Lamamistooli katete juurdelõikuse ja valmistamise tehnoloogiline protsess

Vändrik, Margit (2014) Lamamistooli katete juurdelõikuse ja valmistamise tehnoloogiline protsess. [thesis] [en] Technological and Cutting Process of Reclining Chair Covers.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ Margit Vändrik.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - ddoc] Other (lihtlitsents - ddoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (379kB)

Abstract

Diplomitöö ülesandeks oli anda ülevaade tehnoloogilisest protsessist ja selle korraldusest. Töös käitletavad mudelid on valitud vastavalt materjalide sobivusele ja töötlemismeetodite sarnasusele. Tehnoloogilise poole pealt on ära näidatud mudelite joonised ning läbilõiked erinevates piirkondades. Samuti on väljatoodud detailide ja lekaalide loetelud vastavalt mudelitele. Antud on ka ülevaade kasutatavatest materjalidest ning seadmetest. Mudelitele on koostatud operatsioonide- ja koondoperatsioonide loetelu koos ettevõttest saadud standardaegadega. Peale esialgseid arvutusi oli näha, et Lojeri mudelite puhul tuleb kasutada järjestikulist söötmisviisi ja Unimuna puhul liiguvad detailid sirgjooneliselt. Graafiliselt analüüsilt on näha, et enamasti on töötajad kas üle- või alakoormatud. Seda seetõttu, et mudelitel on üsna suured detailid, mis muudavad ühe operatsiooni ajaliselt pikaks ning koondoperatsioonide koostamise keerukaks. Alakoormuse vähendamiseks võivad vastavad töölised aidata pooltooteid ja detaile transportida ühelt töökohalt teisele. Antud ettevõttes õmbleb konkreetseid mudeleid üks inimene algusest lõpuni, kuid otsustasin tuua sisse väikse muudatuse ning projekteerida valitud tooted liini tööle. Andmaks paremat ülevaadet detailide kulgemisest erinevate töökohtade vahel koostasin ka montaažigraafiku mõlemale mudelile. Lojeri puhul oli see küll üsna keeruline ja aeganõudev, kuid lõpptulemusena annab see siiski hea ülevaate. Kuna projekteerisin liini just vastavatele mudelitele, siis kulgeb töö liinis sirgjooneliselt, mis muudab jälgimise ka tunduvalt kergemaks. Töökorralduse poolt kajastavad esmalt juurdelõikuse- ja õmblustsehhi plaanid, kus on hästi näha kus midagi paikneb. Tööd õmblustsehhis juhib meister, kes annab õmblejatele töö kätte ning vajadusel juhendab. Juurdelõikuses korraldab protsessi juurdelõikuskonstruktor, kes vormistab vajalikud töölehed mudelite lõikuseks. Tööuuringute osas on tehtud ühele õmblejale päevavaatlus,mille käigus selgus mille jaoks ja kui palju aega kulub. Veel sai koostatud ka SSD tööuuring Lojeri mudelile, kus sai leitud standardaeg ning lisaks ka õmbleja töökohaplaan. Majandusliku osa poole pealt on välja toodud toote hinna kujundamine ning lõplik hind nii käibemaksuga kui ilma. Eraldi on koostatud tabel ka materjalide hindadele ning nende kulunormidele ühe toote kohta. Töö käigus tegin ettevõttele omapoolseid soovitusi vastavalt tehtud tööle ning viisin läbi parendusi, erinevatel paigutustel vähendades sellega oluliselt kangakulu, eriti Lojeri mudelite puhul.

Abstract [en]

The subject of this thesis was to provide an overview of the technological process and its organization. The models covered in this paper are chosen according to the suitability of materials and processing similarity . On the technological side is shown drawings of products different areas. There has also been shown list with details and templates according to the models. There is an overview of the materials and equipment. Models have compiled a list of operations and cooperations with the business derived from the standard intervals . Calculations showed that for Lojeri models should be used sequential feeding system and in Unimuna’s line details move straight as well. Graphical analysis shows that most employees are either over-or undercharged . This is because the models have a relatively large components , which makes one operation very long , and the preparation of a cooperations very complexed . To reduce underload may help to transport the semiproducts and components from one job to another . This company sews specific models , one person from start to finish , but I decided to bring in the small change and designed selected products for line sewing system. Assembly schedule for both models were made to give a better overview of the different parts of the progress between workers. For Lojer models it was quite difficult and time consuming, but the end result, it provides a good overview . As the line was specially design these models details are moving in straight line between the workers, which makes it considerably easier to track. Work organization recognized by first cutting and sewing workshops plans, which gives good overview of where something is located . Work in the sewing workshop will be guided by the sewingmaster , who gives a seamstress to workers and helps if necessery . In cutting area constructor organizes the process and formalizes the necessary worksheets for cutting models . During the work research one worker was observated for a day , which revealed for what and how much time it takes . Also there is SSD standard time for Lojer model and workplace plan . Economical part shows the product price and also the final price with or without VAT . A separate table has been drawn up in the prices of materials and their consumption rates per product . During the work there was not possible to make changes since in the company each worker deals with a one model at the time, but succeeded in making improvements to several different layouts, to significantly reduce the cost of the fabric , especially for Lojeri models.

Item Type: thesis
Advisor: Piret Vakk
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Fashion Engineering > Technical Design of Apparel
Depositing User: Margit Vändrik
Date Deposited: 09 Jun 2014 06:47
Last Modified: 01 Dec 2020 06:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/728

Actions (login required)

View Item View Item