Teeregister - kohalike teede juhend omavalitsustele

Õis, Andrus (2014) Teeregister - kohalike teede juhend omavalitsustele. [thesis] [en] Road register - local roads manual for municipalities.

[thumbnail of D__LÕPUTÖÖ ANDRUS ÕIS_LÕPUTÖÖ Andrus Õis.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada juhend kohalike omavalitsuste teespetsialistidele ja anda ülevaade milliseid võimalusi riiklik teeregister pakub nii spetsialistidele kui ka tavakasutajale. Teeregister on avalik ja aruandluseid saavad teha nii tava- kui ka registreeritud kasutajad. Teeregistris olevad andmed on aktiivselt seotud Maa-ameti geoportaali kaardirakendusega Maanteeamet. Kaardirakendusest on võimalik vaadata lisaks riigimaanteedele nüüd ka kohalike teid, erateid ja metsateid, mis on eelnevalt teeregistrisse kantud. Mida täpsemad on andmed teeregistris seda adekvaatsemat infot saab kasutaja. Teoreetilises osas käsitleti tööks vajaminevaid termineid, vaadeldi andmeid mida on võimalik teeregistrisse kanda. Oma töös olen kasutanud palju graafilist osa teeregistrist selleks, et võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks antud juhend teha. Tähelepanu sai juhitud ka probleemidele mis tihti esile on kerkinud nii andmete töötlemisel kui Maa-ameti kaardirakenduses. Näiteks kuidas teha päringuid oma vallateede kohta ja andmete muutmist, sisestamist, kustutamist. Antud juhendis tõin näite kuidas muuta pindamise ja teekatte andmeid. Analoogse näite põhjal toimuvad ka ülejäänud andmeliikide muutmised. Probleemiks on olnud ka teepikkuste mõõtmine. Tee pikkuse alguse mõõtmist alustatakse ristuva tee teljest, mitte katastriüksuse piirist. Tee pikkuste mõõtmiseks on mitmeid võimalusi, kas reaalselt teel mõõtes vastava mõõteseadmega või kasutada Maa-ameti kaardirakendust. Töö tulemusena valmis juhend ja abimees kohalike omavalitsuste spetsialistidele lihtsustamaks teha iseseisvalt aruandluseid, muuta olemasolevaid ning sisestada uusi andmeid kohalikku teeregistrisse. Antud lõputööd olen jõudnud esitleda arvamuste avaldamiseks mõningatele omavalitsustele Ida-Virumaal. Tagasiside on olnud positiivne – juhend on lihtne, kergesti arusaadav, informatiivne, samm sammult välja toodud mida ja millal peab tegema. Plaanis on juhend tõlkida ka vene keelseks.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to prepare a manual for local municipalities road engineers, and provide an overview of what options national register of roads offers both professionals and ordinary users. Road register is public and reporting can be done by both conventional as well as by registered users . Data in the Road register is actively involved in the Land Administration geoportal maps "Road Administration". From the map appliance there is now possible to watch in addition to state highways and local roads, private roads and forest roads that have been previously entered into road register. The more precise the data is, more adequate information is available to road registers user. In the theoretical part of the work the terms needed for the work were covered, observed data that can be entred in the road register. In my work , I have used a lot of graphic elements from the road register in order to make the manual simple and understandable. Attention was pointed to problems that have frequently. For example, how to make requests to rural roads and modification, insertion , deletion. In this guide I brought a example of how to change the paving and surfacing data. Similar example was also made for the rest of data revisions. Measurement of distances was a problem as well. Measurement of the length of the road is started from the axis perpendicular of the road , not the cadastral boundary . Road lengths can be measured in several ways whether measuring with the corresponding measuring device or on the Land Board using the map app . The result is a manual and helper for local government road spetsialists to do their own reporting, and enter new data and to modify existing in the local road register. I have presented the manual to some municipalities in Ida-Viru County. Feedback has been positive - the guide is simple , easy to understand , informative, what to do, when and where do to this is showen step by step. Plans is to translate the manual into Russian as well.

Item Type: thesis
Advisor: Jaan Ingermaa
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Geo Info System GIS
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Andrus Õis
Date Deposited: 12 Jun 2014 11:55
Last Modified: 03 Sep 2019 12:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/780

Actions (login required)

View Item View Item