Ergonoomiliste naistejalatsite sortiment teenindajatele

Münt, Merje (2014) Ergonoomiliste naistejalatsite sortiment teenindajatele. [thesis] [en] Ergonomic women’s footwear sortiment for service providers.

[thumbnail of merjemünt.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (363kB)

Abstract

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on teha kindlaks ergonoomiliste naistejalanõude sortimendi laiendamise vajadus teenindajatele. Vajaduse väljaselgitamiseks tuli töö autoril koostada küsitlus teenindajatele, kelle töölaad on seisev töö ja vaadelda käesoleva 2014 aasta kevadel Eesti turul olevaid ergonoomiliste jalanõude saadavust teenindajatele. Teoreetilises tulemuse alusel tuli välja, et ettevõttele on oluline töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate tööandjapoolsete kohustuste täitmine. Üheks põhikohustuseks on selles osas kvaliteetse ja heal tasemel töökeskkonna riskianalüüsi tegemine, kus pööratakse tähelepanu kõigele, mis töökeskkonnas võib mõjutada töötaja tervist halvemuse suunas. Tööandja peab arvestama ka tervisekontrollide käigus töötervishoiuarstide soovitustega töötajate töövõime säilitamiseks rakendatavate meetmete osas. Samuti peab tööandja tõstma töötajate teadlikkust töökeskkonna ohutegurite võimalikust mõjust tervisele, rakendatavatest abinõudest terviseriskide vähendamiseks. Seisva töö puhul saaks tööandja võimalikke tervisekahjustusi vältida korralike ergonoomiliste jalanõude muretsemisega ja töötajate varustamisega. Lisaks isikukaitsevahenditele saab tööandja võimaldada töötajatel ka kasvõi hetkeks sadultoolide kasutamist, pakkuda töötajatele regulaarseid puhkepause ning korraldada tööd ilma ületundideta. Farmatseudiga konsulteerides tuli välja see, et vanemate inimeste jaoks on ergonoomiliste jalanõude sortiment piisav, noorem generatsioon otsib tänavastiilis, nooruslikumaid tööjalatseid. Selleks, et ka noorem generatsioon leiaks endale meelepärase tööjalanõu, oleks vajadus Eestis turule tulla uuel ergonoomiliste jalanõude pakkujal, kelle sortimendis oleks tänavastiilis ergonoomilised jalanõud taskukohasema hinnaga. Kuna uue ergonoomilste jalanõude pakkuja leidmine on ajamahukas tegevus, tuleb tähelepanu pöörata hetkel olemasolevate ergonoomiliste jalanõude saadavusele Eesti turul. Küsitluse uuringus selgus, et enamus inimesi ei ole teadlikud ergonoomiliste jalanõude saadavusest. Seega oleks vajadus tarbijaid rohkem teavitada Eestis tööjalanõusid pakkuvaid ettevõtteid, kus tutvustada läbi meediakanalite olemasolevaid sobivaid tööjalanõusid teenindajatele ja propageerida ergonoomiliste jalanõude kasulikkust seisva töö puhul. Kuna pesioniiga tõuseb, on iga ettevõte huvitatud, et töötaja tervis ja töövõime säiliks võimalikult kaua. Seejuures on oluline tööst põhjustatud tervisekahjustuste, tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste ärahoidmine. Töökohal on oluline roll toetada tervistedendavate valikute tegemist. Selleks, et töötaja tervis ja töövõime säiliks, on vajadus tõsta tööandjate tähelepanelikkust teenindustöötajate tööjalanõude suhtes, kuna teenindajatel on füsioloogilisi ohutegureid, mis võivad kahjustada töötaja tervist. Autori poolt koostatud küsimustikust selgus, et suuremal enamusel ei kompenseeri tööandja tööjalanõusid ja nendel respodentidel on esinenud terviseprobleeme seoses seisva tööga. Tööandja investeering teenindajate tööjalanõudesse tuleb kindlasti soodsam kui hilisemate terviseprobleemide likvideerimine. Küsitluse tulemuste põhjal ja käesoleval ajal Eestis saadaolevate ergonoomiliste jalanõude sortimendiga tutvumise järel võib öelda, et tulemus kinnitas vajadust: seisva töölaadiga inimesed soovivad, et ergonoomiliste jalanõude sortiment oleks suurem. Statistikaameti töötava rahvastiku uuringu tulemusel on Eestis kokku 9 552 naisklienditeenindajat, autori poolt koostatud uurimuse tulemusel on Eesti turul hetkel 12 mudelit ergonoomilisi jalanõusid. Küsitluse uuringus selgus, et tervislikke tööjalanõude sortimendi valik ei ole piisav. Selgitamaks seda probleemide ringi on käesolevas lõputöös leidnud kajastamist, et seisva töö puhul saab võimalikke tervisekahjustusi vältida korralike ergonoomiliste jalanõude muretsemisega. Kui seda ei tee tööandja võiks iga teenindaja oma tervise huvides seda teha.

Abstract [en]

The purpose of this research is to identify the need of expanding Ergonomical women’s footwear sortiment for women working in customer services available in Estonia. The author of this work has to carry out a survey for people working in customer services and to observe the availability of ergonomic footwear on Esonian market for Service Providers in order to find out the demand. The analysis of the survey and introduction of the sortiment of ergonomical footwear reveals whether the sortiment could be larger. According to the results of the survey and by looking at the sortiment of ergonomical footwear available in Estonia, it can be concluded that the result confirmed the demand : people spending long time standing while working wish that the sortiment of ergonomical footwear was larger. There are 9552 females working in customer services according to Statistics Estonia. As a result of research by the author it was found that there are 12 sortiments of ergonomical footwear currently available on Estonian market. The result of the survey established that there are not enough ergonomical healthy footwear available in Estonia. Consultation with a pharmacist lead to a conclusion that there are enough ergonomical footwear available for older generation as they are looking for something modest. Younger generation on the other hand seeks for footwear that looks trendy and youthful. In order to provide ergonomical footwear for younger generation, a new ergonomical footwear provider has to be brought to Estonian market, whose sortiment would include trendy ergonomical footwear with affordable price. As the retirement age increases, every company is interested to maintain employee's health and ability to work as long as possible. In order to maintain employee's health and ability to work, there is a need to increase employer’s attentiveness with respect to service providers work footwear, because people working in customer services have physiological risk factors that may affect the health of workers. Employer’s investment to work footwear is surely cheaper than treating the health problems caused by wearing wrong footwear at work.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Subjects: Working Life > Saftey Instruction and Ergonomics
Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 16 Mar 2021 08:55
Last Modified: 16 Mar 2021 08:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5796

Actions (login required)

View Item View Item