Tondiraba jäähalli ehituse organiseerimise projekt

Tuisk, Silver (2014) Tondiraba jäähalli ehituse organiseerimise projekt. [thesis] [en] Construction management project of Tondiraba Ice Arena.

[thumbnail of Lõputöö_Silver_Tuisk_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of Lisad_Silver_Tuisk_2014.rar] Archive (RAR) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli lahendada ja koostada Tondiraba jäähalli ehituse organiseerimise projekt ning sellega kaasnevad tehnoloogilised etapid. Töö koostamisel kasutati jäähalli põhi- ja tööprojekti, ettevõtte hinna- ja ajakulu normbaasi, asjakohaseid seadusi ja ehitustehnoloogia alast kirjandust. Töö käigus koostati ehitustööde mahutabel. Vastavalt mahutabelile moodustati objekti detailne eelarve järgides ettevõtte normbaasi ühikhindasid. Lisaks eelarvele toodi välja ka tähtsamate ehitusmehhanismide vajalikkus ja maksumus ning eraldi tähelepanu pöörati ehitusobjekti korralduskulude analüüsimisele. Mahutabeli ja ajanormide alusel koostati koondajagraafik, ehitustööde kestvusega 299 tööpäeva. Koondkalendergraafikus järjestati ehitustööd ning nende kestus. Kalendergraafiku koostamine nõudis autori hinnangul täpseid tehnoloogilisi teadmisi kõikides objektil tehtavates ehitustöödes, kuna lühikese ehitusaja ja suure mahukusega objekt vajab paljude tööde paralleelset ja kiiret teostamist. Autor peab oluliseks kalendergraafiku täpset järgimist, kuna paljud tööd, mis nõuavad tehnoloogilisi pause, on graafikus arvestatud töönädala lõppu. Näiteks betoneerimised, kus enne edasiste tööde teostamist peab olema saavutatud piisav kivinemine. Vastavalt kalendergraafikule koostatud tööjõuvajaduse arvutusele on maksimaalne tööliste arv objektil 176 inimest. Ehitusplatsitööde efektiivseks ja ohutuks korraldamiseks koostas autor ehitusplatsi plaani. Plaani koostamisel arvestati kriteeriumeid ja tingimusi, mis sõltuvad kalendergraafikust ning ehitusprotsesside tehnoloogilistest nõudmistest. Lisaks järgiti erinevaid juhiseid ja seadusi, et tagada objekti tõrgeteta töö. Ehitusplatsi plaani graafilises osas tõi autor välja olulisemad liiklemisteed ja -suunad, ehituslinnaku ja vajaliku tehnika asukohad, pääslad, töötsoonid ja ohualad, ajutised ja alalised kommunikatsioonid ning ehitusmaterjalide ja tööriistade laoplatsid. Tekstiosas lahendati objekti energiatarbega kaasnevad vajadused. Leiti elektri-, vee- ja kütteenergia vajalikud võimsused. Töövõtumeetodina on kasutusel peatöövõtt. Vastavalt töövõtumeetodi peatükis tehtud analüüsile peab autor antud objekti puhul just seda meetodit kõige mõistlikumaks ja efektiivsemaks. Tehnoloogiakaardid koostati vaiatöödele ja puitfermide montaažile. Tehnoloogiakaartide koostamisel pöörati tähelepanu tööde tehnoloogilisele teostamisele, selgitati brigaadide koosseisu valikut, anti ülevaade projekteerimistööde aluseks olnud lähteandmetest, kvaliteedi tagamiseks nõutud protseduuridest ja dokumentidest. Lisaks käsitleti tööohutust, mis on autori hinnangul väga oluline aspekt objekti töökorralduse planeerimisel ja selle täitmisel.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to draft a project for organizing the construction of Tondiraba Ice Arena and the technological stages contained therein. For the purposes of this thesis, the basic and design projects of the Ice Arena were used, as well as the standard basis for the company’s price and time cost, relevant legislation and other technological literature. A volume table for the construction work was drawn up. Based on the said table a detailed budget for the construction site was complied, following the unit prices of the company’s standard basis. In addition to the budget, the necessity and cost of the most important construction mechanisms was pointed out and special attention was paid on the analysis of the site’s operating costs. Based on the volume table and the standard time frame, the master schedule was compiled, with the construction work lasting for 299 work days. In the master schedule, the construction works and their durations were specified. According to the author, drafting the master schedule required precise technological knowledge in all the construction works performed at the site, since a site with short construction time and big volume requires simultaneous and fast execution of many different works. The author deems important that the master schedule should be observed vigorously, since many works that require technological pauses, were scheduled to the end of the working week. For example, when laying the concrete, a certain stage of hardening of the concrete has to be achieved before other work can be carried on. According to the labour cost calculations that are based on the master schedule, the maximum number of workers at the site is 176 people. For the effective and safe organizing of the work at the site, the author drew up a site plan. In doing so the author considered the criteria and conditions that are dependent on the master schedule and the technological requirements of the construction processes. In addition to that, various instructions and guidelines were observed to assure the smooth work at the site. In the graphic part of the site plan the author brought out major passageways and direction, the locations of the construction village and necessary machinery, access points, work and danger zones, temporary and permanent communication lines and the storage areas for the construction material and the tools. In the textual part of the plan the requirements for energy consumption were solved. The required capacities of electricity, water and heating energy were calculated. As to the contract method, general contracting is used. Based on the analysis written in the chapter on the contracting method, the author considers general contracting to be the most reasonable and effective method for building the Ice Arena. Technological maps were drawn up for the pile works and assembling the wooden frames. In drawing the maps, special attention was paid on the technological execution of the works, the selection of the working team staff was explained, an overview was given to the source data of the design work, quality assurance procedures and documents. Additionally, great emphasis was put on work safety, which constitutes an essential aspect in planning the work and following it through.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction Economics
Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Silver Tuisk
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:03
Last Modified: 04 Sep 2019 10:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/677

Actions (login required)

View Item View Item