Meeste moesalongi kontseptsiooni väljatöötamine loodava ettevõtte näitel

Kuzmin, Andrei (2014) Meeste moesalongi kontseptsiooni väljatöötamine loodava ettevõtte näitel. [thesis] [en] The development of fashion salon conception for men through the enterprise creation.

[thumbnail of LõputööAndreiKuzmin.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (854kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (368kB)

Abstract

Käesolev töö on kirjutatud meeste moesalongi kontseptsiooni väljatöötamiseks. Töö koosneb kolmest põhiosast: esimeses osas andis töö autor ülevaate ettevõtlusega alustamisest üleüldiselt, ettevõtjat iseloomustavatest nõueteest, äriidee leidmisest ja ettevõtte juriidilise vormi valikust. Loodava teenindusettevõtte loomise põhiarengufaasid on lahti seletatud ning autori poolt loodud ideele on antud võimalusi edasi areneda, sisse tulles Eesti turule. Teises osas selgusid teenindusettevõtte põhimõtted, sisaldades teenuste definitsiooni ja selle osutamise kvaliteedi määramist, juhtimiskontseptsioonide käsitlemist ja turundusobjektide positsioonimise põhilisi aspekte. Kolmandas osas on konkreetselt meeste moesalongi kontseptsiooni väljatöötamine, mis põhineb küsimustiku käigus ja õmblusateljee omanikega intervjuudest saadud ning analüüsitud informatsioonil. Meeste moesalongi kontseptsiooni väljatöötamise eesmärgiks on kahe tegevusalaga ettevõtte rajamine: rõivaalase ostu-müügitöö ja rõivaparandamisega tegutsev ateljee. Mõlemale tegevusalale on määratad teenindusettevõtte puhul kasutatavaid juhtimiskontseptsioone, mis on suunatud klientuuriga suhete loomisele ja hoidmisele, nende soovide ja vajaduste väljaselgitamisele ning turundusobjektide kvaliteedi arendamisele. Intervjueerides õmblusateljee omanikke sai selgeks, et firma ateljee keskendub algperioodil rõivaparanduse teenuste osutamisele, sest teenuste sfäär on alati nõutud ja ei nõua suurt kapitali. Pärast spetsialiseerumist laieneb ettevõte meeste rõivaesemete individuaalõmblemise etapini ning moesalongi ateljee ja poeosa põhiline vastastikune mõju seisneb selles, et lähtudest poes pakutavate toodete nõudlusest ateljeeosas hakatakse valmistama taolise tegumoega ja lõikega tooteid. Moesalongi parima asukoha valimiseks oli võetud intervjuudest ja küsimustikust saadud informatsioon - õmblusateljee omanikud määrasid ideaalse asukoha äri seisukohalt, viidades inimeste suure voo olemasolule, kangapoodidest materjalide kättesaadavusele, parkimisvõimalusele, küsimustikus osalejad aga nimetasid kõige populaarsema rajooni ostusooritamiseks,. Kristiine ja Kesklinna linnaosad said kõige rohkem punkti mõlemates aspektides. Õmblusateljee omanike informatsiooni järgi kujunes valitud hoone ateljeeosale nõutavate tingimuste ja õmblusseadmete loetelu. Uuringu analüüsi teostamisel sai selgeks, et tavaline ateljee ei paku inimestele eriti huvi, ainult 2/3 vastanutest on kunagi kokku puutunud ateljeeteenustega ning nende vastuseid oli võetud detailseks analüüsiks potentsiaalse sihtrühma määramiseks. Mehed pole eriti aktiivsed ei rõivaparandus- ega ka individuaalõmblemise teenuse kasutamisel, samuti ostetakse meesterõivad väga harva ja enamasti kulutatakse rõivatootele mitte rohkem kui 50 eurot ühe ostu kohta. Seega on moesalongi poliitika osutatavate teenuste puhul paindlik – ateljeeosa pakutavate teenuste hulk on lai nii meestele kui ka naistele. Mõlema soo esindajad määrasid küsimustiku käigus kvaliteedikriteeriumid nii individuaalõmblemise kui ka valmistoodangu osas. Maksimaalne punktide arv kuulub tootetehnoloogia poole - selle istuvusele, disainile ja eksklusiivsusele. Inimesed valisid need kvaliteedinõuded, mida vajatakse ning mida on raske leida kaubandusekeskustest ostetud kauba juures. Samuti tuli uuringust välja, et iga meesterõivaeseme järele tuntakse puudust, mis omakorda sõnaselgelt annab vihje, et praegune meesterõivaste turg on igav, üksluine ja muutmist vajav. Seega meeste moesalongi pood kui selle esinduslik osa mängib suurt rolli klientidee meelitamisel. Peale autori poolt välja mõeldud salongi poeosa joonise ja interjööri stiili, on pood esitatud pop-up vormina, mille all ärimaailmas mõistetakse ajutist kauplust. Kaupade olek müügil on piiratud ajaga ning selline tegur töötab hästi inimeste psühholoogilisel tasandil ehk paneb inimest ostu sooritama. Samuti on pop-up kaupluse kontseptsiooni eeliseks hea võimalus testida turgu ilma suuremat investeeringut tegemata. Järelikult müügiprognoosid võiks teostada ilma suurte kuludeta ning see soodustab klientide maitse tabamist ostusooritamisel. Töös esitatud meeste moesalongi kontseptsiooniga ettevõtte rajamine on võimalik, kui ideed käsitletakse edasi äriplaani kujul. Meeste moesalongi järele nähakse tõepoolest vajadust – 68 % respondenti vastasid nii. Seega töö autor on valmis panustama oma võimalikke ressursse elu unistuse töökoha loomiseks.

Abstract [en]

The main purpose of this work is to develop fashion salon conception for men which could be used in a creation of enterprise in future. The topic was chosen because of the authors desire to create his own company what could provide an opportunity to combine knowledges and experience acquired at university and everyday life favorite activities – sewing and desinging fashion garments. The idea is related also with a strong conviction based on a visual observation - the apparel assortment of fashion garments for men is much more lower, than is offered to women in Tallinn shopping centres. To improve the situation author had to think through the innovation side of the idea to develop the conception of fashion salon to offer new solutions for the customers. One of the most important parts in developing the conception is to make target group exploration – therefore a questionnaire of 12 questions related to consumer shopping habbits and apparel preferences was prepared and conducted. Also few dress-making and tailoring establishment company workers were been interviewed. Analysis the results of the questionnaire is appeared what conceptions of fashion salon for men should be in general to successfully enter the market. Actually the whole work is divided into three main parts.The first part concerns the theoretical topic of starting a company - especially what the young entrepreneur should know before start the business. The second part consists of topics related to service as it is, the provision of service and the issue of quality parameters. The second part also explores the theoretical part of service marketing, manage conceptions and the main principles at the position of marketing objects. The third part shows author’s work in developing the conception of fashion salon for men. The results of survey and interviews are brought out here with the futher analysis, proposals and conclusions. A new solution for the conception is to unite two parts with different activities – based on pop-up form shopping studio and tailoring establishment part. Pop -up store concept has a good opportunity to test the market without any major investments. Consequently, sales forecasts could be carried out without high costs, it also may reveal customers taste and interest in apparels. Interviewing the tailoring establisment workers it bacame clear that on initial periond company should focuse on clothing repair services, because servise sphere is always required by customers and does not need too much investments. The specialization may be extended afterwards with a production a new apparel collection for men. The survey analysis also shows that people are not interested in dress-making or tailoring establishment services, only two thirds of the respondents have been experienced with that kind of service, and their responses were taken for detail analysis to determine the potential target. Men are not particularly active in that field as well as purchasing men's apparels occures very rare, and usually is spent not more than 50 euros per one purchase. Therefore the policy of the services should be more flexible offering a wide range of services for both men and women. The questionnaire revealed quality criteria aspects at finished production. The most respondets value the technology part of the product - its fitting, design and exclusivity. Actually people chose these quality standards which are hard to find at the offered clothing apparel in shopping centres. It also was observed that each of the men's clothing apparel is needed on the market, which clearly gives a hint that the current menswear choice is boring and changes needed. Thus, the shop in fashion salon for men is a presentable part of the company and it plays a major role in the part of the idea to attract potential customers. In conclusion to the conception of fashion salon for men is clearly observed and the idea can be developed into the form of a business plan. Respondents really see the need to create fashion salon for men - 68% of respondents answered in that way. Thus, the author is willing to contribute his resources to create life dream work place.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Andrei Kuzmin
Date Deposited: 11 Jun 2014 08:29
Last Modified: 03 Sep 2019 13:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/822

Actions (login required)

View Item View Item