Eestis tekkivad lahustijäätmete kogused destilleerimisseadme kasutuselevõtuks

Nõgel, Elis (2017) Eestis tekkivad lahustijäätmete kogused destilleerimisseadme kasutuselevõtuks. [thesis] [en] Solvent Waste Quantities in Estonia for Distillation Unit Introduction.

[thumbnail of Diplomitöö - Elis Nõgel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (797kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (233kB)

Abstract

Kahe või enama aine vedeliku segu eraldamist komponentideks tänu temperatuuri muutmisele nimetatakse destilleerimiseks. Ainete keemistemperatuuride erinevuse tõttu on segu destilleerimine võimalik. Madalamatel temperatuuridel destilleeritakse välja madala keemistemperatuuriga vedelikud ning seejärel temperatuuri tõustes, destilleeruvad välja kõrge keemistemperatuuriga vedelikud. Destilleerimisseade EV400 töötab samal põhimõttel nagu teised destillaatorid. Erinevatest lahustitest moodustuv segu valatakse seadmesse ning kuumutatakse seda niikaua, kuni kindlatel temperatuuridel hakkavad erinevad lahustid segust välja aurustuma. Aur läbib kondensaatori, kus see kondenseerub ning edasi liigub mööda toru kogumismahutisse. Tulemuseks on taasväärtustatud lahusti, mida saab erinevates protsessides uuesti kasutada. Käesoleva lõputöö raames viidi läbi küsimustik erinevate ettevõtete seas (autoremondi-ja värvimistöökojad, trükikojad ja metalltaara tootjad), et uurida millised on lahustijäätmete koostised ja kogused ettevõtetes ning kui suur on huvi asutustel taasväärtustatud toote kasutamise vastu. Läbiviidud küsitlus ei andnud loodetud tulemusi. Vastuseid saadi kahjuks ainult kaheksalt ettevõttelt 70-st ning nende tulemuste põhjal ei saa teha järeldusi Eestis tekkivate lahustijäätmete kohta. Siiski sai välja tuua mõned konkreetsed lahustid, mida seade tulevikus töötlema hakkab. Kõik vastanud ettevõtted olid huvitatud taasväärtustatud toorme ostmisest, kuid konkreetseid väärtusi, millele see vastama peaks, tõid välja ainult kolm ettevõtet – kas samaväärne uuele või 70% samaväärne uuele toormele. Kuna ettevõtted ei andnud vastuseid küsimustikule siis analüüsiti Keskkonnaagentuuri kodulehelt leitavaid jäätmekäitluse aasta-aruandeid. 2010-2013. aasta aruannete andmetel on toimunud lahustite taasväärtustamine, 2010. aastal oli see kogus 21 t ning järgnevatel aastatel jäi kogus alla 5 t. 2014. aastast alates on kõik lahustijäätmed aruandluse järgi leidnud käitlust põletuse teel. 2015. aastaks on jäänud käitlemata 194 t lahustijäätmeid, mis võiks leida käitlust destillatsiooniseadmes. 26 Iga aasta jääb käitlemata ehk lattu keskmiselt 190 t lahustijäätmeid. Vaadeldud perioodil jõudis käitlusesse keskmiselt 378 t lahustijäätmeid aastas. Kogus, mida seade suudaks aastaga töödelda on 635 t, mis on ligi kuuendiku võrra suurem, kui 2015. aastal käitlusesse jõudis. See, et üks seade suudaks Eestis ära käidelda kõik tekkivad lahustijäätmed, on väga positiivne teadmine. See tähendab, et järgitakse jäätmehierarhiat ning jäätmete ringlussevõtuks on loodud erinevaid võimalusi

Abstract [en]

Circular economy has attracted much attention in recent years from consumers and manufacturers alike. People have become more aware of the byproducts and wastes that manufacturing and consumption produce, which is where circular economy comes into play. The idea is to extend the life of products by improving designs, repairing, reusing and recycling, thus creating less waste and using less resources. Waste management companies have a crucial role in this as well, since they are responsible for proper and sustainable recycling. For example, AS Epler & Lorenz is one of those companies that daily focuses on improving recycling and reusing. Thanks to financial support from Environmental Investment Centre, the company is now able to reclaim solvent waste by distilling it instead of incinerating it as before. This graduation thesis has introduced the only solvent waste distilling unit in Estonia, explained the processes that occur in order to distil solvents and analysed the amounts that the distillation unit will treat. For this graduation thesis a study among car repair shops, printing houses and different paint shops was conducted to find out the compositions and amounts of used solvents as well as the interest in buying reclaimed solvents. The study was conducted via the internet and the expected number of respondents was 70, but only few companies were willing to participate in the study. To get better results, the author of this thesis went on-site of 15 companies to take an interview. For different reasons, most of them were not willing to answer any questions. In conclusion, only 8 companies responded to the questionnaire, and it is not enough to make adequate conclusions about solvent wastes in Estonia. However, the author got to know some certain solvents that the distillation unit will reclaim in the future. In addition to the study, the author analysed the waste management companies’ annual reports of years 2010-2015. The reports revealed that in years 2010-2013 there was some kind of solvents reclamation, but the amounts were under 20 tonnes per year. Every year there is about 190 tonnes of solvent wastes that stay in warehouses and do not find its way to proper treatment. The solvent reclamation unit that AS Epler & Lorenz bought is able to reclaim 635 tonnes of solvent waste per year. For example, that amount is about 1/6 times more than the amount that came in for treatment in the year 2015. It is very positive to know that one distilling unit is able to manage all the solvent wastes in Estonia. It means that Estonian waste managers are following more and more the waste hierarchy, providing new ways to reuse and recycle wastes.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Subjects: Environmental Technology > Technology and Waste Management > Waste Treatment Equipment and Waste Processing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 02 Dec 2020 08:17
Last Modified: 02 Dec 2020 11:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5701

Actions (login required)

View Item View Item