Linnaosa kergliiklusteede seisukord ja analüüs

Kask, Riho (2020) Linnaosa kergliiklusteede seisukord ja analüüs. [thesis] [en] Cycle and Pedestrian Pathway Condition Analysis in a City District.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli hinnata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt lähiaastatel Kristiine linnaosa kergliiklusteedele tellitud taastusremonditööde eesmärgipärasust ja nende teostuse kvaliteeti. Saada teada, kas ülejäänud linnaosa kergliiklusteed vastavad nõutud seisunditasemetele, millised on neis peamiselt esinevad defektid ning kas kergliiklejatele on tagatud piisav ohutus antud piirkonnas liiklemiseks. Seatud eesmärgi täitmiseks ja täpse ülevaate saamiseks kergliiklejana läbis autor linnaosa kergliiklusteed jalakäijana ning jalgratturina. Käesolevas lõputöös uuriti Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt lähiaastatel Kristiine linnaosa kergliiklusteedele tellitud taastusremonditööde eesmärgipärasus ja nende teostuse kvaliteeti. Uurimuse tulemusena selgus, et viimase kolme aasta jooksul tellitud taastusremonditööde tulemustes defekte ei esine, seega on tagatud tänavate nõutavad seisunditasemed. Kergliiklusteed, mis taastusremondi läbisid, olid varasemalt halvas seisus ja vajasid taastusremonti, neist paljudel ei olnud minimaalseid seisunditasemed tagatud. Lisaks uuriti antud lõputöös ülejäänud Kristiine linnaosa kergliiklusteede seisukorda: neis esinevaid defekte, nende kasutajate ohutuse tagamist ja vastavust nõutud seisunditasemetele. Selgus, et üldine teede seisukord on linnaosas heal tasemel. Kõige paremad tingimused kergliiklejatele on peatänavate ääres, mis pakuvad ühendust Mustamäe/Nõmme ja Kesklinna vahel ning kõrvaltänavad eramajade vahelistest piirkondades. Piirkondlikult esines defektidega kergliiklusteid enim Põhja-Kristiines, kus levinumad defektitüübid on põikpraod, murenemine, võrkpraod ja augud. Üldine liiklusohutus on kõikides linnaosa piirkondades vägal heal tasemel. Vöötradade värvil ei lasta enamasti ära kuluda ja tagatakse liiklusmärkide hea nähtavus kõikidele liikluses osalejatele. Kõige liiklusohtlikum piirkond on tänu halvadele katenditingimustele Põhja-Kristiine, seal esines ka kõige rohkem kulunud värviga ülekäiguradasid. KOKKUVÕTE 57 Järgnevate aastate eelarve koostamisel peaks linnaosavalitsus keskenduma enim Põhja-Kristiine piirkonnale, kus paljud kergliiklusteed ei vasta nõutud minimaalsetele seisunditasemetele, või on nõutavad seisunditasemed liiga madalad. Neis kergliiklusteedes esineb palju defekte ja need võivad tekitatada ohte liiklejatele. Lisaks vastavad peaaegu kõik ülejäänud linnaosa piirkonnad juba nõutud seisunditasemetele, mis võimaldaks suuremat keskendumist antud piirkonna puudujääkidele.

Abstract [en]

The following graduation thesis Cycle and Pedestrian Pathway Condition Analysis in a City District focuses on the condition analysis of the cycle and pedestrian pathways in Kristiine city district. The aim of the thesis was to value purposefulness of the comissioned work on cycle and pedestrian pathways ordered by the Environment and Municipal Department of Tallinn in past years and quality of its implementation. To find out how good are the conditions in all the other cycle and pedestrian pathways in the district, which are the main defects that occur in them and is there guaranteed enough safety for users to travel in that area. To fulfill the set goal and to get an accurate overview as cycle and pedestrian pathway user, the author traveled city district both as a pedestrian and a cyclist. In this thesis it was studied about purposefulness of the comissioned work on cycle and pedestrian pathways, ordered by the Environment and Municipal Department of Tallinn, in the past years and quality of its implementation. The study revealed that the renovation works in past three years have all been carried out with high quality and none of them have any major defects. The cycle and pedestrian pathways which got renovation works did not fulfill their minimal condition levels and needed repairs. In addition to comissioned works, all the other Kristiine district cycle and pedestrian pathway conditions were also examined, the defects that occur in them and their safety for users. It turned out that the general quality of the cycle and pedestrian pathways in the city district are in a good shape and fulfill their minimal condition levels. The best conditions for users are next to the main streets, which offer good connection between Mustamäe/Nõmme and City center, and the side streets around the areas between private houses. The area with the worst cycle and pedestrian pathways is NorthKristiine, which road surface has the most defects. The most common of those are transverse cracks, crumbling, mesh cracks and potholes. General road safety is on a very good level all around the city district. Crosswalking colour is kept of getting worn out and it is provided that traffic signs are visible for all the participants in traffic. The SUMMARY 59 most dangerous area in the traffic is North-Kristiine thanks to its poor road surface conditions, there also appeared most areas with worn out colouring on the crosswalks. In the preperations of the budget for the following years, the district council should focus mostly on the North-Kristiine area, where cycle and pedestrian pathways do not fulfill their minimal condition levels or the levels are set too low. With that they will guarantee high quality and safe travels for cycle and pedestrian pathway users in the whole district.

Item Type: thesis
Advisor: Tarvo Mill
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Maintenance
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Riho Kask
Date Deposited: 21 Sep 2020 08:46
Last Modified: 21 Sep 2020 08:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5649

Actions (login required)

View Item View Item