Protsessiarendus ABB AS elektrimasinate tehase näitel

Kovalevski, Edgar (2015) Protsessiarendus ABB AS elektrimasinate tehase näitel. [thesis] [en] Process development by example of ABB AS electrical machines factory.

[thumbnail of lõputöö_Edgar_Kovalevski.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (188kB)

Abstract

Nagu igas tootmises, esineb ka ABB elektrimasinate tehase tootmistsüklis häireid. Üldjuhul toodetakse elektrimasinate tehases ühel ja samal ajal palju eri tooteid, mis tähendab igale tootmist toetavale osakonnale ja tootmisprotsessile lahendamist vajavaid ülesandeid, et kõik saaks õigel ajal tehtud, rõhuga just sõnadel „õigel ajal”. Miks? Sest kõiksugu häired ja seisakud on tihti põhjuseks, miks klient võib toode kätte saada hilinemisega. Häirete registreerimise ja haldamise süsteem oli protsessiarenduses küll olemas, ent registreeritud andmeid oli vähe ja tihti ei näidanud need tegelikku olukorda tootmises. Andmete registreerimiseks, haldamiseks ja nende põhjal selgunud häirete lahendamiseks leiti lahendus: töötati välja protsess, mis aitas registreerida rohkem häireid, et saada parem ülevaade olukorrast tootmises ja senisest asjakohasem sisend probleemide lahendamiseks. Kuigi asutuse sees vastutab protsessi toimimise ja häirete registreerimise eest töödejuhataja, kaasab välja töötatud protsess ka kõik teised osalised, nagu tootmistööline, arendusinsener, tooteinsener, kvaliteediinsener, tugitiimi insener, tootmise planeerija, tootmisosakonna juht, tootmisjuht, tehase juht. Kõige suurema tähtsusega inimene töödejuhataja kõrval on tootmistööline – tema on see, kes kõiki häireid tootmises otse kõrvalseisjana näeb ja võimalik, et oskab kohe ka lahenduse pakkuda. Tootmist toetavad osakonnad ei ole töökorralduse tõttu pidevalt käepärast, seepärast peetakse elektrimasinate tehases igal hommikul koosolekuid, mille käigus arutatakse läbi tootmises seisakuid põhjustavad häired. Need koosolekud on samuti osa häirete registreerimise protsessist tootmises, kuna annavad hea ülevaate, et teha vajalikke parendusi. Häirete registreerimise ja haldamise süsteemi rakendamine on veel algusjärgus, seega ei ole töö tulemust võimalik kohe kuvada, mistõttu on töös kuvatud eeldatavad tulemused. Andmete põhjal joonistel 23–25 võib öelda, et siinse töö autor on eeldanud, et protsessiarendus on edukas. Kui 2015. a augustis kulus liigsele tööle 1500 tundi (4% tööajast), siis juba 2016. aasta märtsis on näha, et nende hulk on vähenenud: liigsete tundide (praagi parandamisele kulunud tunnid, ületunnid, tööootel ja koristamiseks raporteeritud tunnid) osakaal ei ole suurem kui 1% kogu tööajast. Häired tootmistsüklis ei põhjusta üksnes ajakadu, vaid ka rahakadu. Näiteks põhjustab suurimat rahakadu ületundide tegemine, kuid nende tegemist on võimalik ennetada. Protsess, mis töö käigus juurutatakse, aitab kõigil kaasatud osapooltel rohkem häireid näha ja registreerida. Tulemusena vähenevad tootmise kulud, klient saab kvaliteetse ning õigel ajal tarnitud toote.

Abstract [en]

Process development by example of ABB AS electrical machines factory. As in every production, ABB AS electrical machines factory has disruptions in production cycle. In electrical machines factory, generally multiple products are being produced at the same time, which means every supporting department has certain tasks to solve, so everything could be done “at the right time”. Why? Because all kinds of disruptions are often the cause why clients products may be delayed. In process development registration and administration system existed, but registered data was inadequate and often did not show real situation in production. To register and administrate data, a solution was found: the process was developed, which helped to register more disturbance in order to get better overview of production and more up do date input to solve problems. Even though work supervisor is responsible for smooth process operation and registers disruptions, developed process involves many other people, such as manufacture worker, development engineer, product engineer, quality engineer, support team engineer, production planner, production department manager, production manager and factory manager. The most important person besides the supervisor is manufacture worker, who sees all the disruptions as a bystander and may possibly suggest immediate solutions. Due to the work arrangement, supporting departments are not always available. This is the reason why at electrical machines factory morning meetings are held, where production disruptions, which are causing delays, are discussed. These meetings are also part of disruption registration system and overall production development, because they give good overview to make necessary improvements. Registration and administration system is still in early stage, therefore it is not possible to show final results and only results obtained by hypothetical data are shown. According to information in drawings 23-25, author of the thesis has presumed that process development is successful. When in August 2015 time spent on additional work was 1500 hours (4% of work time), then by March 2016 the hours have decreased: additional time (hours spent on scrap improvement, overtime, standby hours, cleaning time) is not more than 1% of work time. Disturbances in production cycle does not just cause waste of time, but also waste of money. For example biggest waste is when overtime is required, but it is possible to prevent these. Process which is integrated within this thesis helps all parties to see and react to more problems in production. As a result of this thesis production costs will go down and client receives quality product on time.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Co-advisor: Janar Kukk
Subjects: Mechanical Engineering > Product Development > Flexible Manufacturing Modules
Mechanical Engineering > Product Development > Industrial Design
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 02 Dec 2020 07:21
Last Modified: 02 Dec 2020 10:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5695

Actions (login required)

View Item View Item