Turu-uuring individuaalõmblusteenusega kangakaupluse loomiseks

Viibur, Merily (2014) Turu-uuring individuaalõmblusteenusega kangakaupluse loomiseks. [thesis] [en] Market Research for Creating Individual Sewing Textile Shop.

[thumbnail of Merily lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (768kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (426kB)

Abstract

Antud töö koosneb kahest suuremast osast, esimeses osas keskendub autor turu-uuringu teooriale ning empiirilises osas, lähtudes teooriast, teostas autor turu-uuringu selleks, et luua individuaalõmblusteenusega kangakauplust. Teooria koosnes turu-uuringu olemusest, turu ülevaate-, sihtgrupi analüüsi- ning konkurentide analüüsi koostamise teoreetilisest käsitlusest. Teoreetilise osa viimane peatükk kirjeldas, kuidas koostada loodava ettevõtte analüüsi. Empiirilises osas käsitleti Tallinna jaekaubanduse turu hetke ülevaadet ning elanike arvu ja palgataset. Sihtgrupi seas koostatud küsitluse tulemuste põhjal analüüsis autor loodava ettevõtte potentsiaalset sihtgruppi. Sihtgrupi keskmiseks vanuseks on naised vanuses 33 eluaastat. Vastav klient elab Tallinna linnas ning tema igakuine sissetulek on vahemikus 501-1200 eurot või enam kuus. Konkurentide analüüsimiseks uuris autor kõigepealt välja, kes võiksid olla potentsiaalsed põhikonkurendid loodavale ettevõttele. Põhikonkurentideks saab autor pidada kuute poodi. Nendeks on Tallinna kesklinnas asuvad kauplused: Kangas ja Nööp, Saana, Solveig, Abakhan, Kangadžungel, Trend Tekstiil.. Tulemuste analüüsimiseks sai autor informatsiooni sihtgrupi küsitlusest, kaupluste kodulehekülgedelt, Facebookist, isikliku vaatluse tulemustel ning intervjuudest kangakaupluste töötajatega. Tulemuste analüüsimiseks koostas autor kokkuvõtliku tabeli, kus ta võrdles kaupluste asukohti, lahtioleku aegu, individuaalõmbluse teenuse pakkumist, klientuuri, kaubavalikut, parkimisvõimalust ning ühistranspordi kättesaadavust. Selgus, et individuaalõmbluse teenust pakub kaks konkurenti. Pühapäeviti on lahti ainult kaks poodi. Parkimisvõimalused on kõigil poodidel tasulised ning ühendus ühistranspordiga hea. Kaubavalik ning klientuur on sarnased. Kauplustel oli ka oma eeliseid konkurentide ees. Näiteks Kangas ja Nööp kauplus pakub kardina õmblemist ja paigaldamist. Loodava kaupluse analüüsis toetus autor sihtgrupi küsitlusele, konkurentsi analüüsile, Emori uuringute tulemuste analüüsimisele ning muudele majanduslikele vajalikele statistilistele andmetele, näiteks läheduses asuvate kaupluste külastatavusele. Töö käigus selgitati välja oodatav esialgne käive, milline võiks olla müüja palk ning milline on töötaja tootlikkus. Autoril oli enne töö alustamist olemas visioon, kuhu võiks loodava kaupluse rajada ning milline see kauplus välja näha. Uuringu tulemustel leidis autor tõestust oma visioonile. Kauplus plaanitakse luua Tallinnasse, sellepärast oli autoril vaja uurida Tallinna majanduse olukorda. Eesti majandus, sealhulgas Tallinna oma, on stabiliseerumas, palgad tõusevad ja ostujõud suureneb. Töötavate inimeste protsent suureneb, mis annab head alused uuele ettevõttele turule sisenemiseks. Loodavale kangakauplusele on konkurente piisavalt, kuid hetkel pole sihtgrupp teadlik, et kangakauplused võiksid pakkuda õmblusteenust. Pigem on harjumuseks kasutada antud teenuseid eraldi. Kangakauplus peaks enese reklaamimisel panema suurt rõhku individuaalõmbluse teenuse pakkumisele, et äratada sihtgrupi tähelepanu. Suur osa küsitletutest on individuaalõmblus teenusega kangakaupluse loomise poolt ning kasutaksid ise meelsasti seal pakutavaid teenuseid. Loodava kaupluse täpseks aadressiks hakkab olema Rotermanni kvartal, Rotermanni 5. Kauplus on lahti E-R: 10-20 L: 10-18 P: 10-16. Kaupluses töötatakse vahetustega, korraga on tööl kaks töötajat, üks müüja ning teine on disaner/õmbleja. Teenindaja kuu brutopalgaks on 800 eurot. Õmblusteenust teostatakse kauplusest väljaspool ning esialgu ladu pole, kõik kaup on väljas teenindussaalis. Kangast ostetakse sisse Itaaliast, Türgist ja Saksamaalt. Keskmiseks sisseostu hinnaks on seitse eurot meeter. Trantspordi partnerina kasutatakse logistikafirmat DB Schenker Estonia. Töö lisas on välja toodud õmblusteenuste hinnakiri ning töös näidis tabel keskmise toote hinna kujunemise kohta. Sellele toetudes on teostatud oodatav kuu sissetulek. Veel on välja toodud oodatav kuu kasum. Kui tulla turule õigel ajal ja õiges kohas on potentsiaal kasumliku ettevõttena eksisteerida täiesti reaalne ning loodava ettevõtte asukoht ning lahtioleku ajad soosivad seda. Töö koostamine andis autorile nägemuse, milline on hetke turu olukord, kuhu soovitakse siseneda, loodava kaupluse sihtgrupp, peamised konkurendid, millega on võimalik konkurentidest eristuda ning milline on loodava ettevõtte esialgne visioon ja kasumlikkus. Tulevikus, kui kauplus on hakanud edukalt tegutsema, on plaan suurendada kaubanduspinda, et saaks kauplusele juurde ka oma lao. Lisaks sellele on plaan hakata pakkuma klientidele kinkekaarte, püsikliendi soodustust ning kanga tellimist kataloogi alusel. Kui kauplus suudab hoida hinnad konkurentsivõimelised, saab ettevõte turul edukalt tegutseda. Samuti on oluline välja teenida kliendi usaldus ning seejärel võib oodata käibe ja külastatavuse suurenemist.

Abstract [en]

Market Research for Creating Individual Sewing Textile Shop. The aim of this research is to learn if Tallinn needs an individual sewing textile shop or not. This research consists of two parts. First part concentrates on the market research theory and the second empirical part concentrates on how to make a market research for creating an individual sewing textile shop. The theory contains on the essence of market research, the survey of the market, target group analysis, competitors’ analysis and the last part of this research is focused on how to do analysis for creating a new company. In the second part of this research author is giving an overview of Tallinn’s present retail market. Target group analysis is based on the survery which was made on the webpage www.connect.ee. Every person who wanted to take part in the survey could do that. According to the conclusion that author made after analysing the surveys’ results she found out who would be the target group for her new company. Her new company’s target group would be women at the age of 33. This client lives in Tallinn and her monthly salary would be between 501-1200€ and more per month. This woman is very confident and her time is very important for her, aswell the way she looks. This client visits the shop one time or more times a year. In competitiors analysis the author firstly found out who would be the potentional competitiors. The new shop would have six potentional competitiors. Those companies would be Kangas ja Nööp, Saana, Solveig, Abakhan, Kangadžungel and Trend Tekstiil which are all situated in the city center of Tallinn. For the analysis author gathered information from the target group survey, from shops’ homepages, from Facebook, from personal survey and from the interview with the competitiors’ employee. To analyse the results, author created a brief table where she analysed shops’ opening times, do they have an individual sewing service, who is their target group, their product selection, do they have parking available or public transport nearby. On Sunday only two of the main competitior shops are open so it’s good to keep the new shop open on Sunday because most of the other shops are closed. Parking and public trantsport is available at all shops. Product selection is quite the same in all the shops, but most of the shops have their own advantages over others. For example at Kangas ja Nööp it is possible to have an individual curtain sewing and mounting service. New shops’ analysis is based on the target group survey, competitiors’ survey, on Emor surveys and other financial statistical data for example the frequency of attendance of the nearest shops. During the research author found out what would be the prospective sales and what would be the salary for the salesman. Before starting this research author had a vision where the new shop should be located and how it should look like. In the result of this research author got answers to her questions. Author is going to make the new shop in the city center of Tallinn in the area of Rotermanni. In her new shop she is going to catch the target group attention with the individual sewing service and by having all the textiles in the shop . Her new shops’ price range would be competitive to others. She thinks that if she enters the market in the right place at the right time the shop will be successful. During this research author found out who would be her new shops’ target group, who would be the main competitiors, how can the new shop be different from the competitiors’ shops and what would be the first vision for the shop and how effective could it be. In the future if the shop is doing fine she likes to expand it and also build a warehouse for the shop. In addition she is planning to sell gift vouchers and making a client card. If the shop is gonna be lucrative then there will be a possibility to order textiles from the catalogue as well.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > Design
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Fashion Engineering > Resource Management
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 02 Dec 2020 07:56
Last Modified: 02 Dec 2020 11:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5699

Actions (login required)

View Item View Item