Kurna liiklussõlme ehitus, põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee, liikluskorraldusvahendite kujundamine ja kalkulatsioon

Künnapuu, Andre (2014) Kurna liiklussõlme ehitus, põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee, liikluskorraldusvahendite kujundamine ja kalkulatsioon. [thesis] [en] Construction of Kurna Traffic Junction on Road no. 11 Tallinn roundaboutDesign and Statement of Expenditure of Traffic Control Devices.

[thumbnail of ANDRE KÜNNAPUU DIPLOMITÖÖ.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (16MB)

Abstract

Minu töö põhiülesandeks oli Kurna liiklussõlmele projekteeritud viitade ja liiklusmärkide mahtude täpsustamine ja kujunduse loomine tootmisprotsessiks. Selleks, et mahtusid täpsustada tuli liiklusmärgid kujundada vastavalt kehtivatelestandarditele. Esimeseks asjaks oli kontrollida projektiga kaasas olevate tabelite ja jooniste kokkusobivust, kus esines mõningaid ebakõlasid. Probleemsed kohad olid jrk-te ebakõlad projektiga kaasas olevates liikluskorralduse tabelites ja liikluskorralduse plaanide vahel, liikluskorralduse plaanidel oli märk mida ei olnud tabelites kirjas ja nii tabelis kui plaanil oli märgitud märk millel ei olnud märgitud informatsiooni, mis sinna märgi peale tuleb kujundada. Antud probleemid on hetkel lahendatud niimoodi, et on arupäritud töötegijalt ja esialgne tagasiside oli, et hetkel tuleb lähtuda liikluskorralduse joonistel välja toodud märkidest. T11 Tallinna ringtee jrk-id ei olnud korrektsed alates nr 34-ndast. Paremaks arusaamiseks muutsin antud numbrid ära, lisades lõppu tähe mis eristaks antud märki (vt jrk 34a...34h). Antud lõigu tabelitesse on lisatud rohkem märke kui on märgitud liikluskorralduse plaanidel. Alatesjrk-st 36...78v.a jrk-ga 41 ja 49 liiklusmärgid ei ole hetkel arvestatud antud töö koosseisu. Õlleköögi teel liikluskorralduse plaanil on märgitud tekstiline juhatusmärk aga antud lõigu liikluskorralduse tabelis ei ole antud märk välja toodud. Kuna lähtuda tuli liikluskorralduse joonistest, siin on antud märk kujundatud ja arvestatud õlleköögi tee koosseisu. T11115 Kurna - Tuhala jalgteele on projekteeritud liiklusmärgid jrk-ga 270 ja 273, mis on märgitud nii joonistel kui tabelites, kuid hetke seisuga ei ole teada milline informatsioon sinna peale tuleb kujundada ja hetkel ei ole neid märke antud tee koosseisu arvestatud. Allolevates tabelites on kokkuvõtvalt välja toodud Kurna liiklussõlmele projekteeritud liiklusmärkide kogused, ruutmeetrid ja nende eeldatav maksumus. Tabelis 29 on välja toodud projekteeritavate märkide ja nende eeldatav maksumus v.a juhatusmärgid suurtähekõrgusega 200 ja 300 mm. Tabelis 30 on välja toodud 200 mm ja 300 mm suurtähekõrgusega juhatusmärkide kogused ja nende maksumus. Tabel 29 Liiklusmärgid kokkuvõtvalt tk m² 0 Sg 67 7,92 1Sg 134 39,25 2Sg 123 47,26 märk nr.644 35 8,57 märk nr.681 11 10,91 Taustekraaniga, jrk 142,151 2 2,42 Maksumus kokku (EUR) 8238,55 Tabel 30 200 ja 300mm suurtähekõrgusega juhatusmärgid kokkuvõtvalt Tähekõrgus 2 kl kile(tk) 3 kl kile(tk) m² 200mm 25 87,07 300mm 8 121,92 300mm 6 32,82 Maksumus kokku (EUR) 15430,01

Abstract [en]

The subject of my thesis is: ‘Construction of Kurna Traffic Junction on Road no. 11 Tallinn roundaboutDesign and Statement of Expenditure of Traffic Control Devices’ Thesis aims to specify the quantity of traffic and guide signs for Kurna traffic junction as showed in the project tables (see app. 1-19) and drawings [2], including design of the signs, so that these can be directly forwarded to production. The author of present thesis worked in a traffic management company that made quotation for Kurna traffic junction. In order to make such quotation, it’s necessary to work through the project and clarify the amounts. If there are guide signs (signs with text) in the project those need to be designed according to relative standard (EVS 613:2001/A1:2008), otherwise it’s not possible to verify whether the correct amounts. After necessary quantities are clear, the statement of expenditure can be put together. Kurna junction project is divided into sections, thesis is built up accordingly. Larger sections are in separate chapters and smaller ones are collected under one chapter for easier review. In every chapter you can find the amounts of traffic and guide signs for that section, expenditure tables with approximate expenses and quantities. Designs for the signs are presented as tables seen in the appendices. For better review, one can find there also the type of sheeting needed to make the sign. In the end section the guide signs are presented for better overview and according to the headnote of the Kurna grade-separated junction technical project, all designs of the guided signs need to be coordinated with the customer. Guided signs are in chapters 12 and 13. For the starters it was necessary to check the reliability of the tables and drawings of the project. There were many inaccuracies between drawings and tables and indexes. There were signs in the tables which were not on the drawing or the other way around or there was information missing about the text on the sign etc. According to the contractor, the drawing is the correct source of information for now. In the tables below there are quantities for the Kurna junction project, square meters and predicted expenses. In table 29 one can find the signs and amounts with prices excluding big guided signs with letter heights 200 and 300mm. In table 30 one can find the guided signs with letter heights 200 and 300mm, and the estimated costs and quantities. Tabel 29 Summary of traffic signs pcs m² 0 group 67 7,92 1 group 134 39,25 2 group 123 47,26 sign no.644 35 8,57 sign no.681 11 10,91 Sign with neon background, index no 142,151 2 2,42 Total (EUR) 8238,55 Table 30 200 and 300mm capital letter height guided signs summary Capital letter 2class sheeting(pcs) 3class sheeting(pcs) m² height 200mm 25 87,07 300mm 8 121,92 300mm 6 32,82 Total (EUR) 15430,01

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Traffic Junctions and Managment
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Andre Künnapuu
Date Deposited: 12 Jun 2014 11:33
Last Modified: 04 Sep 2019 06:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/703

Actions (login required)

View Item View Item