Tarbija ostukäitumine kondiitritoodete ostmisel

Konso, Triin (2021) Tarbija ostukäitumine kondiitritoodete ostmisel. [thesis] [en] Consumer purchasing behavior when buying pastries.

[thumbnail of 2021-Konso-Triin-loputoo.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (391kB)

Abstract

Maailmas toimub pidev kiire areng ja koos selle arenguga muutuvad ka inimeste tõekspidamised ja harjumused. Muutuvad ka harjumused tarbimises ja laienevad informatsiooni ning toodete ja teenuste hankimist võimaldavad kohad. Kantar Lightspeedi läbi viidud ülemaailmne uuringuanalüüs näitab, et rasvavabade ning nullkalorsusega toodete olulisus on kadumas. Tarbijad ootavad, et nende toiduained ja joogid sisaldaks puhtaid ja täisväärtuslikke koostisosi. Oste sooritades eeldatakse suuremat läbipaistvust ka toidu- ja joogibrändidelt. Ostjad soovivad teada, mida nad täpselt ostavad ja tarbivad. Uuringust selgus, et 52 protsenti vastanutest loeb järjepidevalt enne toodete ostmist ja tarbimist tootel olevat toitumisalast infot. (Amaral, 2019). Lõputöö eesmärk on hinnata tarbijate ostukäitumist kondiitritoodete ostmisel, et koostada soovitused valdkonna väiketootjatele. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: • kirjeldada tarbija ostuotsuse teostamise protsessi teoreetilisi lähenemisi; • viia läbi küsitlus selgitamaks välja ostuotsuse mõjurid; • koondada küsitluse tulemused tervikuks ning hinnata nende põhjal tarbijate ostukäitumise mõjutajaid; • esitada soovitused valdkonnas tegutsevatele väiketootjatele. Küsimustik suunati esmalt Triinu Tordid Facebooki lehele, kus on jälgijaid ligikaudu 2900 inimest ja torditegijate Facebooki gruppi, kus liikmeid ligikaudu 27 700 , ning võimalikele potentsiaalsetele tarbijatele. Analüüsi koostamise hetkeks kogunes 454 vastust. Erinevalt praegusest tarbimissuunast, kus igapäevaoste teevad lisaks naistele järjest enam ka mehed, tuli sellest uuringust välja, et kondiitritoodete ostjatena on valdav enamus naised. Vastanutest oli naiste osakaal 92%. Läbi viidud uuringust tuli välja, et sissetulekute suurusest ei sõltu tarbijate eelistused ja ootused kondiitritoodetele. See oli autori jaoks mõnevõrra üllatav tulemus. Ka hinnatundlik klient on tarbijana teadlik oma eelistuste ja kvaliteediootuste osas, ning valmis selle eest ka rohkem maksma. Oluliseks peetakse tooraine päritolu ja kvaliteeti, ning personaalset lähenemist, mis sageli tagab isikupärasema toote saamise. Kõige rohkem kondiitritooteid ostetakse kauplusest koos muu igapäevase kaubaga ja spetsiaalselt tellib tooted omale koduselt meistrilt või väiketootjalt 28% vastajatest. Toodete kohta saadakse informatsiooni enamasti poes koogiletil olevatelt sedelitelt või sotsiaalmeediast, aga ka sõpradelt/tuttavatelt. Infona peetakse oluliseks tooraine päritulu ja sisalduse kohta võimalikult täpset informatsiooni. Vastanutele oli oluline ka personaalne lähenemine ning võimalus saada omanäiline ja eristuva disainiga toode. Personaalse lähenemise puhul oodati ka võimalust, et soovitud toote puhul oleks valmistamisel arvestatud tellija tervise eripärade- ja tõekspidamistega. Hinnatakse ka varasemate tööde ja näidiste olemasolu ja nende omamine tagab parema ülevaate tarbijale toote kohta. Piisava eelinfo saanud ja teadlikuma ostu sooritanud klient on hiljem kätte saadud tootega ning kogu ostuprotsessiga rahulolevam. Väitetootjatele soovitab töö autor tagada oma toodete kohta olemasoleva informatsiooni piisavas mahu kättesaadavuse kliendi jaoks, lisades info enda pakutavate toodete ja näidistoodete juurde, kodulehele, sotsiaalmeediakanalitesse jne. Tellimustööde puhul on võimalus tarbijale infot jagada personaalsete kirjadega. Kliendile kuvatavas infos on oluline välja tuua tooraine loetelule lisaks ka selle päritolu nii täpselt kui see on võimalik. Kasutatava tooraine osas tasub tootjal olla paindlik ka tellija erisoovidele, mis tulenevad mõnest uskumusest või erisusest tervise osas. Selleks, et ka väiketootja käest oleks mugav tellida, peab olema kogu vajalik informatsioon kiiresti kättesaadav ning võimalus oma tellitud toode saada kätte endale sobivast kohast. Selleks tasub väiketootjal pakkuda oma tooteid koos kohale toomise võimalusega.

Abstract [en]

The world is constantly and rapidly evolving, which brings forward changes in people’s beliefs and habits. This includes changes in consumption habits and the broadening of possibilities in acquiring information, products and services. A research analysis conducted by Kantar Lightspeed shows that the relevance of fat free and zero caloric products is decreasing. Consumers expect their produce and drinks to consist of pure and wholesome components. Greater transparency is expected from food and beverage brands. Customers wish to know what it is exactly that they are buying and consuming. The research analysis showed that 52% of the respondents consistently read the nutritional information on product labels before purchasing and consuming them (Amaral, 2019). The aim of the thesis is to evaluate consumers’ purchasing behaviours when buying confectionary goods, in order to compile a set of recommendations to the small producers in that field. A list of research tasks was established regarding the aim of the thesis: • To describe the theoretical approach of the process of consumers’ decision to purchase; • To conduct a survey in order to find the agents of the decision to purchase; • To compile the results of the survey and evaluate the influences of consumer purchasing behaviour based on that; • To present a set of recommendations to small producers in the field. The questionnaire was first presented on Triinu Tordid Facebook page, which has about 2900 followers, to a bakers’ Facebook group, which has about 27 700 members, and to other possible consumers. The analysis was compiled from 454 survey submissions. Unlike current direction of consumption, which indicates that men are increasingly doing the daily shopping, the survey revealed that by vast majority it is women who purchase baked goods. From the respondents 92% were female. The survey also revealed that consumers’ preferences and expectations regarding confectionary goods do not depend on their level of income. A price sensitive client as a consumer is aware of their preferences and quality expectations, and prepared to pay more for their criteria, too. These criteria include origin and quality of raw materials, and personalisation, which often results in a more personal product. Most baked goods are bought from grocery stores among other daily purchases. Home-made or small produced confectionaries are ordered by 28% of the respondents. Most mentioned sources of information about confectionary products include the actual cake counters in stored and product labels, social media, and friends/acquaintances. Information regarded most important is specific information on the origin and contents of raw materials. Respondents also marked personal approach and the possibility to receive a unique product with a distinctive design as important factors. With personal approach it was specified that in the making of these unique products the consumers’ peculiarities and beliefs regarding their health should be considered. Access to previous work and examples is highly regarded as it gives the consumer a better preview of the product. A client that is well informed and aware when purchasing is more likely to be satisfied with the purchasing process and the final product. A recommendation to small producers would be to ensure consumers access to product information by adding it to their products and examples, homepage, social media accounts, etc. With special-made orders it is possible to forward product information via personal correspondence. In addition to the list of raw materials, the customer-oriented information should include where these materials are from with as much details as possible. Due to clients’ possible peculiarities and beliefs regarding health it is advised that producers should be flexible with the raw materials they use in consumers’ special-made orders. In order for it to be convenient to order from a small manufacturer, all the necessary information must be quickly accessible and it must be possible to receive the product from a location suitable for the client. It would be advisable for a small manufacturer to offer their products with the possibility of delivery.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Triin Konso
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:11
Last Modified: 09 Feb 2021 13:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5750

Actions (login required)

View Item View Item