Naiste kostüümi tehnoloogilise protsessi korraldamine

Nurk, Kadri (2014) Naiste kostüümi tehnoloogilise protsessi korraldamine. [thesis] [en] Organizing the Technological Process on Women’s Costume.

[thumbnail of Lõputöö - Kadri Nurk TD82.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of A1] Image (JPEG) (A1) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (15MB)
[thumbnail of smaller/väiksem] Image (JPEG) (smaller/väiksem) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - ddoc] Other (lihtlitsents - ddoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (386kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on naiste kostüümi tehnoloogilise protsessi korraldamine ja selle juurutamine antud ettevõttesse. Aluseks oli võetud mudelite disain, konstruktsioon, töötajate ja masinate arv. Esmaseks suuremaks ülesandeks oli välja mõelda töötlemismeetodite valik. Selle arendamisel lähtusin seisukohast – mida lihtsam, seda parem. Õmbluseid on kerge jooniselt lugeda ning samuti ei teki õmblemisel keerulisi probleeme. Vaatlemise teeb lihtsamaks ka piste tüübi number läbilõike juures. Olemas on ka tingmärkide tabel, mis selgitab õmbluskohtade värvid ja muud tähised. Järgmine töö oli mudelitele mõelda vastavalt töötluskohtade valikule tehnoloogiline järjestus. See oli ajakulukas ning nõudis palju mõtlemist, eriti ajakulu veelg. Mudelite töötlemine minutites on järgnevad: • Mudel Karma – 49,2 min, • Mudel Kertu – 19,7 min, • Mudel Kati – 39,0 min. Ühele tootele, mudelile Kertu, oli tehtud ka SSD5 uuring, millest selgus, et ajad olid määratud üsna ligilähedaselt. Samas ei näita see info õmblejate tegelikku pädevust, sest igal töötajal on isikupärane tempo ning oskused. Töömahukuse analüüsist selgus, et toodete töötlemise aegade kõrvalekalde protsent on suurem, kui 15, mis tähendab, et tootmisprotsessi tüübiks on tsükliline söötmisviis. Selle teadmisega sai välja arvutatud keskmine ja tsüklitakt, samuti taktist kõrvalekalded. Edasine suurem ülesanne seisnes tööjaotuse koostamises, kus tuli kolme mudeli jagumatud operatsioonid panna kokku koondoperatsioonideks. See oli üks raskeim osa antud lõputöös, sest mudelite ajad olid erinevad ning tihti oli keeruline ühtset operatsiooni koostada. Samas, analüütiline ja graafiline analüüs näitab, et kõik sai hästi tehtud ning tööjaotus on korras. Montaažigraafik viitab sellele, et kõik detailid said töösse ning midagi ei ole ära unustatud. Kuna jooniselt ei ole näha tagasikäike, mis on positiivne, siis üldiselt on operatsioonide järjestus hästi planeeritud. Valikuid on alati palju ja erinevaid, hetkel välja pakutu ei pruugigi olla number üks, kuid mina pakun oma parima versiooni välja ning olen selles kindel. Edasine käik oli protsessi tehnoloogilise skeem, kus tuli peale muude andmete arvutada ka arvutuslik tööliste arv. Kuna tööjaotuse analüüsid näitasid häid tulemusi, siis ka arvutuslik tööliste arv oli ligikaudu sama, mis faktiline. Skeemis on ka kirjas operatsiooni hinne kõigile mudelitele, mis tähendab, kui palju mingi operatsiooni eest õmbleja palka saab. Seadmete koondtabelis on välja arvutatud remondi keerukus tingühikutes, millest tulenes, et masinapargi hooldamiseks ja remondimiseks on vaja ühte mehaanikut. Arvutatud on ka tema palk. Tellimuste arvutuses on võimalik välja lugeda, et keskmine aeg 307 toote töötlemiseks on 184,2 h, mis teeb omakorda jagatuna inimtundidega ligikaudu 0,9 tööpäeva. Ettevõtte väikseks probleemiks oli kahe juurdelõikuse laua kauge paiknemine üksteisest, millest tulenes juurdelõikajate pidev kõndimine ruumis ja masinate vahel. Et teada saada, kui palju aega töötajad päevas nende kahe laua vahel kõnnivad, tegin päevavaatlusuuringu. Kuigi antud tööpäev ei olnud kokkuvõttes kõige suurema töömahukusega, sai siiski selgeks, et lauad võiksid teineteisele lähemal asuda. Sellest tulenevalt on koostatud esialgne tsehhiplaan ning ka soovituslik, kus on muudetud laudade asukohad tsehhis. Majanduslikus osas on oluline põhi- ja abimaterjalide maksumus, mille järgi sai arvutada mudeli maksumuse. Sellest edasi sai leitud ka toote päris hind, kus on 20% maksumäär juba sees. Mudelite müügihinnad on järgnevad: • Mudel Karma – 29 €, • Mudel Kertu – 13 €, • Mudel Kati – 26 €. Kogu töö tulemust on võimalik kasutada, et muuta tootmine efektiivsemaks.

Abstract [en]

The aim of the thesis is technological process management and adaption to given company of women’s costume. The basis was design and the construction of employees, also sewing machine quantity. The first major task was to figure out the choice of processing methods. My standing point was "Simpel is better". Seams are easy to read on the figure and sewing is not complex also. When type of the stitches are marked then it makes the observation even easier to understand the cross-section. There is also a chart of symbols, which explains the colors of the seam and the other signs. The next part of the thesis was to think technological sequence according to cross-section figure for every model. It was time-consuming and required a lot of analyzing, especially on a colun of time. The processing time of the models in minutes are: • Model Karma – 49.2 min, • Model Kertu – 19.7 min, • Model Kati – 39.0 min. The SSD5 test was made for one product, model Kertu, which shows that, the times were put up quite close. However, this information does not endorse tailors actual competence, since each employee has their own pace and skill. Work intensity analysis shows, that the percentage of the product processing time is greater that 15, which means that, the type on manufacturing process is the cyclical method of feeding. With this knowledge I calculated the tact of median and cycle, and as well variations of tact. The further larger task consisted putting together work allocation, which had to assemble the sewing times of three models. That was one of the hardest parts of the thesis, because the models had different processing times, and often it was difficult to draw up a single operation. The analytical and graphical analysis showed that all was made well and the processes distribution is in good shape. Assembled graph indicates that all details were in work and nothing was forgotten. As it is seen on the figure, there is no going back, which is positive, beacuse it shows the operation is well-planned. There is always a lot of choices and the suggested variant might not be the number one, but I am sure that mine is very good. The next move was the big scheme of a technological process, where I had to calculate the predicted numver of workers after all other data. Since the analyses showed good results, then the calculated number of the worker was approximately the same as factual. In the schemes, there is a operation grade for all models, which means how much can you pay for an operation for the employee. The repair complexities were calculated in summary chart of the machines, which I learned that there is need one mechanic in the manufactory. His salary is calculated also. In orders calculation you canr read that the average processing time for the 307 products is 184.2 hours, which is approximately 0.9 days. The company has a small problem with long distant of two cutting tables, which resulted endless walking in the manucatory and between the machines. To find out how many time employees walk between the two tables in their day, I made an obrevation. Although the present observation day wasn’t the greatest intensity, it still become clear, that the tables should be located closer to each other. Consequently, there is prepared current manufactory plan and the new recommended plan, which has changed location of the tables. In econimic part, it is important to know the cost of materials and because of that I calculated the value of each model. The reall price of the products, including 20% taxes are following: • Model Karma – 29 €, • Model Kertu – 13 €, • Model Kati – 26 €. All the work results can be used to make production more efficient.

Item Type: thesis
Advisor: Merike Laid
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Technology
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Kadri Nurk
Date Deposited: 09 Jun 2014 12:46
Last Modified: 04 Sep 2019 06:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/697

Actions (login required)

View Item View Item