VKG Hooldushoone Ehituse Organiseerimine

Mahl, Einar (2014) VKG Hooldushoone Ehituse Organiseerimine. [thesis] [en] Construction Organization of the Service Building of Viru Keemia Grupp.

[thumbnail of Lõputöö Einar Mahl 2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (323kB)
[thumbnail of 1.4.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (219kB)
[thumbnail of 2.4.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (640kB)
[thumbnail of 3.4.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (257kB)
[thumbnail of 4.4.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (323kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli lahendada Viru Keemia Grupi Hooldushoone ehituse organiseerimine. Tööd koostades on kasutatud EKE NORA ühikhinna ja ajanormide baasi, ehitava hoone projektdokumentatsiooni, konsultantide seisukohti ning ehituse organiseerimise ning tehnoloogia alast kirjandust. Lõputöö raames on töö autor koostanud ehitustööde mahutabeli, milles on leitud mahud töödele, tööde kestvus ajanormide järgi ning tööbrigaadide suurus. Ehituse detailsest eelarvest, mis on saadud Viljandi Metalli AS-i käest on põhjaks mahutabelitele ja kalendergraafikule. Töös on välja toodud ehitustööde korraldamise maksumus ning protsentuaalne osakaal kogu ehituse maksumusest. Ehitustööde mahutabeli põhjal on koostatud ka objekti ehitustööde koondkalendergraafik, milles on töö autor kirjeldanud tööde täpset järjekorda ning määranud kindlaks tööde kogukestvuse, milleks on 299 tööpäeva. Koondkalendergraafikus kajastub ka maksimaalne tööliste arv objektil, milleks on 26 töölist. Käesolevas töös on lahendatud ka ehitusplatsi üldplaan, kus on määratud ehituslinnaku suurus ning paiknemine. Üldplaanile on märgitud ehitusplatsil ja selle ümbruses asuvad tähtsamad välisvõrgud, laoplatsid, soojakud, konteinerid tööriistadele ja prügile. Märgitud on ka ajutised kommunikatsioonide asukohad. Hoone karkassi montaaži kohta on töö autor koostanud tehnoloogiakaardid, milles on täpselt kirjeldatud tööde käiku ning tehnoloogilisi protsesse. Kirjeldatud on brigaadide koosseise ning välja on toodud tööde teostamiseks kuluv aeg. Tehnoloogiliste kaartide seletuskirju toetavad kirjaliku osaga koos kasutatavad joonised käesoleva töö graafilises osas. Tehnoloogiliste kaartide koostamisel on leitud ka vastavate tööde jaoks vajalikud mehhanismid, mille parameetrid on välja toodud eraldi peatükis. Peamiseks tõstemehhanismiks objektil on valitud autokraana Terex AC-60L maksimaalse tõstevõimega 60 t.

Abstract [en]

„Construction Organization of the Service Building of Viru Keemia Grupp“ The purpose of this final paper was to solve construction management of Viru Keemia Grup service building. The work compilation is based on EKE NORA price of units and standard times, the project documentation of building, opinions of consultants and literal sources related to construction management and technology. As a part of this final paper, the author drew up a table of building work scope, which contains scope of works, duration of works based on the time standards and size of working brigades. It also includes a detailed construction budget calculated on a basis of work scope tables and work scheduling received from Viljandi Metall AS. The author estimated in his work the costs of the construction work management and their percentage of the total costs of the construction. On the grounds of the table of building work scope a consolidated schedule of building works on site was drawn. It contains the exact order of works and determines the entire duration of works which will take 299 working days. The consolidated schedule also shows the maximal number of workers possible on the site, i.e., 26 workers. In addition, the author of this final paper solved a general layout of the construction site where the size of building camp and its location are shown. The general layout indicates the most important external networks on the site and in the adjacent territories, storage areas, cold protecting enclosures, containers for tools and waste. Places of temporary utility systems are also provided. The author compiled flow diagrams of the framework, containing detailed description of the work flow and technological processes. The brigade contents and the time required for work performance are also given. The flow diagrams are supported with drawings given in the graphical part of this work. During compilation of the flow diagrams the author found the mechanisms relevant for performance of the works, and the parameters of mechanisms are listed in a separate chapter. The main lifting device on the site chosen for this object is a truck crane Terex AC-60L with maximal hoisting capacity of 60 t.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Einar Mahl
Date Deposited: 13 Jun 2014 10:59
Last Modified: 03 Sep 2019 12:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/751

Actions (login required)

View Item View Item