Eesti Energia uue elektrijaama biokütuse etteande süsteemi autodelt vastuvõtu sõlme ehitustööde organiseerimine

Lõhmus, Rauno (2014) Eesti Energia uue elektrijaama biokütuse etteande süsteemi autodelt vastuvõtu sõlme ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Project for organizing the construction of Estonian Energy's new power plant biofuel handling receiving system of cars.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ Rauno Lõhmus.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Graafiline osa Rauno Lõhmus.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli lahendada Eesti Energia uue elektrijaama biokütuse etteande süsteemi autodelt vastuvõtu sõlme ehitustööde organiseerimine ja betoonitööde tehnoloogia. Töö aluseks on võetud Sweco projekti poolt koostatud tööprojekt. Töö koostamiseks on kasutatud EKE NORA ühikhindade ja ajanormide baasi, erinevaid Eestis kehtestatud standardeid, erialast kirjandust ja töö koostaja kogemusi ning konsultantide soovitusi. Organiseerimise projekti tegemiseks on koostatud mahutabel, kus on leitud tööde mahud, ajanormid ja brigaadide suurused. Sellest lähtuvalt on välja arvutatud ajakulu tööde teostamiseks, mida on vastavalt konsultandi soovitustele vähesel määral muudetud, et kajastada reaalseid olukordi. Organiseerimise üheks osaks on organiseerimiskulude kokku arvutamine, mis käesoleva projekti puhul on 22,6 %. Tööd algavad 01.08.2013 ja tööde kestvuseks on 125 tööpäeva, maksimaalne tööliste vajadus on 27. Organiseerimise projektis on võetud eesmärgiks minimaliseerida tööde teostamise aega ja tööpause, mis tulenevad seadmete paigaldamisest hoonesse. Hoone ehituseks on koostatud monoliitse raudbetooni tehnoloogiakaart. Tehnoloogiakaardis on kirjeldatud võimalikud kitsaskohad betoonitöödes ja antud lahenduskäigud kõikide erinevate konstruktsiooniosade ehituseks. Erilist rõhku on pandud veekindluse tagamisele, sest hoone asub kohas, kus on väga kõrge pinnasevesi. Teiseks tähelepanu kohaks on kaldtee betoneerimine, millele on autor välja mõelnud ühe võimaliku lahendusvariandi. Lõputöö kirjutamise käigus omandas autor laialdased teadmised betoonitööde eripäradest ning võimalikest tehnoloogilistest lahendustest. Samuti näitas autor enda oskuseid välja mõelda tehnoloogia kirjeldusi ja erinevate aspektidega arvestamise võimekust. Kuna Eesti Energia arenguplaanis oli algselt plaan rajada kaks uut elektrijaama, millele tehakse identne kütuse etteande süsteem, oleks olnud võimalik käesolevat tööd kasutada, et tagada uue kütuse etteande süsteemi kiirem ja kvaliteetsem ehitustöö. Samas on selles piirkonnas veel tulevikus plaanitud sarnaseid kütuse etteande süsteeme rajada, mille puhul on võimalik võtta käesolevast tööst erinevaid osi ja rakendada neid reaalses ehituses.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to provide a solution for organizing the construction of the Estonian Energy new power plant biofuel handling receiving system of cars, and the concrete technology. The basis of this thesis is the working design made by Sweco project. For compilation the author used EKE NORA time norms and unite prices, different EVS norms, professional literature and consultants' work experience. In order to create the organization project, the author prepared a volume table including the volume of works, time norms, and the size of constructing brigades. Based on table, the time needed to complete the job was calculated, which was slightly modified according to the consultants' recommendations. Organizing expenses make 22,6% of the total building expenses. The duration of the building is 125 workdays with the maximum number of workers of 27. The aim of the organizing project is to minimize the length of the working period and the pauses in working time due to the installation of the appliances into the building. Technology cards have been prepared for the monolithic concrete work of the building. The technology cards include the solutions for potential bottlenecks and all various construction parts. Special attention is on hydro isolation, because the building is mainly underground and water level is very high in this region. Second noticeable part is concrete works on 30° ramp, for which the author has given a solution option. The author has gained extensive knowledge about concrete works and technology while writing this paper. In addition, the author has shown his ability to create technological specifications while considering different aspects. Since Estonian Energy's initial development plan was to build two power plants which needed the same fuel handling system, consulting this thesis would have been a great help to provide faster building and better quality for the expansion. Beyond that, there is a plan to create many different 54 systems in this area, that are similar to the building described above, in which case this paper can provide different aspects to improve the building quality.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Rauno Lõhmus
Date Deposited: 13 Jun 2014 10:52
Last Modified: 03 Sep 2019 10:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/731

Actions (login required)

View Item View Item