Tallinnas Sompa tee, Päevakoera ja Vaksiku tänava sidetrassi ehitusega kaasnevad geodeetilised tööd

Kaunissaar, Kirsika (2014) Tallinnas Sompa tee, Päevakoera ja Vaksiku tänava sidetrassi ehitusega kaasnevad geodeetilised tööd. [thesis] [en] The Geodetic Works Accompanying the Construction of the Telecommunication Network in Sompa Road, Päevakoera and Vaksiku Street, Tallinn.

[thumbnail of loputoo_Kaunissaar.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 5070T_Vaksiku.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputööga anti ülevaade Tallinna Pirita elamupiirkonna, Sompa tee, Päevakoera ja Vaksiku tänava sidetrassi projekti mahamärkimisest ja teostusmõõdistamisest, samuti sideelementide kujutamisest teostusjoonisel ja lõpliku toimiku koostamisest. Lõputöös tutvustatakse lähemalt ehitatavat sidetrassi, samuti esitatakse kehtivatest nõuetest olulisemad, mida tuli järgida, et antud sidetrass saaks korrektselt mõõdistatud. Objekti kõikidel geodeetilistel töödel järgiti määrusest: "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord" tulenevaid täpsusnõudeid ja tellijapoolseid lisanõudeid. Antud objekti geodeetilistel töödel jäädi kehtivate täpsusnõuete piiresse, mis maa-aluste tehnovõrkude mõõdistamisel on ±80 mm ja maapealsete situatsiooni elementide puhul mõõtkava 1:500 puhul ±50 mm. Käesolevas töös nii punktide mahamärkimisel kui ka teostusmõõdistamisel kasutati Trimble R8 GNSS vastuvõtjat koos väliarvutiga Trimble CU ja tahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Punktide mõõdistamiseks kasutati satelliite ja RTK võrgu meetodit ning kasutati VRS Now kommertsvõrku, et saada mõõdetud koordinaatpunktidele koheselt parandid. VRS Now võrku kasutades on koordinaatide mõõdistamistäpsus plaaniliselt ±10 mm ja kõrguslikult ±30 mm. Antud sidetrassi mahamärkimistööd tehti plaanilise täpsusega ±20 mm ja kõrguslikult ±30 mm. Järgnevalt on lähemalt kirjeldatud, kuidas tuli toimida teostusmõõdistamisel ja mida tähele panna kui ehitusmeetodiks on kinnine või avatud. Teostusmõõdistamine sooritati mõõdistamistäpsusega plaaniliselt ±15 mm ja kõrguslikult ±20 mm. Enamjaolt oli sidetrass ehitatud projekti järgi, paaris kohas väikeste muudatustega. Probleemid sidetrassiga tulenesid geodeedi ja ehitaja möödarääkimistest omavahel, kui ühes kohas ehitati trass üle piiri ja teises kohas ei suudetud trassi käänupunkte tuvastada. Kui probleemid avastati, siis ka lahendati need. Piiri rikkumise koha peal võeti sidetrass uuesti üles ja paigaldati ümber ning kus käänupunkte ei õnnestunud tuvastada, seal saavutati kokkulepe tellijaga, et saada teostusjoonisele kooskõlastus. Järgnevate objektide puhul peaksid geodeedid ja ehitajad enam suhtlema, et sarnaseid vigu ja probleeme vältida. Viimases peatükis on seletatud, kuidas kujutada sidetrassi elemente teostusjoonisel ja mida tuli objekti toimiku koostisesse lisada, et see hiljem probleemideta tellijale - Elion Ettevõtted AS ja kohalikule omavalitsusele - Tallinna Linnaplaneerimise Ametile edastada. Antud lõputöö kirjutamine andis autorile hea kogemuse, kuidas planeerida aega ja kuidas koguda materjale, et töö saaks korrektne ja hõlmaks aktuaalset informatsiooni. Antud sidetrassi valmimine andis Pirita elamupiirkonna Sompa tee, Päevakoera ja Vaksiku tänava elanikele võimaluse liituda lähitulevikus kiirema ja stabiilsema Internetiga valguskaablivõrgu kaudu.

Abstract [en]

The topic of this final thesis is "The Geodetic Works Accompanying the Construction of the Telecommunication Network in Sompa Road, Päevakoera and Vaksiku Street, Tallinn". The aim of this final thesis was to analyse if the geodetic surveys conducted on the field were following the accuracy requirements of valid regulations and the needs of the client. The first chapter is an overview of the object, including the location and materials used to build the telecommunication network. The second chapter brings out the most important regulations in surveying telecommunication networks, also the special regulations of the client for the detailed 2-dimensional drawings. The third chapter is an overview of used instruments and their accuracies. The fourth chapter focuses on the methods of geodetic measurements - RTK (Real Time Kinematic) VRS Now Trimble reference stations network combined with integrated total station measurements. The fifth chapter gives an overview of how the staking was carried out using *.csv and *.dxf files and Trimble R8 GNSS and Trimble S6 Robotic Total Station. The sixth chapter explains how the as-built survey was carried out when the ducts were assembled by closed and open methods. It also sheds light to problems and changes that occurred during as-built surveying. The last chapter explains the telecommunications network on an as-built 2-dimensional drawing, its technicalities and delivery to the client. The analysis of the project and the results of as-built survey gave evidence that geodetic surveys were performed accurately within the accuracy limits provided. The ducts in the ground were assembled according to the project. The problems that occurred during the construction works were sorted out in course of the process. The construction of this telecommunication network gave the locals an opportunity to be connected with fibre-optic cable network in the near future for faster and more stable connection in Sompa Road, Päevakoera and Vaksiku Street, Tallinn.

Item Type: thesis
Advisor: Raudo Valgepea
Subjects: Construction > Applied Geodesy
Divisions: Institute of Construction > Construction Geodesy
Depositing User: Kirsika Kaunissaar
Date Deposited: 19 Jun 2014 11:58
Last Modified: 03 Sep 2019 11:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/642

Actions (login required)

View Item View Item