Rõivaste taaskasutamise tehnoloogilise protsessi arendamine

Reiljan, Kerlin (2020) Rõivaste taaskasutamise tehnoloogilise protsessi arendamine. [thesis] [en] Development of a Technological Process for Garment Recycling.

[thumbnail of 2020_reiljan_kerlin_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Maailmas muutub järjest rohkem aktuaalsemaks taaskasutamine ja ümberkäitlemine. Eriti oluline on see tekstiili valdkonnas, sest tekstiil laguneb väga kaua aega. Tekstiilijäätmed peaks olema eraldatud olmeprügist, mida praegusel hetkel suurel määral ei ole. Teadmised ja ettepanekud on kõigil olemas, kuid puudub hetkel teostus erinevatel asjaoludel. Üks suurim küsimus inimestel on, kuhu panna rõivad, mida enam ei kanna? Järjest rohkem tekib tekstiilikonteinereid kättesaadavamaks ning mõned kauplused on lubanud vanad tooted neile viia. Inimeste teadlikus kasvab tektiili kohapealt koguaeg ning populaarsemaks hakkab minema taaskasutus. Taaskasutus kas selle näol, et minnakse kaltsukatesse, tehakse ise vanadest toodetest uus toode või kasutatakse tekstiili mõnel muul looval viisil ära. Ettevõtte Aus Design OÜ näitel on lõputöös vanadest uue toote tegemise protsess. Iga uus tehnoloogiline lahendus vajab korralikku dokumentatsiooni, eriti kui tegemist on loovuse ning ainulaadse lõpptootega. Tooteid ettevõttes on palju ning põhifookus oli populaarsemal tootel ehk noolesärkidel. Protsessiks on tehtud tehnilised joonised, tootekaardid, materjalide loetelu ning toodete töötlemise tehnoloogiline järjekord jagumatute tööetappidena. Siis sai teada ka toote valmimise aja antud tööle. Naiste t-särk valmis 1,74 tunniga ning mehe t-särk 1,66 tunniga. Kuna tegemist oli eridisainiga tehtud tooted, siis võtab see kauem aega võrreldes tööstuses. Enne tuleb vanad tooted lahti lõigata ning alles siis saab hakata paigutama. Paigutamisel tuleb jälgida lõimesuunda ning materjalil olevaid defekte. Tööstuses lihtsalt ladestatakse materjal juurdelõikuslauale mitme kihi kaupa ning pannakse lõige peale ning lõigatakse välja kas masinaga või käsijuurdelõikusseadmega. Vanadest toodetest kasutati ära naise puhul 4 t-särki ning mehe puhul 5 t-särki. Nende toodete tegemisel jäi järgi ka jääki, mida saab omakorda kasutada. Suuremaid detaile saab kasutada uue toote tegemisel ning väiksemaid mõne padja, teki või mänguasja täiteks vatiini asemel. Olulist rolli mängib ka töötajate oskused ning hea masinapark. Ettepanekud töö kvaliteedi parendamiseks olid töökohtade muutmine ning uue masina ostmine või kasutamine rentimisega. Järeldus on see, et antud protsessi saab kindlasti uuesti korrata, kuid ettevõttel tuleb mõelda oma hinnad üle. Tegemist on käsitööga ning võtab palju rohkem aega. Kas peaks toodet müüa sama hinnaga, mis valmistoote või küsima kallimat hinda? See oleneb milline on valmistoote omahind ja kas on võimalik erilahendusega toodet müüa sama hinnaga.

Abstract [en]

Reuse and recycling are becoming increasingly important in the world. This is particularly important in the textile sector, as textiles decompose for a very long time. Textile waste should be separated from household waste, which to a large extent does not currently exist. Everyone has knowledge and suggestions, but there is currently no under different in circumstances. One of the biggest questions people have is where to put clothes that they no longer wear? Textile containers are becoming more accessible and some stores have offered to bring old products to them. People's awareness of textiles is growing all the time, and recycling is becoming more popular. Reuse, either by going to rags, making a new product from old products themselves or using textiles in some other creative way. The example of the company Aus Design OÜ is the process of making a new product from the old ones. Every new technological solution needs proper documentation, especially when it comes to creativity and a unique end product. There are many products in the company and the main focus was on the most popular product, the arrow shirts. The process consists of technical drawings, product cards, a list of materials and the technological sequence of product processing in indivisible stages. Then the time of completion of the product for the given work was also known. The women's t-shirt was sewn in 1.74 hours and the men's t-shirt in 1.66 hours. As these were specially designed products, it takes longer compared to the industry. The old products must first be cut open and only then can be placed to the garment. When placing, the direction of the thread and the defects in the material must be observed. In industry, the material is simply deposited on the cutting table in several layers and the cut out is either with a machine or with a hand-held cutting device. Of the old products, 4 t-shirts were used for a woman and 5 t-shirts for a man. These products also left a residue that can be used. Larger details can be used to make a new product and smaller ones to fill a pillow, blanket or toy instead of cotton batting. The skills of the employees and a good machines also play an important role. Suggestions for improving the quality of work were changing workroom placing and buying or renting a new machine. The conclusion is that this process can certainly be repeated, but the company needs to rethink its prices. It is more a handcraft and takes much more time. Should the product be sold at the same price as the industry product or should a higher price be charged? It depends on the cost price of the finished product and whether it is possible to sell the product with the same price.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Fashion Engineering > Technology and Product Development
Depositing User: Kerlin Reiljan
Date Deposited: 15 Sep 2020 11:37
Last Modified: 16 Sep 2020 06:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5627

Actions (login required)

View Item View Item