Vertikaalne lõhelisus

Teisena iseloomustab Tallinna paekivi tihe vertikaalsete lõhede võrk (erinevalt näiteks rifflubjakividest ja -dolokividest Lääne-Eestis ja Saaremaal).

Vertikaalne tektooniline lõhelisus läbib kogu aluspõhja ja jagab paelasundi eri suurusega nurgelisteks plokkideks.

Lõhedevõrk lihtsustab paekihtide murdmist, olles väljamurtud kihtide looduslikeks piirideks. Lõhed on pinnavete liikumisteedeks põhjavette ja seetõttu karstunud, vormilt kärjelised, mis muudab nad dekoratiivseks ning mida võiks senisest sihipärasemalt kasutada kujundusliku elemendina nii sise- kui välisarhitektuuris.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License