Tee 3171011 Urge tee sõidutee koos jalgratta -ja jalgteega tee-ehtustööde korralduse projekt

Stepanov, Raido (2014) Tee 3171011 Urge tee sõidutee koos jalgratta -ja jalgteega tee-ehtustööde korralduse projekt. [thesis] [en] The Organization Project of Road Construction Work of Urge Road no 3171011 Carriageway along with Bicycle and Foot Trails.

[thumbnail of Lõputöö 7D4194 Urge tee.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (657kB)
[thumbnail of Lisa 1 Asukoha skeem.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of Lisa 2 Asendiplaan (PK 0+00 - PK 4+25).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisa 3 Asendiplaan (PK 4+25 - PK 9+25).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisa 4 Asendiplaan (PK 9+25 - PK 11+75).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisa 5 Pinnase ladustamise plats.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (148kB)
[thumbnail of Lisa 6 Ehitusaegse liikluskorralduse ümbersõit.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of Lisa 7 Truubi tüüpjoonis.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (197kB)
[thumbnail of Lisa 8 Mahasõidu tüüpjoonis.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (192kB)
[thumbnail of Lisa 9 Liikluskorralduse joonis (PK 0+00 - PK 4+25).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisa 10 Liikluskorralduse joonis (PK 4+25 - PK 9+25) (1).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisa 11 Liikluskorralduse joonis  (PK 9+25 - PK 11+75) (1).pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisa 12-Lisa 15 Kalendergraafikud.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (372kB)
[thumbnail of Lisa 16-Lisa 18 Teetööde põhilised mahud.pdf] PDF - Other
Restricted to Registered users only

Download (260kB)

Abstract

Valminud lõputöös on käsitletud Tee 3171011 Urge tee sõidutee koos jalgratta- ja jalgteega projekti tee-ehitustööde korraldust. Lõputöös kasutatud tööde mahud on võetud tehnilise projekti mahutabelist. Mehhanismidega töötamisel on tööde ajalised kestvused võetud nii enda kui ka juhendaja eelnevatest objektidest saadud andmetest. Lõputöö graafiline osa on koostatud firma Rodeplan joonistest. Lõputöö esimeses osas on välja toodud mehhanismide ja tööjõu vajadus ning on kirjeldatud erinevate ehitustööde tehnoloogiaid. Samuti on valemitega arvutatud tehtavate tööde kestvused koos valemitega. Ehitustööde valmimisel on arvestatud ,et tööpäevade pikkused on kaheksa tunnised. Töös on kasutatud erinevaid joonised ja skeeme, mis on ära toodud töö lisades. Töö teises osas on väljatoodud ressursside vajadus objektil. Tabelis on näidatud nädalate kaupa mehhanismide ja brigaadide vajadust. Töö kolmandas osas on lisades näidatud teetööde põhilised mahud ja on koostatud kalendergraafik ,mis näitab päevade kaupa tehtud tööde kestvusi ning ehitus töid mida on võimlaik üheaegselt teostada. Ehitusobjektil tööde tegemisel on arvestatud ,et laupäevad ja pühapäevad on puhkepäevad. Kokkuvõtteks võib väita, et kalendergraafiku ja arvutuste põhjal peaks objekt valmis saama 11 nädalaga.

Abstract [en]

The paper analyses, how the project Road 3171011: Urge Road with Bicycle Road and Pedestrian Path and their Construction has been arranged. The quantity of the used construction works are taken from the table of the technical project. The duration of working with mechanisms is taken from the author’s own data and also from the supervisors previous objects. The graphic part of the paper has been compiled based to the schemes of the company Rodeplan. The first part of the paper outlines the needs to the mechanisms and labor force and also describes the technologies of the different construction works. Also the durations of works are calculated by using certain formulas. In the calculations about finishing the constructions it has been estimated that the work days are 8 hours long. The paper uses different drawings and schemes that are given in the appendixes of the paper. The second part of the paper gives an overview about the needs to the resources in the object. The table shows the necessity to the mechanisms and working teams. The third part of the paper deals with main quantity of the road building appointed in the appendixes and also a calendar schedule has been compiled that shows the duration of the work and construction works, which are possible to do in the same time. Planning the construction works in the object it has been estimated that the Saturdays and Sundays are holidays. To conclude it is possible to claim that according to the calendar schedule and the calculations the object should be ready within 11 weeks.

Item Type: thesis
Advisor: Sergei Kuzmin
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Raido Stepanov
Date Deposited: 12 Jun 2014 11:14
Last Modified: 03 Sep 2019 12:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/761

Actions (login required)

View Item View Item