Kvaliteetsest farmikarusnahast keskkonnasäästliku kasuka valmistamine

Lindberg, Lisa Mai (2020) Kvaliteetsest farmikarusnahast keskkonnasäästliku kasuka valmistamine. [thesis] [en] Production of an Ecologically Sustainable Fur Coat.

[thumbnail of 2020_Lindberg_Lisa_Mai_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Diplomitöö kirjutamise soov on näidata karusnahatööstuse keskkonnasõbralikkust ning jätkusuutlikkust. Eesmärk on selgitada, et puurikarusloomade elamistingimused on reguleeritud ning vastavad sätestatud nõuetele. Karusnahk on naturaalne materjal ja kui tema eluring on lõppenud, laguneb nahk taas loomulikul teel, ühinedes loodusega. Tänu sellele võib pidada karusnahka moetööstuses üheks jätkusuutlikumaks algmaterjaliks. Autori poolt käsitletud karusnahatootmise etappidest nähtub, et tegemist on väga läbimõeldud toodanguga. Mistahes rõivatööstuse materjali jalajälje arvutamisel ei tohi käsitleda vaid tootmiseks raisatud energiat. Alati tuleb arvestada ka toodangu eluea pikkust ning selle reostuskoormust loodusele. Karusnahkseid tooteid saab korduvalt ümber õmmelda ning neid pärandatakse põlvest põlve edasi. Seda silmas pidades tuuaksegi lõputöös välja just karusnahkse toote jätkusuutlikkus, ajale vastupidavus ning naha taasjõudmine looduslikku ringlusesse. Sellest joonistub ka karusnaha mõistlik ökoloogiline jalajälg. Töö autor loodab, et tänapäeva moetööstus arvestab kõiki uusi ja olulisi näitajaid, ning ei jäta sellist väärtuslikku materjali, nagu karusnahk, unustatuna eelmisesse sajandisse. Käesoleva töö karusnahkse toote näidismudeli valmistamine kinnitab eeldust, et toodet on võimalik õmmelda nii, et praktiliselt kõik karusnahaosad kasutatakse ära ühte kasukasse. Sellise eesmärgiga kasuka disainiprotsessi tuleb alustada olemasolevast materjalist ja selle paigutusest, ning vastavalt sellele luua tehnoloogia ning konstruktsioon. Karusnahkade laiuse määramisest tuletatakse detailide mõõdud. Toote lõikeline lahendus on põhilõikeline, sest karusnahkse toote põhifookuses on selle õmblemise tehnoloogia. Konstruktsioon ise peab olema võimalikult lihtne. Käesoleva näidismudeli valmistamise tegi keerulisemaks soov muuta selle efektiivsus ja kandmine võimalikult mitmekülgseks. Rõhutamaks jätkusuutlikku disaini lisati tootele lukud, ning tänu sellele on mudel kantav kolmes erinevas variandis. Näidismudelil on lukuga eemaldatavad varrukad ning puusajoonest saab toodet, vastavalt soovile, kanda lühemalt või pikemalt. Tänu vaheleõmblemise tehnoloogiale on karusmantel palju kergem ning nooruslikum. Kõike eelnenut arvestades, saab kasukat kanda varasügisest hiliskevadeni. Käesoleva töö mudeli hind ei erine tavalisest karusnahksest tootest, mille valmistamisel pole kasutatud vaheleõmblemise tehnoloogiat. Tehnoloogia keerukuse tõttu on kasukale kuluv ajakulu ja inimressurss väga suur ning sellest tulenevalt on toote hind endiselt kõrge, kuigi karusloomi kasutatakse tootesse tunduvalt vähem. Karusnaha puhul on kõrgem toote omahind igati põhjendatud, sest tegemist on naturaalse allikmaterjaliga, mille eluiga on õige hoolduse ning hoiustamise korral 50-100 aastat. Kuna karusnahkseid esemeid pärandatakse edasi ka järgnevatele põlvkondadele, on nendes olemas ka oma emotsionaalne väärtus. Seetõttu on ligikaudu 2000 eurone karusmantli hind igati põhjendatud. Tehnoloogia arenedes areneb kindlasti edasi ka karusnahatööstus ning karuse kvaliteet. Üha enam karusloomadest suudetakse viia 100%-sse ringlusesse. Kuna keskkonnareostus ning jätkusuutlikkus on järjest enam päevakorras, leiab töö autor, et karusnahkse materjali täielikult tootesse ära kasutamine võiks olla uus normaalsus. Kunagi peeti kõhualuseid tükke väärtusetuteks ja neid ei kasutatud. Kuid just nendele detailidele kasutuse leidmine võiks olla jätkusuutliku disaini uudsus. Nii nagu kasutab tööstus ära kõik looma kehaosad, peaks ka köösneritöökoda ära kasutama kõik karusnaha osad. Tänapäeva moetööstuses on probleemiks suur keskkonnareostus, riiete ületootmine ning toodete halb kvaliteet ning vähene vastupidavus. Diplomitöö tutvustab karusnahatööstuse toimimise protsesse ning sealhulgas valmistatakse karusnahkne mantel, mille tehnoloogiline ning lõikeline lahendus arvestab asjaolu, et autor soovib karuse kõik osad tootesse ära kasutada. Töös püstitatud eesmärgid said edukalt täidetud, ning leidis kinnitust eeldus, et on võimalik valmistada mantel ilma, et oleks tarvidust karusnahkse materjali osi ära visata. Karusnaha õmblemine nõuab mitmeid erinevaid erialaseid teadmisi ja oskusi. Karusest toote valmistamine võtab kordades rohkem aega kui tekstiilmaterjalist toote õmblemine. Tootmisprotsess jääb alatiseks käsitööks. Iga nahk on unikaalne ning erinevate mõõtudega, seetõttu nõuab toote valmistamine iga kord uut ja ainuomast lähenemist. Köösneritöös ei ole identseid mudeleid ning klientidele on alati tagatud ainulaadsus. Lõputöös käsitletakse karusnaha ning karusnahafarmide jätkusuutlikkust, naha töötlemise ja müügiga seotud toiminguid, köösneritöökojas naha ettevalmistuseks vajaminevaid töövahendeid - ja protsesse ning õmblustehnoloogiat. Diplomandi soov luua null-karusnaha-kaduga keskkonnasäästik karusmantel kujunes huvitavaks ja väljakutseid esitavaks tööks. Käesolev näidismudel on alles esimene ilma jääkideta karusmantel ning seda sama suunda, uusi ideid ja võimalusi soovib selle lõputöö autor kindlasti ka edaspidi praktiseerida.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis, The Production of an Ecologically Sustainable Fur Coat from Quality Farmed Fur, is to show the environmental friendliness and sustainability of the fur industry. The objective is to explain that the living conditions of fur animals are regulated and meet the established requirements. Fur is a natural material and when its lifecycle ends, it decomposes in a natural way, merging with nature. As a result, fur can be considered one of the most sustainable raw materials in the fashion industry. The different stages of fur production described by the author, show that it is very well elaborated manufacture. The energy footprint of any clothing industry material must not be calculated solely on the basis of energy wasted for manufacturing. It is necessary to always take into account the lifespan of the product and the contamination factor to the nature. It is possible to resew fur products for multiple times which allows them to be passed from generation to generation. With this in mind the thesis highlights the sustainability of the fur product, its durability and the re-entry of the skin into natural circulation. From there comes the reasonable ecological footprint of fur. The author hopes that today’s fashion industry will take into account all the new and important indicators and will not leave such valuable material as fur into the last century. The production of a sample model for the thesis confirms the assumption that the product can be sewn so that all the parts of the fur are used in one coat. With this aim, the designing process of a fur coat has to be started from the existing material and its layout and according to that to create the technology and construction. The dimensions of the details are derived from the determination of the width of the furs. The pattern solution of the product is basic, because the main focus of the fur product is its sewing technology. The construction itself must be as simple as possible. The production of the sample model was complicated by the desire to make it as effective and versatile as possible, to be able to wear it in many ways. Zippers were added to the product to emphasize the sustainable design and thanks to that fur coat can be worn in three different ways. The sample model has removable sleeves with a zipper and the fur coat can be worn in a shorter or longer form. Thanks to this sewing method and added zippers, the fur coat is much more lighter and youthful. Considering all the above, the coat can be worn from early autumn to late spring. The price of this sample model does not differ from a regular fur product, which is not made using this perticular sewing technology. As a resault, due to the complexity of this technology, the time and human resources required for the coat, the price ended up still high. Although it does not require as many animals compared to regular fur coat. The higher cost of the fur product is justified as fur is natural source material and with right care and proper storing the lifespan can be up to 100 years. As fur objects are passed on to future generations, they also have their own emotional value. Therefore, the price of the EUR 2000 fur coat is justified. With the development of technology, the fur industry and the quality of the fur will definitely develop further. More and more fur animals can be recycled 100%. As environmental pollution and sustainability are increasingly on the agenda, the author of the paper finds that the full use of fur material in the product could be a new norm. Abdominal pieces were once considered worthless and were not used. However, finding use for these details could be a new thing of sustainable design. Just as the industry uses all parts of the animals body, the furrier should also use all the parts of the fur. The problem in today's fashion industry is high environmental pollution, overproduction of clothes, and poor product quality and low durability. The dissertation introduces the processes of the fur industry, including the production of a fur coat, the technological and cut solution of which takes into account the fact that the author wants to use all parts of the fur in the product. The objectives set in the work were successfully achieved. The premise that it is possible to make a coat without the need to throw away parts of the fur material was confirmed. Sewing fur requires many different professional knowledge and skills. Making a fur product takes many times longer than sewing a textile product. The production of fur products will always remain hand work. Each skin is unique with different measurements. Therefore, the production of the product requires a new and unique approach every time. There are no identical models in furrier’s work and customers are always guaranteed the uniqueness of the product. The thesis handles the sustainability of fur and fur farms, operations related to leather processing and sales, tools and processes required for leather preparation in a furrier’s workshop and sewing technology. The author’s desire to create an environmentally friendly fur coat with zero fur loss turned out to be an interesting and challenging work. This sample model is only the first fur coat without residues and the author of this dissertation definitely wants to continue to practice this same direction, new ideas and possibilities.

Item Type: thesis
Advisor: Margit Kuusk
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Technology of Leather and Fur Products
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Fashion Engineering > Technical Design of Apparel
Depositing User: Lisa Mai Lindberg
Date Deposited: 12 Jun 2020 10:08
Last Modified: 16 Sep 2020 06:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5597

Actions (login required)

View Item View Item