Tootmisprotsesside parendustest tulenevalt uue asendiplaani loomine Scanfili näitel

Paas, Fredy (2014) Tootmisprotsesside parendustest tulenevalt uue asendiplaani loomine Scanfili näitel. [thesis] [en] The creation of new position plan derived from improving the production processes.

[thumbnail of lõputöö(Fredy Paas).pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 May 2024.

Download (3MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö „Tootmisprotsesside parendustest tulenevalt uue asendiplaani loomiseni Scanfil OÜ näitel” teema valikul olid lõputöö autori jaoks määravad mitmed asjaolud. Esiteks tuli välja selgitada tootmisprotsessides „MUDA” (raiskamine). Soov anda oma töökohale võimalikult palju, et kindlustada ettevõtte jätkusuutlikkus. Lisaks isiklik huvi teema suhtes. Lõputöö autor töötab OÜ Scanfil protsessi- ja arendusspetsialistina ning puutub igapäevaselt kokku tootmisprotsessidega ja nende parendustega. Saavutamaks lõputöö eesmärki uuris ja analüüsis lõputöö autor Scanfil OÜ tootmisprotsesse. Lõputöö eesmärk parendada tootmisprotsesse ning selgitada välja tootmisprotsessides raiskamine sai lõputöö käigus lahendatud. Läbi kirjanduslike teoste ja artiklite on lõputöö autori arvates kavandatud parim lahendus vastavate probleemide parendamisele. Kavandatud parendustega on võimalik märkimisväärselt tõsta tootlikkust. Suurima probleemina nägi lõputöö autor Scanfil OÜ-s töötajate töö aja ebaratsionaalset kasutamist. Lõputöö autoril tekib oma nägemus, kuidas töötajate töö aega ratsionaalsemalt kasutada. Selleks disainis lõputöö autor spetsiaalse rakise. Rakise kasutuselevõtuga vabaneks üks töötaja, kelle oskuseid saaks kasutada muudel protsessidel. Järgnevalt uuris lõputöö autor kanban kärude kasutusvõimalusi Scanfil OÜ-s. Selgus, et kanban kärude kasutusele võtmisega hoiaks ettevõte kuus kokku 750 minutit töö aega. Siiani raiskas töötajate aega erinevate materjalide ning detailide otsimine riiulitelt. Lõputöö autor nägi lahendusena materjalide ümberpaigutamist riiulitel. Kastides raskesti märgatavad materjalid oleks paigutatud alumistele riiulitele. Suuremad detailid tuleks paigutada ülemistele riiulitele, kus neid on võimalik nagunii näha. Teise probleemina nägi lõputöö autor raiskamist erinevate pindade kasutamisel. Töölaudadel jätkus ruumi ebavajalikele detailidele, tööriistadele ning muudele isiklikele asjadele. See oli takistuseks vajalike detailide kiireks leidmiseks. Esines juhtumeid, kus laual sarnaste detailide kõrvuti asetsedes võeti kasutusele vale detail. Tulemuseks oli praak toode. Eelkoostude abilaudade kabariitide vähendamisega hoitakse ära ebavajalike detailide asetsemine töölaudadel. Selle tulemusena suureneb töö kiirus ja väheneb praak. Lisaks tuleks 5S süsteem rakendada ka töölaudadele, mis kindlustaks igale esemele oma koha. Taoline ümberkorraldus annab juurde ettevõtte toodangu kvaliteedile. Mõistliku ajaga saab toota rohkem kvaliteetset toodangut. Suureneb põrandapind, mida saab kasutada teisteks otstarveteks. Kui algselt oli töölaua kasutusprotsent 48%, siis peale töölaudade kabariitide vähendamist suurenes kasutusprotsent poole võrra ehk 96%. Vähendades kümne eelkoostu laua kabariite, vabaneb 6,4 m² tootmispinda. Lõputöö autor leidis, et tootmisüksuste spetsialiseerumisega hoitakse kokku ühes kuus juba 50 minutit töö aega. Selleks tuleb tõsta kaks Wind tüüpi tootmisliini paralleelseks. Kolmanda probleemina toob lõputöö autor välja rasked protsessid. Tööprotsesside lihtsustamise ning spetsiaalse tööriista kasutuselevõtuga saaks tunduvalt tõsta töötajate motiveeritust. Algselt ühendati torud radiaatorite külge käsitsi. Operaatoritele oli see ohtlik, sest mõjus halvasti tervisele ning sundis pidama lõdvestuspause. Lõputöö autor uuris spetsiaalseid katalooge ning leidis spetsiaalse torulaiendamise tööriista. Selle kasutusele võtmine muudaks tööprotsessi mugavamaks ning operaatorid ei väldiks enam seda tööd. Probleemina käsitleb lõputöö autor takistatud tarneteekondi. Takistatud tarneteekonnad raskendavad komplekteerijate tööprotsessi. Märgistamata tarneteekondadel paikneb komplekteerijate tööd segavaid seadmeid. Kärudega ei pääse materjalide stendidel asetsevaid karpe täitma. Lahendusena on lõputöö autor märgistanud uuel asendiplaanil sisemised tarneteekonnad viis S märgistusega. See hoiab ära esemete paiknemise tarneteekondadel ning komplekteerija saab kiiremini läbi viia oma tööprotsessi. Ülalnimetatud parenduste rakendamisega suureneb lõputöö autori arvates märgatavalt töötajate motivatsioon ja tootlikkus. Selle tulemusel kasum, mis on ettevõttele kõige tähtsam. Kokkuvõtteks leiab lõputöö autor, et loetletud parendustegevused on ainult väikene osa suurest süsteemist. Parendusi tuleb läbi viia pidevalt. Pidev parendustegevus tagab töötajate motiveeritatavuse ning protsesside kindla toimimise. See tagab kvaliteetsema tootmise. Lõputöö autor soovib ka edaspidi viia läbi protsesse lihtsustavaid toiminguid. Lõputöö autor omandas lõputööd kirjutades palju teadmisi protsesside ja parendustegevuste vallast. See võimaldab tulevikus tekkivaid parendamist vajavaid probleeme kiiremini märgata ja asuda koheselt puuduseid kõrvaldama.

Abstract [en]

The topic of the final paper „The creation of new position plan derived from improving the production processes“ was influenced by what the author experienced in the company. During the writing of the final paper the author worked in Scanfil LP as a Process and Development Specialist. Working in the company, it was possible to apply knowledge acquired over the years in University of Applied Sciences of Tallinn. The final paper consists of seven problems which are improved by the author by studying and analyzing them. The final paper is divided into six chapters. While working in the company the author of the final paper noticed that there are some problems in Scanfil LP. These involved the non-efficent use of the employees`working time and different surfaces. The author develops ideas of how to use the employees`working time more efficiently, using them in various parts of the company. Also, how to locate the small details on the working surfaces and how to notice them re-arranging material in a more efficient way. In order to obtain the objective of the final paper, the author studied and analyzed the production processes in Scanfil LP. The objective of the paper – to improve the production processes and to find out the wastage – was solved. In co-operation with the literature and articles, the author feels that the best solution was found to improve the existing problems. It is possible to raise the productivity considerably with the help of the improvements. A lot of useful material was obtained by the author from “Äripäeva tootmiskorralduse käsiraamatust”. Using the information, the author has resolved problems designing a new layout plan. Based on the written sources, the author describes the facts which must be considered while designing new layout plans. A layout plan is a project which matches an individual working place, a group of working places or the working places of the whole factory. It supports the movement of the material or products which are not ready, the usage of surfaces and the work of the operator. While using the above mentioned handbook, the author also found how to calculate the percentage of using the working tops. The idea to reduce the working tops was obtained. For example, while reducing the measures of subassemlyes surfaces, the floor surface was freed which can be used for other purposes. While the usage of the working table was 48 % then after reducing it the usage percentage increased up to 96 %. It forms ten subassemlyes tables, reducing 6,4 sq metres of production surface. The author of the final paper thinks that by applying the improvements the productivity and the motivation of the workers increases. Also, the profit increases which is the most important thing for a company. As a conclusion, the author finds that given improvements form only a small part of a bigger system. Improvements should be applied constantly which ensure the motivation of the workers and the operation of the processes. The author wishes to continue with the operations that simplify processes. The goal would be to achieve the system similar to that of Toyota production system. It is possible to increase considerably the profits of the company by reducing the ballast. Profitability ensures the longevity of the company. The final paper concludes with the evaluation where economy of time, space and staff is described. Economy helps to use working time more efficiently, to avoid loss of working time. Analyzing the working process a better way to use space, working tops and shelves, also, the position of materials. It all helps to work faster and more convininetly. By making working processes more efficient, workers were freed and re-directed to other, more useful working processes. The improvements dealt with in the paper are only one part of the possibilities to achieve better productivity. To create the best processes there should be co-operation with clients and suppliers. Suggestions concerning the improvements of design, processes etc should be made to ensure faster, more efficient working processes.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Subjects: Economy and Management > Process Modelling
Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Fredy Paas
Date Deposited: 19 Jun 2014 10:16
Last Modified: 19 Jun 2014 10:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/650

Actions (login required)

View Item View Item