Valukoja tn 7 büroohoone ehituse organiseerimine

Kliimand, Valter (2014) Valukoja tn 7 büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of an Office Building at Valukoja St. 7 .

[thumbnail of Lõputöö. Valter Kliimand.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (812kB)
[thumbnail of Lõputöö. Valter Kliimand (lisad).rar] Archive (RAR) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Käesoleva lõputööga on lahendatud Valukoja tn 7 büroohoone ehitustööde organiseerimine. Lõputöö aluseks on võetud Plesart Stuudio OÜ poolt koostatud arhitektuurne eelprojekt. Lõputöö esimeses peatükis on kirjeldatud objekti lähteandmeid ja ehitustingimusi. Arhitektuurses osas on välja toodud ehitatava hoone arhitektuurne üldlahendus, konstruktiivne lahendus, tuleohutusnõuded, tehnosüsteemid ning hoone tehnilised näitajad. Majandusosas on välja toodud ehituse maksumuse kalkulatsioon. Ehitustööde lühikirjeldus ning tööde mahukuse koondtabel on välja toodud peatükis koondkalenderplaan. Tööde mahukuse koondtabeli alusel on koostatud koondkalendergraafik. Ehituse üldplaani peatükis on kirjeldatud ehitusplatsi korralduslikku poolt, mille kohta on koostatud ka joonis. Lõputöös on määratud ehituse organiseerimise kulude kalkulatsioon ning tõstemehhanismid ehituse läbiviimiseks. Lõputöö viimastes peatükkides on käsitletud töövõtumeetodit ning töö- ja tuleohutusenõudeid. Lõputöös on esitatud hoone IV korruse montaažitööde, monoliitse raudbetoonist karkassi ja katuslae aurutõkketööde tehnoloogiakaardid, kus on välja toodud tööde mahukused, vajalikud masinad, tööde kestvuse graafikud ja tööjõuressursside vajadus. Ehitustööde alguseks on planeeritud 14.04.2014 ning hoone saavutab tuule- ja veetiheduse 8.08.2014. Viimased ehitustööd hoone juures lõppevad 21.10.2014. Kokkuvõtteks võib öelda, et käesoleva lõputöö eesmärk on täidetud vastavalt püstitatud lähteülesandele. Lõputöö koostamine andis käesoleva töö autorile uusi teadmisi ehitustööde planeerimisest ja tehnoloogilistest protsessidest. Lõputöö koostamise käigus sai selgemaks arusaam, kui tähtis on kõikide ehitustööde korralik etteplaneerimine, mille tulemusel on võimalik vältida vigade ja seisakute tekkimist ehitamisel.

Abstract [en]

This thesis provides a solution to the organisation of construction works of an office building at Valukoja St. 7. The thesis is based on the architectural preliminary design prepared by Plesart Stuudio OÜ. In the first chapter the thesis presents source data and construction conditions for the object. The architectural part provides the architectural general solution and constructive solution for the building to be built, fire safety requirements, technological system and technical specifications of the building. The economic part provides a cost estimate for the construction. Short description of construction works and summary table of construction volumes are provided in the chapter Koondkalenderplaan (summary schedule). The summary table of construction volumes is used to prepare the summary schedule. The chapter Ehituse üldplaan (construction master plan) describes the organisation of the construction site and also provides an illustrative drawing. The thesis includes the cost estimate of organising the construction and lifting mechanisms for carrying out the construction. The last chapter of the thesis looks at the method of contracting and occupational and fire safety requirements. The thesis includes technology maps for the assembly works of the building's IV floor, monolithic reinforced concrete structure of the IV floor and vapour barrier works of the roof ceiling. The technology maps show the work volumes, necessary equipment, work schedules and required labour resources. The construction works are scheduled to begin on 14 April, 2014, and the building will be wind and waterproofed by 8 August, 2014. Final construction works on the building are scheduled to end on 21 October, 2014. In conclusion, it can be said that the aim of this thesis has been completed in accordance with the stated terms of reference. Preparing the thesis gave the author new knowledge about planning construction works and technological processes. It became clear that it is important to plan all the works beforehand and thus avoid mistakes and interruptions during construction.

Item Type: thesis
Advisor: Enn Tammaru
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Valter Kliimand
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:28
Last Modified: 03 Sep 2019 12:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/820

Actions (login required)

View Item View Item