EELK Rakvere Kolmainu koguduse pastoraadihoone restaureerimine ja kohandamine erivajadustega inimeste tugikoduks

Ristikivi, Sven (2014) EELK Rakvere Kolmainu koguduse pastoraadihoone restaureerimine ja kohandamine erivajadustega inimeste tugikoduks. [thesis] [en] Restoration of the Parsonage of EELK Rakvere Trinity Congregation and Adapting it as a Support Home for People with Special Needs.

[thumbnail of Sven Ristikivi lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Sven Ristikivi joonised.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (14MB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on käsitletud EELK Rakvere Kolmainu koguduse pastoraadihoone restaureerimist, mis edaspidi võimaldaks elu- ja tööpaiga vähemalt 25 inimesele koos ööbimise, toitlustamise ja väljaõppega võimetekohaseks töötamiseks ja puhkamiseks. Sihtgrupiks on liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Lõputöös on kajastatud järgmised teemad: pastoraadi ajalugu, alusdokumendid, muinsuskaitse eritingimused, asendiplaan, arhitektuur, sisearhitektuur, konstruktsioonid, küte ja ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter ja nõrkvoolupaigaldis, tuleohutus, töötervishoid ja -ohutus, keskkonnakaitse. Käesolevas lõputöös on leitud lahendus välispiirde ja katuslae soojustamiseks, arvestades energiasäästlikkust ning muinsuskaitse ja päästeameti nõudeid. Lisaks on leitud konstruktiivne lahendus soklikorruse hävinenud vahelaele. Selleks on lõputöö autor teinud hoone välispiirde, katuslae soojusarvutused ning soklikorruse raudbetoonist vahelae ja lõunapoolse trepikoja raudbetoonist trepile tugevusarvutused. Lisaks on autor koostanud restaureeritavale pastoraadihoonele detailse pakkumuseelarve tellija soovil. Nii sise- kui välisarhitektuursetes lahendustes on arvestatud muinsuskaitse eritingimustega ja erivajadustega inimeste nõuetega. Lõputöö graafiline osa koosneb asendiplaanist ning eskiis- ja mõõdistamisjooniste põhjal koostatud vaadetest, korruste plaanidest, lõigetest. Pastoraadihoone ehitusprojekt on lõputöö kirjutamise hetkel eelprojekti staadiumis. Järgmiseks etapiks on põhiprojekt.

Abstract [en]

This final thesis in concerned with the restoration of parsonage of EELK Rakvere Trinity congregation, which would in the future create a place to live and work for at least 25 people, together with accommodation, catering and training for working and recreation within their capabilities. The target group is people with mobility, visual and hearing disabilities. The final thesis covers the following topics: history of the parsonage, basic documents, special requirements of heritage protection, location plan, architecture, interior architecture, structures, heating and ventilation, water supply and sewerage, electricity and weak-current installations, fire safety, occupational health and safety, environmental protection. This final thesis provides the solution for insulating the outer wall and ceilinged roof, with consideration for energy efficiency and the requirements of the National Heritage Board and the Rescue Board. In addition, a structural solution has been found for the destroyed intermediate ceiling of the socket floor. For this purpose, the author did heat calculations for the building’s exterior walls and the ceilinged roof as well as the strength calculations of the reinforced concrete intermediate ceiling of the socket floor and the reinforced concrete staircase of the southern stairwell. In addition, the author compiled a detailed tender budget for the restored parsonage at the contracting authority’s request. Both the interior and exterior architectural solutions have considered the special requirements of national heritage and the requirements for people with special needs. The graphics of the final thesis consist of the location plan and views compiled on the basis of sketch and measurement drawings, floor plans, and cross-cuts. The construction project of the parsonage is in the stage of preliminary project at the time of writing this thesis. The next stage is the main project.

Item Type: thesis
Advisor: Fredi-Armand Tomps
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Restoration work
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Sven Ristikivi
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:30
Last Modified: 03 Sep 2019 12:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/782

Actions (login required)

View Item View Item