Hoonete mõõdistamine sõjatehase "Arsenal" näitel

Ehrenpreis, Liina (2014) Hoonete mõõdistamine sõjatehase "Arsenal" näitel. [thesis] [en] Building surveying with example of „Arsenal‟ war-factory.

[thumbnail of Lõputöö LEhrenpreis.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad LEhrenpreis.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

KOKKUVÕTE Lõputöö annab ülevaate hoone mõõdistamise protsessist ning erinevatest mõõdistamisvõimalustest. Hooneid on vaja mõõdistada erinevatel eesmärkidel ning see tõttu võivad mõõdistamistulemused varieeruda lihtsast põhimõõtudega plaanist detailsete 3D joonisteni, millele on juurde lisatud tabelid ning muu vajalik info. Töö lihtsustamiseks objektil tasub ettevalmistusetapis kõik vajalikud punktid hoolega läbi mõelda. Esimeses peatükis on kirjeldatud hoone mõõdistamise vajalikkust, ettevalmistusprotsessi ning lisaks on antud ülevaade kasutatud instrumentidest. Käsitletud on mõõdistamise klassikalisemaid meetodeid. Kirjeldatud on mõõdistuskäigu rajamise põhimõtet ning kõrguslikku sidumist nivelleerimise teel. Ülevaate saab ruumimõõdistamise üldistest põhimõtetest ning fassaadimõõdistamisest. Lühidalt on kirjeldatud plaanide ning lõigete koostamist. Eraldi käsitlust leidsid vabajaama ehk vastulõikega instrumendi orienteerimine ning prismata tahhümeetriline mõõdistamine. Vastulõikega instrumendi orienteerimise üheks eeliseks on instrumendi seisupunkti vaba asukoha valik, tingimusel, et seisupunktist on näha vähemalt kolme seinasihtmärki. Sellisel juhul saab kasutada mitmes erinevas seisupunktis samasid seinasihtmärke ning vea edasikandumise võimalus väheneb. Prismata tahhümeertilise mõõdistamise eeliseks võib pidada mõõdistamise ajalise kulu vähenemist ning võimalust üksinda mõõta. Laserkaugusmõõturiga on võimalik mõõta otse pinnalt ilma, et prismaga peaks igas mõõdetavas punktis olema. Töö teises pooles on antud ülevaade hoone mõõdistamise protsessist konkreetsete hoonete näitel kasutades prismata tahhümeetrilist mõõdistamist ning distoga mõõdistamist. Kirjeldatud on objektil asuvaid hooneid, ettevalmistusprotsessi ning mõõdistuspõhise tegemist. Detailsemalt on kirjeldatud ruumide ning hoone välisgabariitide mõõdistamist, plaanide ja lõigete koostamist ning töös ette tulnud probleeme.

Abstract [en]

SUMMARY The topic of the thesis is „Building surveying with example of „Arsenal‟ war-factory“. The current thesis provides an overview of the building surveying process and different surveying methods. There are different purposes to measure buildings (building redesign, renovation etc.) and therefore the results might vary from the simple plan with the main measures up to precise 3D drawings together with tables and other required information. To simplify the work on the site it is necessary to plan the entire steps prior the measure. First paragraph describes the purpose of measuring a building, a process of preparation and an overview of the used geodetic equipment. In addition, classical methods of a measurement outlined – the principle of establishment measurement steps and adjusting heights by levelling. There is also given an overview about the basic principles of measuring building rooms and frontage. A brief description is given about drawing up layouts. A special discussion is given for a free station orientation of instrument and for a total station measuring without prism. An advantage of a resurrection is optional standing point locations following the condition that at least three leading marks are visible. In that instance it is possible to use same leading marks at several standing point and the transfer of mistakes would decrease. An advantage of using a total station measuring without prism might consider a decrease of measuring length and an opportunity to measure alone. It is possible to measure with an electronic distance measurement straight from the surface with no need to be at every point with a prism. On the second part of the thesis gives an overview of a building surveying process with a specific example, using total station and DISTO. The thesis describes the buildings, preparation process and construction of layouts. There is also a description of detailed measurement of rooms and the external walls of building, layouts and possible problems occurred.

Item Type: thesis
Advisor: Raivo Ranne
Subjects: Construction > Applied Geodesy > Geodesy > Topographic Survey
Divisions: Institute of Construction > Construction Geodesy
Depositing User: Liina Ehrenpreis
Date Deposited: 19 Jun 2014 12:09
Last Modified: 03 Sep 2019 11:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/741

Actions (login required)

View Item View Item