Liiklusest tingitud keskkonnaprobleemid

Leedmaa, Erki (2014) Liiklusest tingitud keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] Environment problems caused by traffic .

[thumbnail of Liiklusest tingitud keskkonnaprobleemid Lõplik.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesolev diplomitöö andis ülevaate liiklusest tingitud keskkonnaprobleemidest – mürast, vibratsioonist ja õhusaastest. Põhiosas on uuritud eelpool nimetatud probleemide mõju inimese tervisele ja keskkonnale. Selgub, et nii müra, vibratsioon kui ka õhusaaste avaldavad inimese tervisele kahjulikku mõju. Peale kõrvade ja häälepaelte võivad müra keskkonnas viibides kahjustada saada ka kognitiivsed funktsioonid nagu mälu ja keskendumisvõime ning stressipõhised funktsioonid, nagu süda, vereringeorganid ja immuunsussüsteem. Mainimata ei saa jätta ka kõige olulisemat asjaolu – müra häirivust, mida peetakse keskkonnamüra puhul kõige kahjulikumaks mõjuks. Vibratsiooni puhul on kõige kahjulikumaks faktoriks see, et ta häirib inimese keha füüsilisi aistinguid, mis on seotud puhkamise ja magamisega. Oluline aspekt, mis inimesi vibratsiooni puhul häirib on pragude tekkimine hoone seintesse ja erinevate esemete klirisemine ja kukkumine. Õhusaaste aga mõjutab nii inimeste tervist, elukvaliteeti kui ka elukeskkonda. Saastatud õhu sissehingamise tagajärjeks võib muutuda närvisüsteem ja südame-veresoonkonna talitlus ning hingamisteede rakkude aktiveerumine. Taimedele põhjustab saastatud õhk aga kasvuhäireid ning loomadele ja inimestele erinevaid tervisehädasid. Kuna selgub, et tegemist on tõsiste keskkonnaprobleemidega, mille tõkestamiseks ja vähendamiseks on erinevaid meetmeid, siis järgevalt toob autor välja peamised tõkestusviisid. Müra vähendamiseks on palju erinevaid võimalusi: müraemissioonide vähendamine; müra vähendamine projekteerimise käigus; teekatte liigi valimine; erinevate liikluskorraldusvõtete rakendamisega; kiirusepiirangutega, naastrehvide piiramine või keelustamine ning müratõkete ehitamisega. Vibratsiooni saab vähendada erinevate liikluskorralduslike ning tänavaehituslike võtetega. Samuti on tõhus variant tiheda liivakihi läbilõikamine pinnases. Kiiruse piiramine ning katendi eest hoolitsemine on kindlasti kõige efektiivsemad võimalused, kuidas vibratsiooni taset võimalikult madalal hoida. Õhusaaste vähendamiseks saavad inimesed eraautoga sõitmise asemel kasutada ühistransporti või elektri- ja hübriidmootoriga autosid. Samuti on võimalus kasutada liiklemiseks kergliiklusteid. Kuna õhusaaste probleem on eriti aktuaalne suuremates linnades, siis linnakeskkonnas saab probleemi vastu võidelda järgnevate meetoditega: liiklustiheduse vähendamine kesklinnas; erinevate liikluspiirangute kehtestamine; sõiduki emissioonidele rangemate standardite kehtestamine ning piirkiiruse vähendamine probleemsetes piirkondades. Lõputöö analüüsivas osas on välja toodud autori omapoolsed ettepanekud liiklusest tingitud keskkonnaprobleemide vähendamiseks. Müra puhul peab autor oluliseks uute teede ja ka hoonete ehitamisel projekteerijatel paigutada hooned ja teed üksteisest võimalikult kaugele, et kokkupuude müraga oleks minimaalne. Inimestel, keda müra häirib, soovitab autor vahetada aknad kõrgema heliisolatsiooniklassiga akende vastu ja võimalusel ehitada rõdud kinniseks. Samuti on pealinnas hea võimalus müra mitte juurde tekitada, eelistades ühistransporti isiklikule autole. Ettepanek on muuta ühistransport priiks kõikidele eesti inimestele. Kõige olulisemaks lahenduseks müra vähendamisel peab autor seniste naastrehvide keelustamise ja innovaatiliste väljalükatavate naastudega rehvide propageerimise. Üsna oluliseks peab ta ka uute kergliiklusteede rajamist linnakeskkonda ning vähese saastega sõidukitele erinevate soodustuste kehtestamist nagu näiteks tasuta parkimine. Vibratsiooni vähendamise puhul on autori arvates oluline nii asfalt- kui ka kruusateede puhul defektide esinemise korral need õigeaegselt likvideerida. Linnakeskkonnas vibratsiooni vähendamiseks oleks töö koostaja soovitus eelistada vibratsiooni tekitavatele vahenditele (tõstetud pinnad ja ülekäigud, tekstuurne teekate ja vibropinnad) selliseid vahendeid, mis ei tõsta vibratsiooni taset. Sellisteks liikluskorralduslikeks vahenditeks on näiteks miniringid, šikaanid, eraldussaarega kitsendused ja keskpiirded tänava telgjoonel. Mis puutub hoonete ehitamisse, siis liiklusvibratsiooni vältimiseks ja leevendamiseks soovitab autor kasutada erinevaid vibratsiooni vähendavaid polstreid hoonete vundamentide ehitamisel. Liiklusest tingitud õhusaaste vähendamiseks soovitab töö koostaja suuremates linnades kehtestada liikluspiirangud sõidukitele. Idee oleks selles, et kehtestada määrused, millal võivad sõita sõidukid, kelle auto registreerimisnumber lõpeb paaritu- ja paarisarvuga. Ka droonide kasutamist õhusaastega võitlemiseks pean heaks ideeks. Üsna suureks läbimurdeks peab autor ka õhu puhastamist sõidukite heitgaasidest müratõkkeseintele pritsitava titaandioksiidiga, mis seob endaga lämmastikoksiidi ja puhastab seeläbi õhku. Liiklusest tingitud keskkonnaprobleemide vastu võitlemiseks on olemas mitmeid meetmeid, mida Eestis ei ole rakendatud, kuid mida autor soovitab teha, et inimesed puutuksid võimalikult vähe kokku elu häirivate keskkonnaprobleemidega.

Abstract [en]

This thesis gave an overview of environmental problems caused by traffic – noise, vibrations and air pollution. The overview mainly analyzes their effect on human body and environment. Besides damaging ears and vocal chords, loud noises could harm cognitive functions, like memory and concentration, also cause stress related disorders to heart and circulatory organs, as well as the immune system. Not to mention the most important fact – the disturbance by noise which is often considered to be the most harmful. Vibrations are dangerous to human body, because they disturb physical sensations linked to resting and sleeping. Vibrations cause cracks in walls, which can lead to structural instability making it a direct threat to human life. Also tinkling and breaking objects in households. Air pollution affects health of people as well as animals and not even plants are fully protected. Other issues are quality of life and environment. The consequences of inhaling polluted air include changes in the nervous system, cardiovascular functions and the activation of respiratory cells. Plants can develop growth disorders, animals and people will suffer from different health issues. As it turns out, the above-mentioned causes are serious environmental problems, which can be prevented or reduced by various means. Main noise reduction methods include: reducing noise emissions, noise reduction during the design process, taking into account the location of the road when selecting the type of road surface, the implementation of various traffic management techniques, speed limits, limitation or banning of studded tires and building noise barriers. Vibrations can be reduced by different traffic management and road construction techniques. If there is a dense layer of sand in the ground then cutting through it is considered a good method for stopping vibrations - vibrations spread better in dense layers. But probably the most effective ways to keep vibration levels low are applying speed limits and taking care of pavement as high speeds and uneven surfaces create heavy vibrations. To reduce air pollution it is advised for commuters to use public transportation instead of private vehicles or electric and hybrid cars that have zero or next to no emissions. It is also possible to use light traffic roads. Air pollution is more topical in bigger cities. In urban environment the following methods can be implemented to combat pollution: reduce traffic in downtown by taxing private vehicles and developing convenient public transportation; implementing various traffic restrictions; setting more stringent standards for vehicle emissions and lowering the speed limit in problematic areas. In the analyzing part of the thesis are the author’s proposals for reducing the environmental problems caused by traffic. The author considers it essential that early in the design phase the designer positions buildings and roads as far as possible from each other to minimize the exposure to noise, as dealing with the problem before it occurs is the best method. To those that are already affected by noise problems caused by traffic, the author recommends replacing windows for those with higher sound insulation class and if possible closing the balcony with windows, thus creating buffer space that insulates rooms from noise. By preferring public transportation to a personal car in downtown, it is possible to reduce the noise. The proposal is to make public transportation free for everybody. The most important solution would be prohibiting studded tires and promoting innovative tires which have studs that could be pushed out only when needed. It is also important to build new light traffic roads in cities to encourage choosing a bike over car when traveling short distances. In long term, establishing different discounts to cars with lower pollution levels, such as free parking, can be a good idea. In author’s opinion, to reduce vibrations on asphalt and gravel, the roads should be repaired on time – potholes and uneven road surface causes vibrations and damages cars. In cities, constructors should use resources that cause less vibration instead of raised surfaces and crosswalks, textured pavement and vibro. Such traffic arrangements are for example mini roundabouts, chicanes, separation islands and central guards at the axis of the street. To reduce traffic caused vibrations in buildings, engineers should use different isolation pads while building the foundation. Air pollution caused by traffic could be lowered by enforcing speed limits. The idea would be to establish regulations that would for example divide cars by the last number of the license plate and only either one is allowed to enter city center at any given day. Also using drones would be a great idea, in author’s opinion. A quite big breakthrough was cleaning the air from vehicle emissions by spraying titanium dioxide to roadside noise barriers. Titanium dioxide binds with nitrous oxide and thereby cleans the air.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Erki Leedmaa
Date Deposited: 12 Jun 2014 10:30
Last Modified: 03 Sep 2019 12:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/715

Actions (login required)

View Item View Item