Ettevõtte tarneahela optimeerimine läbi äriprotsesside tõhustamise

Arro, Tiia (2018) Ettevõtte tarneahela optimeerimine läbi äriprotsesside tõhustamise. [thesis] [en] Optimising the Supply Chain by Improving the Efficiency of Business Processes.

[thumbnail of Ettevõtte tarneahela optimeerimine läbi äriprotsesside tõhustamise.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 21 May 2023.

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 May 2023.

Download (76kB)

Abstract

Ka käesoleva lõputöö näidisettevõtte PLM Group 3D Printing ApS probleemiks on ettevõttesiseste üheste äriprotsesside puudumine ja seetõttu informatsiooni liikumise puudulikkus, mis võib pikemas perspektiivis viia tarnahela suutlikkuse vähenemiseni. Probleemi lahendamiseks seadis lõputöö autor eesmärgiks anda ülevaade ettevõtte 3D-printerite tarneahelast, kaardistada ettevõttesisene tellimuse täitmise äriprotsess, analüüsida tarneahelat ja sisemisi protsesse, et leida kitsaskohad ning pakkuda välja soovitusi tarneahela efektiivsuse tõstmiseks. Eesmärgini jõudmiseks püstitas autor uurimisküsimused. Uurimismeetodina kasutas autor kvalitatiivset juhtumiuurimust. Andmekogumismeetoditena kasutas autor osalusvaatlust ja poolstruktueeritud intervjuusid, millede käigus kõigepealt autor kaardistas olemasoleva sisemise tellimuse täitmise äriprotsessi ja tuvastas võimalikud kitsaskohad, analüüsis kitsaskohti osalusvaatlusest ja poolstruktueeritud intervjuude tulemustest lähtuvalt ning sünteesis tulemustest ja teooriale tuginedes uue, parendatud äriprotsessi ning tegi ettepanekud, kuidas läbi äriprotsesside tõhustamise tarneahela efektiivsust kasvatada. Uurimusest selgus, et vastavalt teooriale on ettevõtte äriprotsessid üks kolmest komponendist, mis moodustavad tarneahela raamistiku ja seetõttu on äriprotsesside juurutamine kõigepealt ettevõttes sees ja siis teiste tarneahela lülide vahel tarneahel efektiivsuse koha pealt hädavajalik. Teooria kohaselt on identifitseeritud kaheksa põhilist äriprotsessi: kliendisuhete haldamine, klienditeeninduse juhtimine, nõudlusahela juhtimine, tellimuse täitmine, tootmisvoo juhtimine, tarnijasuhete haldus, tootearendus ja turule toomine, tagastuste haldamine. Autor kaardistas ja analüüsis töö käigus tellimuse täitmise äriprotsessi ühe tarnija ühe 3D-printeri tüübi näitel. Sünteesi käigus selgus, et kuna on tegemist rahvusvahelise ettevõttega, mis tegutseb erinevates riikides üle Skandinaavia, puudub ettevõttes ühtne tellimuse täitmise äriprotsess, on tekkinud erinevad praktikad, kuidas klientide nõudlust rahuldatakse. Autor tuvastas uurimise käigus, et ettevõttes puudub ühtne müügilepingu vorm, ostuosakonnale ostutellimuse täitmiseks antav informatsioon on puudlik, 3D-printerite transpordis on vähene kontroll saabumisaegade suhtes, paigaldusinseneridel puudub info, milline aeg on sobivaim printeri paigaldamiseks ning arveldamine klientidega viibib informatsiooni puudumise tõttu. Sünteesi tulemusena valmis uus, parendatud tellimuse täitmise äriprotsessi voodiagramm ning samuti tegi lõputöö autor ettepaneku juurutada tellimuse täitmise protsessi juhtimine, määrata töötajatele kindlad vastutusalad ning andis soovitusi, millised on alamprotsesside sisendite ja väljundite täpsuse ning kvaliteedi tõstmise suhtes. Autori hinnangul saavutas ta lõputöö jaoks püstitatud eesmärgi ja arvab, et uut tellimus täitmise äriprotsessi rakendades ning soovitusi järgides muutub tellimuse täitmise äriprotsess 50% kiiremaks ning seeläbi tõuseb kogu tarneahela efektiivsus. Edaspidisteks uurimissuundadeks soovitab autor uurida protsessipõhisele juhtimisele üle mineku võimalusi ettevõttes PLM Group 3D Printing ApS.

Abstract [en]

Throughout the years, supply chain management has focused on how to promote collaboration between organizations, improve internal processes and streamline communication to ensure the competitive advantage of member organizations in the supply chain. The problem for PLM Group 3D Printing ApS, a model company in this thesis, would need standardized business processes within the company. Due to the problem, the aim of the thesis was to provide an overview of the company's supply chain and map out internal processes, analyze supply chain and internal processes in order to identify bottlenecks and to propose recommendations for increasing the efficiency of the supply chain. The final paper consists of three main parts. In the first part, the author focused on the concept of supply chain management. The sub-parts consist the supply chain definition, the basic supply chain processes, and the supply chain optimization options. In addition, the author also discussed the specifics of supply chain management from an international company point of view. In the second part, the author introduced the nature of the 3D-printing, the impact of the production method on the supply chain management, and the differences between the traditional and the 3D- printing supply chain. The author also analyzed the position of the PLM Group 3D Printing ApS in the 3D-printing supply chain. At the end of the second part, the author introduced the research strategy and methodology used in the thesis. In analysis, the author mapped order processing to Business Process Modeling Notation (BPMN) as a flowchart and sought to identify potential bottlenecks. In terms of synthesis, the author summarized the results of interviews and synthesized new, improved business process diagrams. At the end of Chapter 3, the author proposed conclusions and suggestions that could improve the information flow in the supply chain and improve the efficiency of business processes. The study revealed that, according to the theory, business processes are one of the three components that constitute the supply chain framework, and therefore the deployment of business processes is first within the company and then to the overall supply chain with the other supply chain links is essential. There are eight key supply chain business processes in the framework: customer relationship management, customer service management, demand management, order fulfilment, manufacturing flow management, supplier relationship management, product development and commercialization, returns management. The author mapped and analyzed order fulfilment of one type of printer from one supplier. The synthesis revealed there are different ways of fulfilling the customers’ need by different countries in the group. The author identified that there is a need for harmonized sales agreement, the input for the order management is missing information, there’s a lack of control in transport of Swedish goods, engineers are missing information when it’s the best time to install the printer, invoicing is postponed due to the lack of information from engineers. As a result of the synthesis, a new, streamlined business process flow chart was compiled, and the author also proposed to introduce the process of managing the order fulfilment, assign specific responsibilities to the employees, and make recommendations on how to improve the accuracy and quality of the sub-process inputs and outputs. According to the author, the target of the thesis was met, and believes that by implementing the new business process and following the recommendations, the order fulfilment business process will become 50% faster, thus increasing the efficiency of the entire supply chain. For further research directions, the author recommends exploring the possibilities for transferring process management at PLM Group 3D Printing Aps.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 02 Dec 2020 07:09
Last Modified: 02 Dec 2020 10:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5693

Actions (login required)

View Item View Item