Tänava kergliiklustee ehitusprojekt

Mintšenkov, Andrei (2020) Tänava kergliiklustee ehitusprojekt. [thesis] [en] Cycle and Pedestrian Pathway Construction Project.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (11MB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only

Download (21kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli jalakäijatele ja jalgratturile ohutumate, atraktiivsemate ja mugavamate liikumisvõimaluste loomine ning kvaliteetse projekti ettevalmistuse kindlustamine Hooldekodu- ja Priisle teel Tallinnas, Lasnamäe linnaosas. Käesoleva teeprojekti tulemusena on koostatud põhiprojekti tasemel lahendus kahe ja poole ja kolme meetri laiuse kergliiklusteega, mille laius tagab ohutu ja mugava liikumisvõimalus jalakäiatele, jalgratturitele ja vähemobiilsetele elanikkonnale. Priisle tee - Ussimäe tee ristmikul on koostatud teekattemärgistusega liikluskorraldus ja ristmiku lähedale on planeeritud ohutussaar, mis omakorda kitsendab Ussimäe teed, jaotab liiklusvoogud ja tagab kergliiklejatele ohutust tee ületamisel. Kuna projekteeritav kergliiklustee ühendatakse Iru Hooldekoduga, siis kõrge tähelepanu oli pööratud puudega inimestele. Kõikides ülekäigukohtades äärekivid on alla lastud sõiduteega sama kõrguseni ning iga ülekäigukoha ette on pandud braikivi. Kergliiklusteel on ette nähtud kaks puhketsooni, mis omakorda ei takista liikumist, tsoonis paigaldatakse istepingid ja prügikastid. Suur tähelepanu oli osutatud puude säilitamisele ning tänu mitme kergliiklustee konstruktsiooni rakendusele oli võimalus enamus väärtuslikest puudest säilitada ning nende juuresüsteemi kaitsta. Puude säilitamiseks oli otsustatud kergliiklusteed kahes kohas rajada mööda sõiduteed, kasutades kaheksa sentimeetrit kõrgust äärekivi, mille tõttu sõiduteel tuli asfaldit profileerida nii, et oleks tagatud sõiduteelt sademevee äravoolu. Vertikaalplaneeringuga said modelleeritud projekteeritava tee kõrgused ja kalded ning nõlvad ja sademevee kraavid. Pinnase planeerimisega, olemasoleva kraavide puhastamisega ja truupide rajamisega oli taagatud sajuvee äravool. Projekteeritud teede katendid on esitatud graafilises osas, joonised: „Ristlõige: lõige 1-1; lõige 2-2; lõige 3-3“ ja „Konstruktiivsed lõiked“. Projektis on viidatud standartidele, õigusaktidele, juhenditele ja muudele dokumentidele, millest on lähtutud projekti koostamisel ja millest peab ehitaja juhinduma. Valmis projekt oli esitatud Ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks võrguvaldajatele, kohaliku omavalitsuse esindajale ning Tellijale, kelleks oli Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, ehitusloa saamiseks. Projekt lõppes ehitusloa väljastamisega ja projekti edaspidise Tellijale üleandmisega, mis tõendab projektis püstitud eesmärkide edukat saavutamist.

Abstract [en]

The following graduation thesis Cycle and Pedestrian Pathway Construction Project is to create safer, more attractive and more convenient mobility opportunities for pedestrians and cyclists and to ensure the preparation of a high-quality project on the Hooldekodu and Priisle street in Tallinn, Lasnamäe district. The author of this thesis is a participant of the road designing team of Keskkonnaprojekt Ltd, the company responsible for the infrastructure design documentation of the pedestrian road. As a result of this road project was prepared the main project with two and a half and three-meter-wide pedestrian roads. That ensures a safe and comfortable movement for pedestrians, cyclists and people with reduced mobility. There was solved traffic management with road marking at the Ussimäe-Priisle street intersection. Also, there was a traffic island, the task of which was to narrow the Ussimäe street, divide traffic flows, and be a part of a safe pedestrian crossing through Ussimäe street for predestines and cyclists. Since the planned pedestrian road should be connected with Iru Care Home, special attention was paid to people with disabilities. At all crossings, the curbs are lowered to zero height in order to provide a barrier-free environment, and a tactile panel is placed in front of each crossing. There are two rest zones on the pedestrian road where benches and trash bins are installed., which in turn does not impede movement. Great attention had been paid to the preservation of trees. The application of several pedestrian road constructions made it possible to preserve most of the important trees and protect their root system. In case of preservation of the trees, the pedestrian road was decided to construct along the carriageway in two places, using an eight-centimetre-high curb. Asphalt had to be profiled on the carriageway to ensure the right water drainage. With the vertical alignment were modelled the heights and gradients of the designed road as well as the slopes and ditches for rainwater collection. The drainage of rainwater was ensured by the planning of the soil, cleaning of the existing ditches and construction of the culvert pipes. All the designed road cross-sections have been presented in the graphic part. The project refers to the standards, legislation, directives and other documents that have been used in the preparation of the project that should be followed by the constructor. Through the construction register, the completed project folder had been applied for approval with the network owners, the local government and the customer- Tallinn Urban Environment and Public Works department, and a construction permit. The project ended with issuing construction permit and the subsequent transfer of the project to the customer. That proves the successful fulfilment of the objectives set in the project.

Item Type: thesis
Advisor: Toome Mati
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Andrei Mintsenkov
Date Deposited: 21 Sep 2020 08:41
Last Modified: 21 Sep 2020 08:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5647

Actions (login required)

View Item View Item