Turundusplaani koostamine AS B-plast näitel

Sedrik, Matis (2014) Turundusplaani koostamine AS B-plast näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on AS B-plast.

[thumbnail of lõputöö_M_Sedrik_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (591kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli luua turundusplaan AS B-plast näitel. Selleks viidi läbi nii mikro- kui makrokeskkonna analüüs, tegevusharu-, konkurentsi- ja kliendianalüüs. Esimeses peatükis käsitleti teoreetiliselt turunduse strateegilist planeerimist Teine peatükk keskendus käesoleva lõputöö põhiosaks olevale turundusplaani loomisele. Esmalt tutvustati nii ettevõtet, kui tema majandusnäitajaid, samuti põhiteenust, teenussegmente ja tootmisvõimekust. Järgnevalt avas autor käesoleva töö mõistmiseks esmavajaliku – AS B-plast situatsioonianalüüsi. Viimane koosnes alljärgnevatest osadest: mikro- ja makrokeskkonna analüüs, tegevusharu analüüs, konkurentsianalüüs. Edasi toodi välja ettevõtte sisekeskkonna analüüs, mis käsitles ettevõtte tänaseid tugevusi ja nõrkusi ning sellest tulenevalt ohte ja võimalusi. Järgnevaks sõnastati ettevõtte 2015 aasta eesmärgid, sõnastati turunduseesmärgid ja määrati strateegiad, koostati turunduseelarve ja sõnastati turundusmeetmestik. Kõige kandvamaks osaks peab autor ettevõtte tegevuse omapärast ja teoreetilistest andmetest lähtuvalt turundusmeetmestiku tegevuskava ja eelarvet. Nimelt, on antud ettevõtte tegevusvaldkonnaks B2B valdkonnas plasti survevalutoodete valmistamise teenus allhanke korras. Kogu turunduse eesmärk on tagada uute klientide juurdevool ja vanade säilimine. Ettevõte ei soovi hetkel laieneda otse lõppkliendi varustamisele omatoodetega ega laiemalt omatoodete arendamisele. Sellest tulenevalt lähtub kogu strateegiline ja taktikaline turundus ning selle loogiliseks lõpptulemiks olev turundusplaan. Uute klientide leidmise kõige efektiivsemaks meetodiks leidis autor olevat kontaktreiside korraldamist ja välismessidel osalemist. Ning antud kontaktide realiseerimiseks kliendikülastuste läbiviimist. Nende mõlemi vahetuks osaks on kodulehe ja müügimeeskonna ettevalmistus uute turgude ja klienditdega suhtlemiseks. Käesolev lõputöö pakub lihtsustatud tegevuskava ühe väikeettevõtte turundustegevuste elluviimiseks ja seeläbi majandustegevuse laiendamist läbi uute klientide leidmise.

Abstract [en]

The purpose of the final paper at hand was to create a marketing plan for AS B-plast. To accomplish this micro- as well as macro environment analysis, industry-, contest- and client analysis were conducted. In the first chapter the author dealt with the strategic planning of the theoretical marketing. The second chapter concentrated on the bulk of the final paper at hand – to create a marketing plan. At first the author introduced the company as well as its economic indicators, also its essential service, service segments and production capability. Then the author opened the primary necessity for understanding the paper at hand – the situation analysis of AS B-plast. The situation analysis consisted of the next sections: micro- and macro environment analysis, industry analysis, contest analysis. Next the indoor environment analysis of the company was elicited, which dealt with the company’s strengths and weaknesses of today and consequently the dangers and possibilities. Following that the author phrased the objectives of the company for the year 2015 – marketing objectives and strategies were set out, marketing budget was drafted and a package plan for marketing was laid down. The author considers the prime parts to be, based on the the company’s distinctive business features and theoretical data, the action plan and budget for the marketing package plan. Namely, the operating area of the company is the production of plastic items by injection moulding in the B2B field as a subcontractor. The whole aim of the marketing is to assure the inflow of new clients and the preservation of old ones. The company does not want to expand to directly supplying its production to the ultimate costumer nor to the wider promotion of its production. Consequently the whole strategic and tactical marketing and its logical outcome – the marketing plan is based on this objective. The most effective method, what the author found, to find new costumers was participating in foreign exhibitions. And to realize these contacts by conducting costumer visits. The direct part of the method is the preparation of the home page and sales team for the communication with new markets and costumers. The final paper at hand presents a simplified plan of action for the implementation of one small company’s marketing activity and through that the enlargement of economic activities through finding new costumers.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Matis Sedrik
Date Deposited: 19 Jun 2014 10:01
Last Modified: 04 Sep 2019 06:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/691

Actions (login required)

View Item View Item