Eellõigatud ehk Pre- Cut puitkarkass elementmaja maksumus

Tobreluts, Kaie (2014) Eellõigatud ehk Pre- Cut puitkarkass elementmaja maksumus. [thesis] [en] The cost of a pre- cut wooden carcass element house.

[thumbnail of Lõputöö 2014 Kaie Tobreluts.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2025.

Download (1MB)
[thumbnail of Lõputöö 2014 Kaie Tobreluts LISA.PDF] PDF - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 1 January 2025.

Download (262kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teema on „Eellõigatud ehk Pre-Cut puitkarkass elementmaja maksumus“. Lõputöö eesmärgiks oli Seve Ehituse AS tarbeks uue toote – „Pre- Cut majakomplekt“ hinna kalkuleerimine. Seda tehti firma viie erineva tüüpmaja (Maimu, Kadri, Oulu, Rahu, Mari) läbiarvutamise teel. Hindade kalkuleerimiseks on loodud iga majatüübi kohta Excel tabel, milles kirjeldatakse maja erinevaid puitosasid detailselt. Ühe detaili hind kujuneb tema puidu maksumusest, millele liidetakse saeliini poolt tehtavate lõigete ehk järkamise hind. Iga detaili hinna kujunemine on välja toodud eraldi real. Viie majatüübi läbiarvutamise tulemusena kalkuleeriti erinevate majaosade ühikhinnad (välisseina ruutmeetri hind, siseseina ruutmeetri hind, terrassi ruutmeetri hind, vahelae ruutmeetri hind, fermide jooksva meetri hind ning sarikate jooksva meetri hind). Arvutamisel kasutati kahte levinuimat keskmise leidmise meetodit – aritmeetilist ja kaalutud keskmist. Tulemustest selgus, et kaalutud ja aritmeetilise keskmise tulemused erinesid vähesel määral ning majakomplektide hindade kalkuleerimisel otsustati kasutada kaalutud keskmise teel leitud hindasid. Majakomplekti hinna tarbeks on lõputöös kirjeldatud ogaplaatide pressimise hinna kujunemist, toote pakendamise ja markeerimise hinda. Selgitatud on müügikulude ja firma üldkulude osakaalu suurust majakomplekti lõpphinnast. Lõputöö tulemusena on leitud kõigi viie maja müügihinnad – tüüpmaja Maimu- 6010 €, tüüpmaja Kadri- 6735 €, tüüpmaja Oulu- 9600 €, tüüpmaja Rahu- 7675 €, tüüpmaja Mari- 8240 €. Antud hindu hakkab Seve Ehituse AS kasutama oma müügitöös. Lähitulevikus on firmal plaanis kalkuleerida hinnad lisakarkassile, välis- ja sisevoodrilauale, terrassilaudisele. Samuti on kliendil võimalik majakomplektile juurde osta aknaid, uksi, katusekatet, soojustusmaterjale ja muud vajalikku.

Abstract [en]

The topic of this final paper is „The cost of a pre-cut wooden carcass element house“. The aim of the paper was to calculate the price of the new „Pre-cut house kit“ product by Seve Ehituse Plc. This was achieved by calculating five different template houses (Mainu, Kadri, Oulu, Rahu, Mari). The aforementioned houses have been engineered and possess production drawings. In order to calculate the prices, an Excel table for each template house has been created, in which different wooden elements of the house are described in detail. The price of one detail includes its wood cost and the price of cuts done by the sawline, i.e. the price of cross-cutting. The price formation for each detail is shown on every row. The tables have been constructed based on the production drawings. As a result of calculating the five template houses, the unit costs of different house elements were calculated (the outer wall price per square metre, inner wall price per square metre, terrace price per square metre, inserted ceiling price per square metre, roof truss price per metre and price for rafters per metre). To calculate, two popular methods were used to find the average- the arithmetic mean and weighted mean, which were compared. The results revealed that the outcomes of the arithmetic mean and weighted mean differed to a small extent and it was decided to use the weighted mean values to calculate the prices for house kits. For the house kit price, the price formation of pressing barb connector plates, product packaging and marking has been described in the final paper. The proportion of selling expenses and company’s general expenses in the final price is explained. As a result of the final paper, the selling prices of all five houses have been figured out- template house Maimu- 6010 €, template house Kadri- 6735 €, template house Oulu- 9600 €, template house Rahu- 7675 €, template house Mari- 8240 €. These prices will be used by Seve Ehituse Plc in retailing. In the near future, the company plans to calculate prices for additional carcass, inner and outer clapboard, and terrace boarding. Also, the client can purchase windows, doors, roof covering, insulation materials and other necessary products.

Item Type: thesis
Advisor: Pille Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction Economics
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Kaie Tobreluts
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:17
Last Modified: 01 Dec 2020 08:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/812

Actions (login required)

View Item View Item