Korterelamu ehitustööde organiseerimine (VH)

Veskiväli, Heigo (2020) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (VH). [thesis] [en] Organising Construction Work of the Apartment Building.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (8MB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only

Download (484kB)

Abstract

Käesoleva lõputööga lahendati Põhja-Tallinna linnaossa rajatava korterelamu ehitustööde organiseerimine. Vastavalt korterelamu kohta koostatud projektile kirjeldatakse lõputöös ehitatava hoone arhitektuurseid, konstruktiivseid ja tehnosüsteemide lahendusi. Lõputöö raames koostati ehitusobjekti tööde ajaks objekti platsi organiseerimise plaan, kus on näidatud sissepääsud objektile, ajutised teed ja väravad, tõstetehnika töötsoonid objektil, tõstetehnika paiknemise asukohad, materjalide ladustamise alad, olemsoojakute paiknemine krundil, veevõtu koht ja esmaabivahendite asukohad objektil. Töö raames koostatid ehitustööde mahutabel ja eelarve tabel. Määrati ehitustööde kestvus koos tööjõu ressursside vajadusega ja koostati vastav koonkalendergraafik. Koostatud tehnoloogiakaartidel käsitletakse katusetööde, pinnasetööde ja taldmiku betoonitööde teostamist. Töös kirjeldatakse suuremaid tõstemehhanisme, mis on vajalikud tõstetööde teostamiseks ja objekti töövõtumeetodit. Tuuakse välja olulisemad töö- ja tuleohutuse alased nõuded. Töö majandusosa raames koostati ehitustööde eelarve, mille ühe osana käsitletakse objekti tööde organiseerimise kulusid. Käesoleva ehitusobjekti ehitustööde organiseerimis kulud moodustavad 9,4% kogu objekti eelarvest ja on 80253,00 eurot. Tehnoloogiakaartidega on lahendatud hoone katuse ehitustööde ning vundamendi süvendi kaeve ja taldmiku betoonitööde teostamine. Kirjeldatud on tehnoloogiakaartidel kasutatavad mehhanismid, materjalid, tööjõu ja tööriistade vajadus, materjalide transport objektile ja objektilt ära. Tehnoloogiakaartidel kirjeldatakse tööde protsessi ja koostatakse ajagraafikud koos tööjõu vajaduse tabelitega. Tehnoloogiakaardid käsitlevad ka ehituse tööohutusnõudeid ja tööde teostamise kvaliteedinõudeid. Koostatud ehitustööde kalendergraafiku põhjal kestavad tööd 249 päeva, mis on ca 11 kuud. Tööd valmivad vastavalt tellijaga kokku lepitud kuupäevaks. Töödega alustakse objektil 08.07.19.a ja tööd antakse tellijale üle 18.06.20.a. Kasutusluba hoonele taotletakse kolme kuu jooksul peale ehitustööde lõpetamist.

Abstract [en]

The topic of this thesis is the organisation of the construction work on the apartment building in Põhja-Tallinn at Telliskivi Street. According to the project prepared for the apartment building, the architectural, constructive and technical system solutions for the building will be described. With the thesis a plan for organizing the site was prepared, showing the entrances to the site, temporary roads and gates, lifting equipment work zones at the site, lifting equipment locations, material storage areas, location of heaters on the site, water intake location and first aid equipment locations at the site. As part of the work, a volume table of construction work and a budget table were compiled. The duration of the construction work was determined together with the need for labor resources and a corresponding summary calendar schedule was prepared. The prepared technology maps cover the execution of roofing works, earthworks and concrete works on the platform. The work describes the larger lifting mechanisms that are necessary for carrying out lifting work and the method of commissioning the object. The most important requirements for occupational and fire safety are outlined. Within the economic part of the work, a budget for construction work was prepared, one part of which deals with the costs of organizing the work of the site. The cost of organizing the construction work of this construction object make up 9.4% of the total budget of the object and is 80253.00 euros. The technology maps have been used to solve the construction work of the roof of the building and the concrete work of the excavation of the foundation pit and the base. The mechanisms, materials, the need for labor and tools, the transport of materials to and from the site are described in the technology maps. The technology maps describe the work process and schedule, schedules with labor demand tables. Technology maps also cover construction safety requirements and quality of work performance. Based on the prepared construction schedule, the work will last 249 days which is approximately 11 months. The work will be completed according to the date agreed with the client. The work on the object will start on 08.07.19 and will be handed over to the customer on 18.06.20. The use permit for the building is applied for within three months after the completion of the construction work.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Heigo Veskiväli
Date Deposited: 16 Sep 2020 10:33
Last Modified: 02 Dec 2020 10:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5639

Actions (login required)

View Item View Item