Partneri valimine jaotusveo teenuse sisseostmisel

Rõzenkova, Aleksandra (2014) Partneri valimine jaotusveo teenuse sisseostmisel. [thesis] [en] The Selection of Distribution Partner in Outsourcing .

[thumbnail of lõputoo Aleksandra Rozenkova 2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tänapäeval on logistika teenuse sisseostmine väljastpoolt oma ettevõte saanud üldtunnustatud tendentsiks ning käesolev töö annab ettekujutuse logistika väljasttellimise erinevatest aspektidest. Autor käsitles logistilise outsourcing´i eeliste ja riskide küsimusi, probleeme outsourcing´i juurutamise puhul, partnerite valimise meetodeid. Logistikapartneri valikuprotsess muutub tänapäeva keerulistes äritegevuse tingimustes üha enam tähtsaks. Töös vaadeldi faktoreid, mis mõjutavad logistikateenuste pakkuja valikut. Partneri valikul tuleb kokku puutuda kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete faktoritega. Valikuprotsessi juures ähvardab otsuseid vastuvõtvaid isikuid ebamäärasus, kõhklused, subjektiivsetest ettekujutustest tingitud hägusus, muretsus. Seetõttu on käesoleva töö põhiliseks panuseks logistikapartneri valiku tegemise metoodika väljatöötamine. Metoodikat vaadeldakse transportettevõtte VR Transpoint Eesti AS näitel. Parima jaotusveo teenuspakkuja valiku küsimuse lahendamiseks oli pakutud hierarhilise analüüsi meetod. Otsuse peamisteks kriteeriumideks olid teenuse maksumus, majandustulemused, tegevusnäitajad, ettevõtte maine ja pikaajalised suhted. Ettevõtte juhtkond andis nendele kriteeriumidele hinnangu, et saada iga võimaliku parneriga assotsieeruv eelistuse tase. Uurimuse tulemusel sai vedaja P kõrgeima prioriteedi. Seetõttu osutus ta VR Transpoint Eesti AS jaoks parimaks veoteenuste pakkujaks Tallinna linna piires. Ettevõtte hindas tulemused rahuldavaks ja kaalub tulevikus koostöö võimalusi nimetatud teenuspakkujaga. Töö osana selgitas autor VR Transpoint Eesti AS näitel välja, mida võiksid jaotusvedudel konkureerida soovivad teenuse pakkujad arvestada. Eelkõige on selleks õige hinna ja kvaliteedi suhe, kohaletoimetamise tulemuslikkus. Suureks plussiks on pakutavate teenuste lai valik ja tasumise paidlikkus. Lisaks selle annab olulise eelise kõrgeima IT-tehnoloogia olemasolu ettevõttel, et lisaks kõigele muule tagada tõrkedeta kiire ja efektiivne infovahetus. Ettevõtete teenuste pakumise kogemus on samuti üsna eelistatud ja mängib valiku juures sugigi mitte viimast rolli. Pakutav metoodika teenib ettevõtete juhtide jaoks outsourcing´ile üleantavate teenusega seotud küsimuste ja otsuste juures juhendavat eesmärki. Kõike seda tänu sellele, et hierarhilise analüüsi meetod on võimeline arvestama nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid kriteeriume. Lisaks sellele võimaldas partneri valiku probleemi hierarhiline ettekujutamine jälgida, kuidas peamiste kriteeriumide prioriteet mõjutas alternatiivide kaalu üldist tulemust. Veel aitas metoodika struktureerida probleemi lähtuvalt erinavate aspektide seisukohast, mitte üksnes majandususlikest kaalutlustest. Tuleb siiski märkida, et mudeli väljatöötamine, võrdlusmaatriksite koostamine ja teenuse pakkujate hindamine nõuab märkimisväärselt palju aega ja jõupingutusi otsust langetavet isikute poolt. Seepärast soovitab autor rakendada seda meetodit pikaajaliste strateegiliste otsuste jaoks ehk kui investeerimine kauakestvasse ja raskesse otsustusprotsessi tasub end mõne aja pärast ära. Tulemusena kaaluvad riski vähendamise eelised üle aja- ja jõukulu. Hierarhilist analüüsi meetodit võib efektiivselt kasutada ka paljudes teistes valdkondades, kus on nõutud efektiivsete otsuste vastuvõtmine. Kokkuvõtteks võib rõhutada, et käesolevas töös püstitatud ülesanded on täidetud. Autor loodab, et tema tehtud töö osutub ettevõte VR Transpoint Eesti AS jaoks kasulikuks ning leiab viimase pool rakendust.

Abstract [en]

Nowadays, logistic outsourcing is a common practice, and this work describes various aspects of this practice. The author focuses on a question of advantages and risks of the logistic outsourcing, problems of its adoption and methods of partner selection. The procedure of logistic partner selection is getting more and more important against the background of complicated modern conditions of business dealing. The work analyses the factors, having impact on selection of logistic outsourcing provider. In order to select a partner, quantitative and qualitative factors must be taken into account. Decision-makers face uncertainty, doubts, subjective vague expectations, and emotional stress in the course of selection. That’s why development of method allowing to make decisions for logistic partner selection is the crucial value of this work. Method application is demonstrated through the example of the company VR Transpoint Eesti AS. Analytic hierarchy process was offered to choose the best distribution logistics provider. The decision criteria are cost of service, financial performance, operational performance, reputation of the 3PL, and long-tern relationships. These criteria were evaluated by the top managers of the company VR Transpoint Eesti AS in order to obtain the preference degree associated with each logistics service provider alternative for selecting the most appropriate one for the company. The research revealed that carrier P had the highest preferential degree, therefore it was defined as the best provider of transport services in Tallinn for VR Transpoint Eesti AS. The results are considered by the company to be satisfactory, and further it will contemplate a possibility of collaboration with that provider. Also using the example of VR Transpoint Eesti AS results, the author also found out what service providers should be focused on, if they wish to compete in the sector of distribution logistics. First, this is quality/price ratio and effectiveness of delivery. A large variety of services and flexible payment system are of great advantage. Besides, another important valuable feature of a company is the availability of advanced IT technologies, which would also provide steady, quick, and effective information sharing. Company’s experience in service provision is also considered as very advantageous and important. AHP constitutes a guideline for the managers who deal with issues and decisions associated with the services to be outsourced. AHP allows to take into account both quantitative and qualitative factors. Besides that, hierarchical interpretation of the matter of partner selection demonstrates evident affecting of the priority changes in the upper levels being done on the lower level priority factors. In addition, AHP allowed to present the issue in question as a hierarchy and examine it not only in the context of economic considerations, but from different points of view. However, it is worth mentioning that modelling, comparison matrices formation, and providers’ evaluation need much time to be spent and efforts made by decision makers. That is why the author advises to use this approach for long-term strategic solutions, when investments into long and complicated decision-making procedures might be paid off after a while. As a result, advantages of risk reduction will reimburse the time and efforts lost. Hierarchy analysis method can be successfully applied for other fields where effective decision making is required. In conclusion it could be said that the assigned task is completed. Author hopes that his method will be of good use for the company.  

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Aleksandra Sorokina
Date Deposited: 20 Jun 2014 08:10
Last Modified: 03 Sep 2019 12:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/621

Actions (login required)

View Item View Item