Poorse stabiliseeritud katendikihi kasutamine teede ehituses - eelised ja puudused

Paap, Kimmo (2020) Poorse stabiliseeritud katendikihi kasutamine teede ehituses - eelised ja puudused. [thesis] [en] Constructing Porous Stabilizing Road Pavement Layers – Advantages and Disadvantages.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade poorse stabiliseeritud katendi kihi rajamisest Ämari Lennubaasis teostatud tööde näitel ning analüüsida antud kihi sobivust teedeehituses. Lõputöös käsitletud poorse stabiliseeritud kihi rajamine toimus 2019 aastal Ämari lennubaasis, kus kokku paigaldati üle 8200m3 segu. Lõputöös antakse ülevaade nõuetest, mis oli projekti raames ette antud nii segule, kui valmis kihile ja paigaldamisele ning keskendutakse probleemidele, mis tekkisid poorse stabiliseeritud kihi rajamisel. Võrdluses kehtiva määrusega „Tee ehituse kvaliteedi nõuded“ jõutakse järeldusele, et poorset stabiliseeritud katendi kihti on võimalik rajada vastavalt määruses ette antud nõuetega, kuid probleemseks osutub tõsiasi, et määruse järgi ei ole võimalik kasutada stabiliseeritud katendikihi rajamisel fr.4-32mm killustikku. Analüüsides poorse stabiliseeritud kihi rajamise positiivseid ja negatiivseid külgi võib teha järelduse, et antud kihi rajamine on keerukas ning teatud tingimustel majanduslikul väga kulukas, kuid sellest sõltumata võib olla olukordi, kus poorne stabiliseeritud kiht võiks olla projekti mõistes õige lahendus. Kahjuks puudub lõputöö autoril võimalus tuua näiteid Eestis rajatud poorse stabiliseeritud katendikihi kohta, kuna antud kihti varem rajatud ei ole, mis tõttu ei olnud võimalik analüüsida kihi toimivust liiklusele avatud teedel.

Abstract [en]

The aim on these thesis was to give an overivew of the construction of a porous stabilized road pavement layer on the exaple of the work performed at Ämari Airbaseand to analyze this layers suitability for road construction in Estonia. Works described in this thesis took place in 2019 at Ämari Airbase, where during the construction more than 8200m3 of mixture was installed. This thesis gives an overview of the requierments that were set for the mixture as well as for the finished layer and installation. Also this tehsis focuses on the problems that arose during the construction. In comparisson with current regulation „Tee ehituse kvaliteedi nõuded“, it is concluded that it is possible to lay porous stabilized layer within the requirements set by the regulation., but the fact that acording to the regulation it is not allowed to use 4.32 mm crushed limestone aggregate whey laying a stabilized layer, may become an issue. Analyzing the pros and cons of building a porous stabilizedroad pavement layer, it can be concluded that the construction of this layer is complicated and, under certain conditions, very costly, but there may be situations where a porous stabilized layer could be the right solution for the project. Unfortunately, the author of this thesis does not have examples of poroues stabilized pavement layer built in Estonia, due to that was not possible to analyze the performance of this layer on open roads under traffic.

Item Type: thesis
Advisor: Ott Talvik
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Kimmo Paap
Date Deposited: 21 Sep 2020 08:44
Last Modified: 21 Sep 2020 08:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5654

Actions (login required)

View Item View Item