Eesti Rahva Muuseumi võrreldavate monoliitsete konstruktsioonide tööajanormide väljaselgitamine

Muttik, Ornella (2014) Eesti Rahva Muuseumi võrreldavate monoliitsete konstruktsioonide tööajanormide väljaselgitamine. [thesis] [en] Establishment of standards for working time related to monolithic structures of the Estonian National Museum.

[thumbnail of Ornella Muttik lõputöö 2014 aasta.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Lõputöö autor jälgis konstruktsioonide tootlikkus näitajaid tagasi arvestamise tulemusena ja ka reaalseid tootlikkuse näitajaid. Autori hinnangul ei erinenud kahel viisil välja selgitatud tulemused teineteisest suuresti. Lisaks võib jõuda järeldusele, et püstitatud hüpotees - mida väiksem hind, seda viletsam tulemus ei pidanud paika. Takistused, mis mõjutavad erinevate ettevõtete tootlikust on tarneaegade nihkumised, alamehitatud meeskond, ebapädevad ja erinevate käekirjadega meeskonna liikmed – tekitavad tööde ringi tegemise vajadust, rahaprobleemid, järelevalvega suhtlemise probleemid, probleemid tellijaga ning projekteerijaga. Takistused frontidega – eelnevad tegijad ei ole oma asju veel lõpetanud, või siis on tegemist mõnel juhul mõne sidussüsteemiga, kus asi sõltub kahest ettevõttest. Organiseerimine või siis organiseerimatus – kui nt materjale või mehhanisme pole, siis ei saa enamus juhtudel tööd teostada. Oluliselt mõjutab tootlikkuse efektiivsust tööaja pikkus, vahetustega töö. Autori arvates pikk vahetus ei ole nii efektiivne kui puhanud mehe lühem vahetus. Kindlasti tuleb arvestada puhkepauside ja nende pikkustega - osad suitsetavad pakk päevas, teised aga ei tee suitsu ja teevad terve päev tööd. Autori saadud kogemuse põhjal jälgides kahe erineva alltöövõtja tööprotsesse postide valmistamiseks – peaks postide ehitus brigaadi koosseisus olema kaks inimest, eeldusel, et materjal on ette tellitud ning tõstetehnika on tagatud. Kuid vahest tuleb tööde organiseerimisel opereerida tervik brigaadiga, mis on justkui planeeritud ebaefektiivsus. Olukorras kus tööde mahud ei ole stabiilsed, võib seda ette tulla. Kui on suurem maht ja mehi vähe, võib osutuda kõigile osapooltele kahjulikuks, tähtajad hakkavad venima. Lõputöö koostaja on jõudnud järeldusele, et ettevõttete tootlikus sõltub ettevõtte töökultuurist ning tööprotsessis osalevate inimeste pädevusest ja arvust. Mõnikord suudetakse teha väiksema arvu inimestega rohkem, kui suurema arvu inimeste puhul, sest planeerimistööd, platsil tööde kordineerimine, varustatus jms. on paremini organiseeritud. Samuti määrab tootlikuse ära ka see, kas töölisel on tegemist tunni- või tükitööga. Mõlemal puhul on ITP kaasatus oluline - just koordineeritud tunnitöö on kvaliteedi ja tempo tagamise võti.

Abstract [en]

The author of the diploma thesis examined the productivity indicators for the structures as a result of recalculation as well as actual productivity indicators. In the author's opinion, there were no significant differences in the results established using two methods. Moreover, one may come to the conclusion that the hypothesis defined – the lower the price, the worse the result – was not true. The bottlenecks that affect the productivity of various enterprises include shifts in the delivery dates, undermanned teams, incompetent and differently trained team members – calling for redoing of works, causing financial issues, issues in communication with the supervisory personnel, issues with the contracting authority and the designer. Bottlenecks related to fronts – the previous contractors are yet to complete their works or in some cases the issues are due to a cohesive system where activities depend on two enterprises. Organization or rather a lack of organization – for example, if there are no materials or mechanisms, in most cases it is not possible to perform the required works. The productivity indicators are substantially influenced by the working hours and shift work. In the author's opinion, long shifts are not as effective as shorter shifts by well-rested men. Definitely, rest breaks and their length must be taken into account – some employees smoke a pack per day whilst others do not smoke at all and work all the day long. The author's experience in monitoring the work processes of two different subcontractors for preparing posts shows that the construction team of posts should comprise two people, provided that the material has been pre-ordered and that lifting equipment has been ensured. The compiler of the diploma thesis has come to the conclusion that the productivity of enterprises depends on the work ethics of the enterprise as well as the competence and number of the people involved in the work process. Sometimes more work can be done with a smaller rather than a bigger team since planning, work coordination at the construction site, supplies, etc. have been better organized. Productivity can also be linked to the fact whether employees work on an hourly or piece work basis.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Ornella Muttik
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:12
Last Modified: 03 Sep 2019 12:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/678

Actions (login required)

View Item View Item