Hoone renoveerimisega saavutatud energiatõhususe analüüs

Needo, Aire (2014) Hoone renoveerimisega saavutatud energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Energy Efficiency Achieved by Renovation of Building.

[thumbnail of Aire Needo_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Antud diplomitöös uuritakse 1985. aastal ehitatud ja 2013. aastal soojusenergia säästmiseks renoveeritud kortermaja. Töö eesmärgiks on analüüsida hoone arvutuslikku kütteenergia vajadust ning võrrelda seda tegelikult ostetud kütteenergia kogusega. Elamu on renoveeritud Sihtasutus KredEx toetusraha kaasabil. Sihtasutus KredEx reglementeerib kortermajale koostama energiatarbe analüüsid. Mille järgi leitakse renoveerimistöödeks parimad lahendused, saavutades sealjuures kindel kütteenergia sääst. Hoonele 2010. aastal koostatud energiaauditi raporti [1] järgi väljastatud energiaauditi lisa (Lisa 1), mis on teostatud 2012 aastal, lubab energiasäästu väärtuseks vähemalt 63%. Antud töö autori poolt leitud arvutuslik hoone kütteenergia tarbimise arvutus näitas, et enne renoveerimist ja järgneva olukorra võrdlus ei tagaks hoones nõutavat energiasäästu protsenti. Hinnanguliselt täpsema energiasäästu leidmise aluseks on õiged hoone algandmed – välispiirde pindade mahud ja konstruktsiooni soojusjuhtivuse väärtused. Sihtasutus KredEx´i poolt määratud renoveerimisnõudeks on eluruumides sisekliima parandamine, mis näeb ette hoones õhuvooluhulga suurendamist vähemalt 0,5 kordseks ühe tunni jooksul. Arvutuslikult selgus, et saavutatav kütteenergia sääst tuleneb hoone sisekliima arvelt. Kortermaja elanikud mõjutavad mehaaniliselt regeneratiivse soojatagastusega paaris töötavaid ruumipõhiseid ventilatsiooniseadmete tööd, mis vähendab hoones värske õhu soojendamiseks kuluvat energiahulka. Hoonele ettekirjutatud kütteenergia säästuväärtuse saavutamist mõjutavad kasutatavad ventilatsiooniseadmed, mille tööefektiivsus on madalam, kui seda lubatakse. Teiseks põhjuseks saab pidada arvutuslike energiaanalüüside erinevusi tegeliku olukorraga, mis mõjutab renoveerimistööde tegelikku vajadust. Energiasäästu saavutamist võib mõjutada ka hoone soojustustöödel tehtud ehituslikud vead. Hoone renoveerimise maksumus on kõrge, mis tihtipeale vajab panga poolset finantseeringut, see aga tõstab elanike maksukoormust. Töös on välja toodud hoone renoveerimistööde tasuvusajad nii lihttasuvusaja kui ajas lineaarselt tõusva küttehinnaga arvestava tasuvusaja meetodit kasutades. Mille tulemusena võrreldakse nende kahe arvutusmeetodi poolt saadud erinevusi ja mõju renoveerimistööde otsustamisel.

Abstract [en]

This final paper gives a review of an apartment house built in the year of 1985 and renovated in 2013 with the aim of saving thermal power. The purpose of the research was to analyse a necessity of calculating energy of heating and to compare it with actually bought amount of heating energy. The house was renovated using a renovation loan received from a financial institution KredEx. KredEx regulates preparation of apartment buildings energy consumption analyses. According to the analyses, the best solutions are chosen for renovation works, thus achieving sustainable energy efficiency. According to a supplement (Supplement 1) as of the year 2012 to the energy audit report [1] made for the building in 2010, the allowable value of energy efficiency should be not less than 63%. Analytical calculation of heating power consumption, made by the author of this final paper, showed that comparison of the situation before and after renovation would not guarantee a required percentage of energy efficiency. The correct initial data of the building was taken as a basis for the more exact energy efficiency assessment – i.e., volumes of the external fence spaces and values of the thermal conductivity of the construction. Renovation requirements by KredEx plan to improve the indoor environment in accommodation spaces, which intends to increase the indoor air flow rate at least by 0.5 in one hour. The author calculated that the attainable heating power efficiency would come from the indoor environment. Tenants of the house may affect work of the ventilation equipment installed indoors and working together with mechanically regenerative heat recovery, which will reduce the power consumption for heating of fresh air indoors. Achieving sustainable energy efficiency, specified for the building, is affected by the ventilation equipment in use whose efficiency is lower than the allowable level. Another reason of insufficient energy efficiency lies in differences of the calculated energy assessments in comparison with the true state of affairs, which affects the actual necessity in renovation works. Achieving sustainable energy efficiency can be also affected by building flaws made during heat insulation works. 60 Price of building renovation is high, it often requires bank financing, which results in higher bills for residents. The work reviews payback time of the building renovation works using both simple payback and adjusted payback time methods. Finally, differences arising from use of these two calculation methods and impact of renovation works are compared.

Item Type: thesis
Advisor: Anti Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Building Technical Systems and Energy Efficiency
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Aire Needo
Date Deposited: 13 Jun 2014 10:53
Last Modified: 03 Sep 2019 12:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/825

Actions (login required)

View Item View Item