Pärnu raudteejaama arendus 2015-2017

Rattiste, Romet (2014) Pärnu raudteejaama arendus 2015-2017. [thesis] [en] Development of Pärnu station 2015-2017.

[thumbnail of Rattiste_Loputöö.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Lisad_Rattiste.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Lõputöös on koostatud vastavalt individuaalsele ülesandele üherajalise piirkonna raudteejaama Pärnu turvanguseadmete arenduse projekt koos jaama tehnilise iseloomustuse kirjeldustega. Olenemata Rail Balticu projekti saatusest, on Eesti jaoks oluline ka siseriiklik raudteetransport. Pärnu raudteejaamas on aastast 1971 kasutusel signaalide ja pöörmete võtmesõltuvusseadmed, mis tuleb asendada märkimisväärselt operatiivsema ning ohutuma tehnoloogiaga, milleks on elektritsentralisatsioon. Enam ei pea jaama kõrikutes käsitsi pöörmeid ümber tegema, mis võtab omajagu aega. Selleks piisab elektritsentralisatsiooni puhul vaid pult-tabloo kasutamisest jaamakorraldaja ruumis, sest uued pöörmed töötavad elektriajamitega. Kuna Pärnu raudteejaama arendus projekt on kallis, on mõistlik ta teostada kahes etapis. Seetõttu võetaksegi mikroprotsessortsentralisatsioon kasutusele 2 a peale elektritsentralisatsiooni. Üleminek kompuuterjuhtimisele suurendab jaamatöö ohutust ning operatiivsust veelgi. Veneaegsed releesüsteemid asenduvad töökindlate mikroprotsessor juhtplokkidega, mis võtavad vastu ja edastavad signaale kompuutrisse ning pöörmetele ja fooridele. Kasutusele võetav jaamavahe automaatika rattapaari loendussüsteemi näol tagab kindlamalt jaamavahe vabastamise kui veerem on jõudnud sihtjaama. Poolautomaatblokeeringu puhul aga võib esineda telemasti rikkeid ning samuti võib ilmastik ja ka roostekiht rööpal mõjutada isoleerpiirkondade töökindlust. Rattapaari loendurite puhul see probleemiks ei ole, kuna süsteem loeb piirkonna vabaks kohe, kui loendustulemused näitavad sisenenud ning väljunud rattapaaride arvu ühtimist. Pärnu raudteejaama arendus 2015-2017 projekti seletuskirjas on koostatud: • Pärnu jaama paiknemine, jaamahoone ja seadised ning tehniline iseloomustus • Pärnu jaama kavandatava töö kirjeldus • Pärnu jaama elektritsentralisatsiooni välisseadised ja nende paigutus • Rööbasahelate ehituse kirjeldus • Matkade, pöörmete ja signaalide sõltuvustabel • Mikroprotsessortsentralisatsiooni põhimõtted ja konfiguratsioon • Pöörmete, teede, isoleerpiirkondade, signaalide, matkade ja ülesõitude visualiseerimise põhimõtted • Mikroprotsessortsentralisatsiooni kasutamine • Võimalike rikete loetelu Majanduslike arvestuste osas on välja arvutatud Excel programmiga Pärnu jaama osiste koordinaadid ja kavandatud arenduse maksumus. Graafilises osas on koostatud: • Pärnu raudteejaama mittemastaapskeem seadiste koordinaatidega • Pärnu raudteejaama mast-, kääbus- ja manöövrifoorid • Matkade, pöörmete ja signaalide sõltuvustabel • Pärnu raudteejaama kaheniidiline rööbasahelate skeem • Pärnu raudteejaama elektritsentralisatsiooni pult-tabloo • Pärnu raudteejaama mikroprotsessortsentralisatsiooni displei • Pärnu raudteejaama arendus 2015-2017 projekti esitlus • Pärnu raudteejaama mast-, kääbus- ja manöövrifoorid VICOS OC on elektrilise tsentralisatsiooni seire ja juhtimise süsteem, mis on spetsiaalselt välja arendatud väikeste juhtimiskeskuste jaoks, nii raudteemagistraalide jaoks kui ka tööstuslike raudteede tarvis. Pärnu raudteejaamas sobib kasutamiseks VICOS OC, mis on tänapäeva mugav ja ohutu süsteem. Majanduslikus mõttes on antud süsteem väga ökonoomne, kuid raudteel omab suurt tähtsust ka ohutustehnika. Ohutustehnika poole pealt süsteem näitab koheselt, kus on juhtimisviga või tehniline rike. Kui on kõrgendatud nõue operatsioonide jälgimiseks või kui standardseid toiminguid ei saa tõrgete tõttu sooritada, siis on vaja teha ohutust käsitlevad toimingud, mis registreeritakse ja loendatakse. Vastutus ohutuse või ohutust käsitlevate operatsioonide eest lasub liikluskorraldajal ja operatsioonide juhtimissüsteemil. Jaama arenduse projekt on kallis, kuid seoses Eesti raudteede tehnika arenguga ja rahastamisele Euroopa Liidu tugifondidest, rakendatav.

Abstract [en]

The subject of this diploma thesis is “The renovation of the Pärnu railway station 2015-2017”. The thesis is written according to the individual assignment to design the new Pärnu railway station along with technical character reference. No matter what the fate of the Rail Baltic project will be, our national railway transportation is still very important. The safety equipment used in the Pärnu railway station is from the year 1971, which means it needs to be replaced with a much safer and newer technology, the electrical centralization. It will make it possible to manage railway routes and switches from the control panel in the station operator's room, because the switches will be power-operated. Because the renovation project is quite expensive, it is reasonable to do it in two stages. That is why the microprocessor centralization will be installed 2 years after the electrical centralization. This renovation will add even more safety and allow faster operations in the station. The old Russian relay-system will be replaced with highly reliable Element Control Computers (ECC) that receive and send information between the computer and the railway switches and LED-signals. Also, the current semiautomatic block signaling system will be upgraded with a modern system that will use axle counters. Axle counters are devices located at the beginning and end of a railway-block that count the number of axles entering and leaving. If the same number leave the block as entered it, the block is assumed to be clear. Axle counters do not suffer problems with tower data links or with railhead contamination due to rust or compacted leaf residue, that can affect the correct operation of track circuits. In explanation of the Pärnu station’s renovation project there are: • The location of the Pärnu station, description of the technical appliances • the description of planned improvements in Pärnu station • the electric centralization equipment and their placement • the description of construction of the two-threaded railway circuit • the table of relations between trips, switches and signals • the configuration and principles of the microprocessor centralization • the visualization principles of the track automatic security devices • the utilization of the microprocessor centralization • the listing of possible errors The financial planning chapter consists of calculation of Pärnu station’s appliance coordinates and the cost of the infrastructural renovation. Calculations have been conducted with the Microsoft Excel program. In the graphical part there are: • Non-scale layout and device coordinates of the Pärnu station • The LED-signalling lights of the Pärnu station • Table of relations between trips, switches and signals • The layout of the two-threaded railway circuit • The layout of the electrical centralization control panel • The screen display of the microprocessor centralization • The slideshow presentation of the Pärnu railway station renovation project VICOS OC is the system of the electrical centralization surveillance and management that is especially developed for small control stations, railway highways and also for industrial railways. For the Pärnu station, the VICOS OC is the best choice, because it is modern, convenient and safe.

Item Type: thesis
Advisor: Raivo Pütsep
Subjects: Transport > Rail Transport > Railway Engineering > Railway Design
Transport > Rail Transport > Railway Engineering > Railway Automation
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Romet Rattiste
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:58
Last Modified: 04 Sep 2019 07:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/559

Actions (login required)

View Item View Item