Lean - timmitud tootmise printsiipide rakendamine OÜ Metek Alumiinium tootmises

Sults, Martin (2014) Lean - timmitud tootmise printsiipide rakendamine OÜ Metek Alumiinium tootmises. [thesis] [en] Lean manufacturing principles application at OY Metek Aluminium .

[thumbnail of lõputöö 6, martin sults, kti-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

OÜ MA tegutseb konkurentsitihedas ehitus- ja tootmissektoris, kus on väga olulisel kohal pakutava toote ja teenuse kvaliteet. Ettevõtte juhtkonnapoolse mittevastavuste ülevaatusel ja tootmistööliste rahulolu uuringu põhjal sai teha järeldusi, et tellimuste õigeaegse täitmise, tootmiskorralduse ja toote kvaliteediga on piisavalt probleeme. 2013 omistati OÜ MA-le ISO 9001 kvaliteedijuhtimise sertifikaat ja käesoleva lõputöö eesmärgiks oli sellel põhinevat tootmiskorraldust ja tellimuste käsitlemist parendada, et suurendada ettevõtte kasumlikkust. Oluliste kitsaskohtade määratlemiseks viidi läbi tootmistööliste rahulolu uuring ja analüüsiti tooteteostuse protsesse ning sh esinenud, fikseeritud mittevastavusi. Analüüsitulemuste põhjal otsustati kvaliteedijuhtimise parendamiseks rakendada Lean põhimõtteid ja meetodeid. Selle käigus töötati välja TVP (tellimuse vastuvõtmisprotseduur), mis integreeritakse MA tootmisohje käsiraamatuga. TVP läbiviimine on kriitilise tähtsusega tootmisprotsessi käivitamiseks ja see tõhustab tootmisse antavate tellimuste kvaliteediprobleemide avastamist õigeaegselt ning vigade „tiražeerimist“. TVP nõuete täitmine annab alused tootearendustegevuse korraldamisele ja tootmisprotsessi optimaalsemale planeerimisele. TVP koostamise käigus täiendati ka tootmisdokumente (TTP – toote tootmisprotokoll ja TAP - tootearendusprotokoll), mis hakkavad kuuluma tööjooniste juurde. Tootmiskorralduse paremaks organiseerimiseks töökohtadel ja tööpõrandal, rakendati Lean meetodi 5S põhimõtteid. Sellega kehtestati kindlad ja üheselt mõistetavad reeglid/nõuded tootmistöölistele oma tööoperatsioonide efektiivsemaks soorituseks, tööohutuse suurendamiseks, üldkasutavate tööpinkide hooldamiseks ja töövahendite kasutamiseks ning tehase visuaalse korrasoleku parendamiseks. Tellimuste ajalise täitmise kiirendamiseks analüüsiti JIT (just-in-time) tootmise põhimõtteid ühe konkreetse tellimuse põhjal ja rakendati neid MA tootmisprotsessis. MA tootmisgraafikud on tootepartii ja sellest tuleneva tellimuse põhine. Kui seda võrreldi JIT tootmisgraafikuga, siis suudeti tellimus täita 2,7 korda kiiremini JIT-i kasuks (sh esimene toode valmis ligi 10 korda kiiremini). Palju kiirem tootmisprotsess vähendab märkimisväärselt lähtematerjalide all kinniolevaid käibevahendeid, raha hulka. JIT-i edukaks rakendamiseks töötati välja tootmisdokument TTP, mille täitmist nõutakse tootmistööliste poolt ja seal leiduvaid andmeid (tsükli- ja seadistusajad) kasutatakse JIT tootmisgraafikute koostamisel. Suure partiiga tellimuste korral jaotatakse nad väiksemateks tellimusteks ja korraldatakse ka vastavalt lähtematerjalide tarned. Lean mõtteviisi rakendamiseks töötati välja alused tootmistööliste ametijuhendite koostamiseks ja kasutati neid ametijuhendi näidises, et see kasutusele võtta töölepingu lisana. Lõputöö käigus loodi kindel süsteem tootmiskorralduse parendamiseks ja samas rõhudes tehase visuaalsele korrasolekule, et tõsta ettevõtte mainet klientide ees ja tagada edaspidine konkurentsivõime. Tootmistöölised, inimesed on ettevõtte väärtuslikuim vara ja nende rahulolu suurendamiseks küsiti nende arvamust, et kaasata nende ettepanekuid puuduste likvideerimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks tootmises. Lean põhimõtete ja tööriistade abiga kiirendati märkimisväärselt tellimuste ajalist täitmist ja vähendati kvaliteediprobleemide esinemist, mis annavad kinnitust, et lõputöö eesmärk sai täidetud – ettevõtte kasumlikkus suureneb.

Abstract [en]

The MA company is active in the competitive field of construction and manufacturing where the quality of products and services is very important. The inspection made by the MA excutives and the production workers satisfaction survey pointed out that there were enough problems with the timely execution of orders, the organization of production and the quality of products. In 2013, the MA company was given the ISO 9001 certification for quality management and based on that certification, the main goal of this thesis is to improve the organization of production and handling of orders, in order to increase the profitabylity of the company. To define the elements where the improvement is the most needed, the production workers satisfaction survey was carried out and the processes of product implementation including the fixed inadequacies were analyzed. As a result of analyzation it was decided to apply Lean principles and tools for improving quality management. During this process, OAP (order approval procedure) was developed and it will be integrated into the FPC (factory production control) handbook. Conducting OAP is critical for activating the process of production and it will make the control more efficient and helps so to avoid the escalation of orders quality problems. There will be a basis for product development activities and optimal planning of production processes after approving the OAP’s requirements. During the development of OAP, some documents of production, such as PPP (protocol of product production) and PPD (protocol of product development) were amended and they will be part of product drawings. For better organization of production at workplaces the Lean tool 5S principles were applied. These principles established certain and unambigous rules/requirements for production employees to operate more efficiently, to increase work safety, to maintain standard machine tools, to use better working tools and improve the visual looking of factory. JIT (just in time) production concept principles were analyzed on the basis of one specific order and were applied in the process of MA production in order to hasten the execution of orders. The MA production schedules are based on the size of order and the amount of products. The order was filled 2,7 times faster using JIT production schedules comparing to the MA schedule (whereat the first product was produced 10 times faster). Much more faster process of production reduces remarkably the amount of operating assets (money) hold under source material. For applying the JIT concept successfully in process of MA’s production, the PPP document was developed. Every production worker has an obligation to fill in PPP with the required data, for example the cycle and setup time that can be used to compile accurate JIT production schedules. Large orders has to be allocated into smaller orders and according to it the source material delivery should be arranged. To apply Lean thinking, the basis for production workers job description was developed and it was used to compile the example of a full job description to take into use as an annex of labor contract. In conclusion, during the preparation of thesis, a certain system was created to improve organization of production and at the same time the visually good looking of the factory was emphasised in order to raise the reputation of company in front of the customers and to ensure futher competitiveness. Production employees are the most valuable assets of a company and they were interviewed for pointing out the disadvanteges in MA so that MA could eliminate these and increase the efficiency and employees satisfaction in factory involving their suggestions. The orders execution time was hastened remarkably and the occurrence of quality problems was reduced when Lean principles and tools were applied. It can be concluded that the goal of a thesis was achived – the MA profitability will increase.

Item Type: thesis
Advisor: andres jagomägi
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Martin Sults
Date Deposited: 19 Jun 2014 10:20
Last Modified: 18 Jan 2021 11:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/597

Actions (login required)

View Item View Item