Hosteli ehituse organiseerimine

Grün, Ottomar William (2020) Hosteli ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of the Hostel.

[thumbnail of Lõputöö] Other (Lõputöö)
Restricted to repository personnel only until 1 September 2035.

Download (4MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon)
Restricted to repository personnel only

Download (99kB)

Abstract

Lõputööna koostati viiekorruselise hosteli ehitustööde organiseerimise projekt. Lõputöö majandusosas olevast eelarvest selgus, et hoone ehitusmaksumuseks kujunes ilma käibemaksuta 3 004 762 €, mis kujundab hoone brutoruutmeetri hinnaks 1334 €/m2 ilma käibemaksuta. Lisaks analüüsiti ehitusplatsi otse- ja üldkulusid mis moodustasid 10,5% kogu ehitusmaksumusest ning pakuti välja mõningad meetmed kulude vähendamiseks. Ehituseelarvest tulenevate mahtude, ajanormide ja tööliste arvu alusel koostati koondkalenderplaan ning tööjõugraafik. Vastavalt ehitustööde koondkalenderplaanile algavad tööd 13.03.2020 ja lõppevad 04.05.2021 ning millest tulenevalt on tööde kestuseks 298 tööpäeva. Koondkalenderplaanile lisatud tööjõugraafikust selgub, et tööde teostamise kõrgperioodil töötab platsil 62 töölist. Ehitusplatsi üldplaani koostamisel lahendati ära ehitusplatsi ruumiline planeerimine mille käigus määrati plaaniliselt ning koostati ehitusplatsi liiklusskeem, ehituslinnakute asukohad, jäätmete käitlemine, objekti valve, ajutiste teede ja laoplatside sealhulgas kommunikatsioonide asukohad. Täiendavalt arvutati energiavajadused ning dimensioneeriti vastavad väljundid vastavalt objekti eripärale. Tüüpkorruse konstruktiivse osa tehnoloogilise kaardi seletuskirjas on esitatud tööde kirjeldused ning sõltuvused, leitud tööjõuvajadus, kirjeldatud vastavate tööde tõõohutus- ja kavaliteedi nõudeid koos tolerantsidega. Tehnoloogilise kaardi seleturkirja osa toetamiseks on koostatud graafilised osad, mis on muuhulgas abiks ka ehitustööde teostamisel. Lõputööks valitud objektile ehituse organiseerimise projekti koostamine tekitas autorile tervikpildi andtud objektist ning andis parema ülevaate ehitustööde omavahelistest seostest. Lõputöö autor on seisukohal, et koostatud ehituseorganiseerimise projekti on võimalik kasutada antud objektil ehitustööde läbiviimisel

Abstract [en]

The goal of the thesis Organising the Construction Works of the Hostel is to prepare a project for the construction organisation of the hostel. The project for the construction organisation includes a letter of explanation and graphs supporting the letter of explanation. The letter of explanation describes the construction conditions of the building and its architectural solution; the economic description includes the construction budget that shall be standardised according to time standards. According to the standardised budget of the economic description, a general schedule for the construction works shall be drawn up, and the works brought out in the schedule shall be described. Additionally, the planning logic of the construction site shall be solved, and additional temporary energy needs shall be found for implementing construction works. The construction works of the constructive part of the standard floor are marked on the technological map. The letter of explanation of the technological map shall define the staffing needs, describe the works to be done and bring out the quality and safety requirements of respective working positions. In the value of assets of the project, the method of contracting shall be described, and the requirements for work and fire safety, including general requirements for environmental safety, shall be brought out. The economic part of the thesis established that the cost of construction shall be 3 004 762 € + VAT, which makes the price of gross square meter 1334 €/m2 + VAT. In addition, the costs of construction organisation were analysed – they formed 10.5% of the entire cost of construction. Measures were also proposed for the reduction of construction costs. According to the general schedule of construction works, the works shall begin on 13.03.2020 and end on 04.05.2021, which means the total duration is 298 working days. The staff schedule added to the general schedule shows that during the high season of the construction works, there will be 62 workers on the construction site. When drawing up the general plan for the construction site, the spatial planning of the construction site was solved, the traffic plan, the locations of construction campuses, waste management, surveillance of the site and the locations of temporary roads and stockyards, including the locations 60 of communications, were set and planned. Additionally, energy needs were calculated, and the respective outlets were dimensioned according to the peculiarities of the construction object. The explanation letter of the technological map of the constructive part of the standard floor brings out the descriptions and dependencies of the construction works, the staffing needs, and the descriptions of work safety and quality requirements together with tolerances.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Ottomar William Grün
Date Deposited: 16 Sep 2020 10:34
Last Modified: 16 Sep 2020 10:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5632

Actions (login required)

View Item View Item