Rehe põik 1 korterelamu ehituse organiseerimine

Jõgi, Tiiu (2015) Rehe põik 1 korterelamu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the construction of the apartment building at Rehe põik 1.

[thumbnail of Tiiu Jõgi - Rehe põik 1 korterelamu ehituse organiseerimine 2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Graafiline osa - Tiiu Jõgi.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (41kB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (84kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli lahendada Rehe põik 1 korterelamu ehituse organiseerimise alane projekt. Ehitustööde planeerimisel on aluseks võetud OÜ R-KONSULT hoone arhitektuurne põhiprojekt, OÜ Inseneribüroo konstruktiivne tööprojekt ning Kaamos Ehitus OÜ eelarvestaja poolt koostatud eelarve koos tööde mahtudega. Tööde ajamahukuse määramiseks on kasutatud EKE NORA andmebaasi ja Kadaka tee 193 korterelamu püstitamiseks kulunud erinevate tööetappide aegu. Ajanormide, tööde mahtude ning tööde järjestamise tulemusel on ehitustööde kestvus koondkalendergraafiku järgi 348 päeva. Maksimaalne tööliste arv ühel päeval on 56. Vastavalt suurimale tööliste arvule, tööriistade ja masinate kasutamisele on arvutatud välja vajaliku peakilbi võimsus. Ehitusplatsile on koostatud üldplaan, kus on näidatud ära platsi maa-ala kasutamine ja ohutsoonid. Platsi paigutus on organiseeritud nii, et ei peaks tegema tööde käigus ümbertõstmisi. Hoone montaažitöödeks kasutatakse kolme erinevat kraanat, et kasutada resurssi võimalikult optimaalselt. Käesolevas töös on autor lähemalt käsitlenud fassaaditööde ja hoone sisetööde ehituse organiseerimist. Mõlema teema kohta on teostatud tehnoloogiakaardid, mis toetavad seletuskirja erinevate joonistega haardealade, ohutsoonide ja kalendergraafiku kohta. Fassaadiga tegelevad kokku neli erinevat brigaadi. Fassaadi soojustamise ja krohvimisega tegeleb üks töörühm. Rõdude ehitamine on jaotatud kolme töötegija vahel, üks tegeleb metallkonstruktsioonidega, teine ehitab valmis rõdu põrandad ja kolmas paigaldab rõdudele laealuse laudise ning puitpiireded. Sisetööde tehnoloogikaardil on suurem rõhk pandud siseviimistlustöödele. Viimistlustööd on jaotatud viie brigaadi vahel. Kaks erineva firma töögruppi teostavad samal ajal kipsi- ja viimistlustöid. Ülejäänud kolm brigaadi on plaatijad, ripplagede paigaldajad ja parketi paigaldajad. Lähemalt käsitletud tööliikides on välja toodud kasutatud materjalide kvaliteedinõuded ja töö tegemiseks tööohutusnõuded.

Abstract [en]

The goal of this thesis was to resolve the organisation project of the apartment building at Rehe põik 1. Planning the construction works was based on architectural main project for the building by OÜ R-KONSULT, structural work project by OÜ Inseneribüroo and the budget prepared by the cost accountant of Kaamos Ehitus OÜ together with volumes of work. The volumes of works are determined with the use of EKE NORA database and the times of various stages for constructing the apartment building at Kadaka tee 193. Time norms, volumes of work and order of works provide that the duration of construction works on the basis of the consolidated schedule calendar is 348 days. The maximum number of workers per one day is 56. The capacity of the necessary main switchboard has been calculated on the basis of the biggest number of workers, the use of tools and machinery. A general plan of the construction site has been prepared, indicating the use of the site and hazard zones. The site is organised so that relocations are not necessary during the works. Three different cranes are used for the assembly works of the building in order to use resources with maximum efficiency. The author of this paper has addressed the organisation of façade works and interior works of the building in more depth. Technology maps have been prepared on both topics, which support the explanatory memorandum with various drawings concerning catchment areas, hazard zones and the schedule calendar. A total of four different brigades are working on the façade. One working group is involved in insulating and plastering the façade. Construction of balconies is divided between three workers, one of whom is involved with metal structures, another will construct the floors of the balconies and the third will install the ceiling boards and wooden railings of the balconies. The technology map for interior works focuses more on interior finishing works. Finishing works are divided between five brigades. Two working groups of a different company will complete plaster and finishing works at the same time. The remaining three brigades will do tile works, install suspended ceilings and parquet floors. Quality requirements for materials and requirements of occupational safety are provided for types of works which are discussed in more depth.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 02 Dec 2020 09:41
Last Modified: 02 Dec 2020 11:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5711

Actions (login required)

View Item View Item