Eivere mõisa kortermaja katuse ja fassaadi renoveerimstööde organiseerimine

Roosaar, Priit (2014) Eivere mõisa kortermaja katuse ja fassaadi renoveerimstööde organiseerimine. [thesis] [en] Eivere Manor Apartment House Roof and Facade Construction Organisation .

[thumbnail of Lõputöö kontrollitud.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (8MB)
[thumbnail of lisad.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (703kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada uurimisobjektiks oleva hoone taaskasutuselevõtuks vajalikke toiminguid, et hoone piirded saavutaksid renoveerimisetöödejärgselt energiatõhususe miinimumnõuded ning teha vastavate tööde maksumuse eelarvestus. Lõputöö alusmaterjaliks on kasutatud Riigiarhiivist pärinevaid materjale - Paide Tehnilise Inventariseerimise Büroo poolt koostatud „Eivere Invaliidide Kodu“ inventariseerimise jooniseid. Lõputöö autor on teostanud lisamõõdistusi objektil ning fikseerinud ära hoone hetkeolukorra. Lisaks on autor kasutanud Eke Nora ajanormi andmebaasi ühikhinna arvutamiseks ning renoveerimistööde tehnoloogiaalaseid allikaid. Lõputöös on välja toodud renoveerimist vajava objekti tänane olukord, kus käsitletakse ka arhitektuurilist ja konstruktsioonilist kirjeldust. Põhjalikumat käsitlust töös on saanud katusetööd, fassaadi renoveerimine ja avatäidete vahetuse teostamise tehnoloogia. Tehnoloogiakaartide koostamisel on keskendutud tööde teostamisele talvises tingimustes, kus autor on leidnud optimaalsed võimalused renoveerimise tööde teostuseks. Renoveeritava hoone kohta on koostatud renoveerimistööde mahutabel ja tööde eelarveline maksumus, renoveerimistööde hinnaks kujunes koos ehitusorganiseerimise kuludega 103 293,00 eurot. Antud summast moodustab 16,98% ehitusorganiseerimise kulud summas 17 451,00 eurot. Ehitusmahtude põhjal on saadud renoveerimistööde kestvus, kasutades lähtematerjalina ajanormide andmebaasi Eke Nora. Saadud tulemustel on koostatud tööbrigaadide suurused ja kogu renoveerimistööde kestvus 6 kuud. Kalendergraafikus kajastatakse maksimaalne töötajate arv objektil 26 töötajat. Ajagraafiku planeerimisel on lähtutud erinevate tööde omavahelisest tasakaalust ja ressursi vajadusest. Lõputöös on lahendatud ehitusplatsi korraldus, mis on jälgitav üldplaanil. Lahendatud on tööala suurus ning selle paiknemine mõisa territooriumil suhtes teiste hoonete ja rajatistega. Lisaks on üldplaanil välja toodud sõiduteede ja ajutiste teede paiknemine, kuiva ning avatud ladude asukohad, üldvalgustite statsionaarsed punktid ja töötajatele mõeldud olmeplokkide paiknemised. Tööde teostamiseks ja ehitsplatsi normaalseks toimivuseks on välja arvutatud elektri ja vee kulu. Lisaks tööde käsitlusele ja teostuse tehnoloogiale on käsitletud erinevate tööde ohutusnõudeid.

Abstract [en]

The purpose of this thesis is to find out the necessary procedures for making the building under study operational again, so that after renovations the boundaries of the building would achieve the minimum required energy efficiency, and to estimate the costs of the corresponding work. As the basis of the thesis, materials from the National Archives are used - the inventory figures of "Eivere Nursing Home" that were composed by Paide Technical Inventory Bureau. The author of the thesis has taken extra measurements of the object and made a record of the current situation. Additionally, the author has used the time limit databases by Eke Nora to calculate the unit price, and different resources on the technology of renovation works. The thesis brings out the current situation of the object in need of renovations; the architectural and constructional descriptions are also dealt with. More attention is given to roofing, facade renovation, and to the replacement technologies of aperture fillings. Technology mapping concentrates on conducting the work in wintry conditions, where the author has found optimum alternatives for renovation works. A table with the volume of the renovation works and the estimated budget of the works has been prepared for the renovated building, the price of the renovations together with the costs of construction organization turned out to be 103293,00 Euro. 16,98 % of the amount is the cost of construction organization, totalling 17451,00 Euro. The real duration of the renovation work is derived from the construction volumes by using the time limit databases by Eke Nora as the source material. The sizes of the work brigades are compiled based on these results and the total length of the renovation work is 6 months. The calendar graph reflects the maximum number of workers on site – 27 men. Planning of the schedule is based on the balance between various works and resource needs. The thesis sorts out the organization of the construction site, which can be observed in the master plans. The size of the workspace and its location on the estate with respect to other buildings and facilities is also sorted out. In addition, the master plan outlines the location of driveways and temporary roads, the location of dry and open warehouses, the fixed points of general lighting, and the location of municipal facilities for the workers. Both electricity and water consumption have been calculated for carrying out the work and for the normal functioning of the construction site. In addition to addressing the work and its realization technologies, different safety regulations are dealt with as well.

Item Type: thesis
Advisor: Enn Tammaru
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Priit Roosaar
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:31
Last Modified: 03 Sep 2019 12:47
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/830

Actions (login required)

View Item View Item