaigns. Customer relationship magament – communcation with followers is beeing sidelined. The result can be used by Linette Retail LLC to develop their social media strategy. Rewiews and recommendations made in this thesis give information for setting goals and informs about important acpects.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Clothing and Textiles > History of Clothing and Textile Goods
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Marita Seinas
Date Deposited: 09 Jun 2014 11:28
Last Modified: 03 Sep 2019 13:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/847

Actions (login required)

View Item View Item