Riigimaantee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska km 49,2-54,6 ehitustööde korralduse projekt

Kirt, Mario (2014) Riigimaantee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska km 49,2-54,6 ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Work managment project of construction works for road nr.45 Tartu-Räpina-Värska KM 43,3-54.

[thumbnail of Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on koostatud riigimaantee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska km 43,3-54,6 Mooste-Leevaku lõigu teise aasta ehitustööde korraldamise projekt. 2013. aastal teostati tööd lõigul km 43,3-49,2 ning 2014. aastal teostatakse lõigul km 49,2-54,6. Käsitletud on tee-ehitustööde korraldamise protsesse, tööks vajaminevaid ressursse ning liikluskorraldust. Välja on toodud projekti tehnilised parameetrid, nõuded töödele ja materjalidele ning tööde tehniline kirjeldus. Lõputöö esimeses peatükis on käsitletud sissejuhatust ning teises teetööde tehnilist seletuskirja. Välja on toodud keskonnanõuded tööde läbiviimisel, olemasolevad maa-alused kommunikatsioonid, projekti väljamärkimine, liikluskorraldus ehituse ajal, liiklussagedused ja katte elastsusmoodulid. Kolmandas peatükis on käsitletud tööde kirjeldusi. Kirjeldatud on ehitusplatsi puhastust, olemasolevate liikluskorraldusvahendite likvideerimist, kasvupinnase eemaldamist, sobiva ja sobimatu pinnase kaevamist, karjääri materjalist täidendit, dreenkihi ehitamist, kraavide kaevamist ja kindlustamist, veeviimarite paigaldamisega seotuid töid, katendi tüüpe, liikluskorraldusvahendite paigaldamist ning haljastustöid ja aedade rajamist. Neljandas peatükis on käsitletud mulde ja katendi ehituse tehnoloogilist kirjeldust. Välja on toodud üldnõuded, tööde täpne tehnoloogiline kirjeldus ning nõuded materjalidele. Tehnoloogiline kirjeldus sisaldab endas ettevalmistustöid, mullatöid ja katendiehitust. Viiendas peatükis on käsitletud tööks vajamineva aja, tööjõu ja mehhanismide leidmist. Välja on toodud tööaja ja mehhanismide arvutamiseks vajalikud valemid. Kasutades nimetatud valemeid on välja arvutatud tööde tegemiseks kuluv aeg kõige optimaalsemat ressursikasutust arvestades. Saadud andmetele tuginedes on koostatud objekti kalendergraafik, mehhanismide- ja tööjõu ressursitabel. Kalendergraafikus on ära näidatud tööde kestus ja järjekord ning lisatud seosed, et tööd üksteist ei segaks. Graafik on koostatud Microsoft Project programmiga. Ressursitabelis on toodud välja tööjõu ja mehhanismide vajadus tööpäevase täpsusega. Kalendergraafik ja ressursitabelid on näidatud lisades. Tee-tööd toimuvad liikluse all ning koostatud on vajalikud liiklusskeemid. Liiklusskeemid hõlmavad üldskeemi, töötamist töötsoonis kuni 300 m ja töötamist töötsoonis kuni 1500 m. Liiklusskeemid on näidatud lisades.

Abstract [en]

This thesis draws up a project for organising second-year construction work on national road no. 45 Tartu-Räpina-Värska on the Mooste-Leevaku section (kilometres 43.3–54.6). The projected road section is located in Põlva County in the Mooste (km 49.2–50.2) and Räpina (km 50.2–54.6) rural municipalities. The aim of the project is to raise the road section's safety and driving convenience. The road area in the section is 18 meters and the surface is chip seal from 1967. According to the traffic census of 2009 the annual average traffic volume is 872 cars in 24 hours and the estimated volume by 2030 is 1643 cars in 24 hours. In 2013 the work was done from 43.3 kilometre to 49.2 and in 2014 the work will be done on km 49.2–54.6. The thesis discusses the road construction organisation processes, resources necessary for the work and traffic management. Technical parameters for the project, requirements for the work and materials and technical description of the work are highlighted. The first chapter of the thesis is introductory and the second outlines the technical explanations of the roadwork. The text focuses on environmental requirements for the work, the existing underground utilities, marking of the project, traffic management during the construction, traffic volumes and elastic modulus of the surface material. The third chapter provides descriptions of the work studied in the thesis. The description includes maintenance of the construction site, removal of the existing traffic control devices, removal of the growing area, excavation of suitable and unsuitable ground, material filling of the quarry, construction of drainage, excavation and fortification of ditches, work related to instalment of drainage facilities, type of pavement, instalment of traffic control devices, landscaping and fencing. The fourth chapter discusses the technological description of pavement construction and soil. The thesis highlights the general requirements, detailed technological description of the work and requirements to the materials. The technological description includes the preparation work, soil work and pavement construction. The fifth chapter analyses finding the time, labour force and mechanisms necessary for the work. Formulas needed for calculating the work time and mechanisms are presented. The duration of the work when using the optimum resources is calculated with the mentioned formulas. Calendar schedule, mechanism and resource chart are compiled based on the data. The calendar schedule presents the duration of the work, sequence and connections so the projects would not interfere with each other. The schedule is drawn up with Microsoft Project. The resource chart presents the necessary labour force and mechanisms with 24 h precision. The calendar schedule and resource charts are presented in the annexes. The roadwork will take place with active traffic and necessary traffic schemes are drawn up. The traffic schemes include a general scheme, working in a working zone up to 300 m and working in a working zone up to 1500 m. The traffic schemes are presented in the annexes.

Item Type: thesis
Advisor: Tenno Pleksepp
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building
Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Mario Kirt
Date Deposited: 12 Jun 2014 11:40
Last Modified: 04 Sep 2019 06:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/742

Actions (login required)

View Item View Item