BIM põhiste haldustarkvarade võrdlus ja hindamine: Tallinna Sadama D-terminali juhtumi näitel

Reimer, Germo (2021) BIM põhiste haldustarkvarade võrdlus ja hindamine: Tallinna Sadama D-terminali juhtumi näitel. [thesis] [en] Comparison and Evaluation of BIM-Based Facility Management Applications: The Case of D-terminal, Port of Tallinn.

[thumbnail of 2021_reimer_germo_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Allkirjastatud lõputöö] Other (Allkirjastatud lõputöö) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Allkirjastatud retsensioon] Other (Allkirjastatud retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (329kB)

Abstract

Antud lõputöös käsitleti kolme erineva haldustarkvara funktsioone, omadusi ja koostati nende kohta analüüs. Tehnoloogia arenguga on turule tekkinud palju tarkvarasid, millega on võimalik töövoogu süstematiseerida ja lihtsustada. Sellest tulenevalt on hetkelisel teabeajastul teema aktuaalne. Antud töö eesmärgiks on hinnata olemasolevaid BIM-põhiseid korrashoiu tarkvarasid korrashoiu protsesside ja tegevuste digitaliseerimiseks ja seeläbi parendamiseks. Lõputöös kasutati juhtumiuuringu meetodit ja Tallinna Sadama D-terminali näidet. Sobiva tarkvara leidmiseks lähtus autor Tallinna Sadama D-terminali vajadustest. Viidi läbi intervjuud kolmel erineval positsioonil töötava Tallinna Sadama töötajatega. Vastuste põhjal koostati analüüs, lähtudes peamistest välja toodud halduslikest igapäeva probleemitest. Võrdlusanalüüsi tulemusena leiti võimalik parim BIM haldustarkvara Tallinna Sadama D-terminalile. Milline on hetkeolukord Tallinna Sadama D-terminali haldustarkvarade kasutamise suhtes? Antud lõputöös läbiviidud intervjuudest selgus, et Tallinna Sadamas on kasutusel mitu erinevat tarkvara, mis on teoreetiliselt olemas, aga oma funktsionaalsuste poolest palju väärtust ei lisa. Haldustegevusteks on kasutusel peamiselt Alldevice, mis ei paku töötajatele suurt väärtust. Dokumentide haldus käib läbi veebi, kasutades WebDesktopi. Lisaks on erinevateks toiminguteks veel kasutusel Axapta, Bauhub ja Telia IOT. Millised on peamised probleemid töövoos, tarkvarade kasutamisel? Peamised puudused, mis intervjueeritavad välja tõid, olid struktuuride eraldiseisev töövoog ja kindla suhtluskanali puudumine. Tarkvaraliste puuduste kohta toodi välja tarkvarade arvukus, andmete sorteerimise ja filtreerimise võimekus ning puudulikud otsingumootorid. Lisaks oli valukoht tarkvarade vaheline integreeritus ja laialivalguvus, s.t kasutusel palju tarkvarasid, mis töötavad omaette ja ei ole omavahel seotud. Milline tarkvara on kõige sobilikum Tallinna Sadamale? Tulenevalt analüüsi tulemustest, selgus, et kõige sobilikum tarkvara Tallinna Sadama töövoo digitaliseerimiseks ja parendamiseks on Dalux FM. Selle eelis teiste ees tuleneb eelkõige BIM võimekusest. Antud tarkvaras on olemas 3D mudeli vaatamiseks loodud moodul. Lisaks saab mudeli elementidele külge lisada erinevaid parameetreid ja ühendada elemendiga seotud dokumente (garantiid, lepingud). Daluxi kasuks räägib veel asjaolu, et tegemist on käepärase ja lihtsa tarkvaraga ja tänu sellele võib uue tarkvara kasutusele võtmine kujuneda oluliselt kergemaks.

Abstract [en]

This thesis involves the analysis of three different management software functions and features. As technology is developing rapidly and there are lots of software for the systemization of the workflow. Therefore the subject of this work is relevant. This research aims to evaluate existing BIM-based facility management software to digitize facility management processes and activities. The methodology of the research is based on a case study and the example of the Terminal D of the Port of Tallinn. To find a suitable software, the author proceeded from the needs of the Port of Tallinn. Three interviews were conducted with employees of the Port of Tallinn working in different positions. The analysis were based on the responses of the main day-to-day administrative problems. As a result of the comparative analysis, the best possible BIM management software for the D-terminal of the Port of Tallinn was found. What is the current situation regarding the use of the management software of the D-terminal of the Port of Tallinn? The interviews conducted in this thesis revealed that several different software's are used in the Port of Tallinn, which are theoretically available but do not add much value in terms of their functionalities. Alldevice is mainly used for administrative activities, which does not offer much value to employees. Document management is done through the web using WebDesktop. In addition, Axapta, Bauhub, and Telia IOT are used for various operations. What are the main workflow issues regarding the usage of the software? The main shortcomings highlighted by the interviewees were the separate workflow of the structures and the lack of a main channel of communication. The main software shortcomings that were brought out in the interviews were the abundance of software's, the ability to sort and filter data, and inadequate search engines. Furthermore, one of the major concerns is the integration and scalability between software, which means that many software programs are used that work on their own and are not interconnected. Which software is the most suitable for the Port of Tallinn? Based on the results of the analysis, it turned out that the most suitable software for digitizing and improving the workflow of the Port of Tallinn is Dalux FM. Its advantage over other systems primarily from its capabilities. This software includes a module designed to view a 3D model. Also, various parameters can be added to the elements of the model, and documents related to the element (guarantees, contracts) can be combined. Another matter in favor of Dalux is that it is a handy and simple software and can make the implementation of new software much easier.

Item Type: thesis
Advisor: Ergo Pikas
Co-advisor: Leena Paap
Subjects: Architecture > Applied Architecture > BIM Software
Divisions: Institute of Construction > Facilities Management
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 16 Mar 2021 08:41
Last Modified: 16 Mar 2021 08:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5795

Actions (login required)

View Item View Item