Uue põlvkonna töötajate motiveerimine MHE OÜ näitel

Parovart, Sander (2021) Uue põlvkonna töötajate motiveerimine MHE OÜ näitel. [thesis] [en] Motivating New Generation of Employees Based on MHE OÜ.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Arvatavasti iga ettevõte eesmärgiks on omada võimalikult head, tootliku tööjõudu, kes aitaksid ettevõttel areneda ning saavutada oma eesmärke. Selleks, et selline tööjõud oleks on vaja ettevõte juhatusel end kurssi viia sellega, kuidas õigesti töötajaid motiveerida. Antud lõputöös käsitleti mitut klassikalist ning kaasaegset motivatsiooniteooriat, mis aitavad luua arusaama sellest, kuidas on ajas muutunud inimeste vajadused ning kuidas see mõjutab motivatsiooni. Samuti on töös käsitletud generatsioonide vahelisi erinevusi, et välja selgitada seda, mis väärtused on vanematel põlvkondadel ja millised väärtused tekkivad noorukitel ning, kuidas kasutades neid teadmisi läheneda uuele põlvkonnale nii, et nad oleksid tootlikud ning motiveeritud oma tööd tegema. Uuringust järeldus, et MHE OÜ töölistel esineb põlvkonnavahelisi erinevusi nii motiveeritavates tegurites, töörahulolus, kui ka lojaalsuses. Lähtudes motivatsiooniuuringus saadud andmetest ning nende analüüsist tegi autor ettevõtte juhatusele järgmised ettepanekud: 1. Tõsta juhatuse teadmisi organisatsiooni motiveerimise osas, et juhatus saaks edaspidi ka viia läbi töörahulolu ja motivatsiooniuuringuid. 2. Motiveerida töölisi, keskendudes probleemidele, mis tulid välja uuringus ning mitte võtta organisatsioonitöötajaid, kui üht tervikut. 3. Jagada töötajatele tihedamini konstruktiivset tagasisidet ja tunnustust, et tõsta tööliste motivatsiooni. Antud lõputöös püstitatud eesmärk sai täidetud, uurimisküsimustele leiti vastus, teostati järeldused ning esitati juhatusele ettepanekud ettevõtte motivatsiooni ja töörahulolu parandamiseks.

Abstract [en]

Every companies probable goal is to have the best, productive workforce, that helps with the growth of the company to achieve all desired goals. In order to have all of that, the organisation’s management has to learn the proper ways of motivating the employees. The current final thesis handles several classical and modern motivation theories, which helps create an understanding, of how people’s needs have changed through time and how it has affected their motivation. The thesis also focuses on intergenerational differences to find out the values of older generations and which values arise in younger generations and how to use that information in order to keep the motivation and productivity at its highest in the younger generation. Study showed multiple generational differences among the workers of the MHE OÜ, when it came to motivational factors, job satisfaction and loyalty. The auhor of the thesis offered a proposal to the company’s board based on the data and the analysis of the motivational study: 1. Increase the knowledge of the companies management regarding the motivation topic in the organization, with the intent that management should start doing regulaar motivational and job satisfactional surveys, to better understand the workforce. 2. Motivate the employees individually, not as a whole, with focusing on the issues that came up in the current research. 3. Offer more frequently costructive criticsm and aknowledge the work that has been well done, to improve employee mõrale. The aim of the thesis was met, research questions got answered, conclusions were drawn and proposals to increase the motivation and job satisfaction were submitted to the company’s board.

Item Type: thesis
Advisor: Virve Transtok
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Economy and Management > Economic Analysis
Economy and Management > Strategic Management
Humanities > Psychology > Suhtlemine ja psühholoogia
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 07 Jan 2021 10:34
Last Modified: 09 Feb 2021 13:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5766

Actions (login required)

View Item View Item