Tallinna paas

Tallinna paas moodustab pankranniku paelasundi astangu ülemise kõige tugevama (tavaliselt eenduva) osa. Vaata kõrvalolevat fotot!

Tallinna pae ulatuslikku kasutamist keskajast kuni tsaariaja lõpuni (mil paemurdmine toimis ainult käsitsi) soodustasid mitmed head ehitusomadused:

  • kihisüdamete marmoriga vôrreldav kôvadus,
  • ilmastikukindlus,
  • hea kättesaadavus - lasuvus paekalda ülaosas ja sellest vahetult maa poole jääval paeplatool,
  • kihtide väga head murdmistingimused
    • merkivi õhukeste vahekihtide esinemise tõttu oli vanasti kerge plaatjaid horisontaalseid kihte kiiludega üksteisest eraldada,
    • vertikaalsete mitmesuunaliste lõhedevõrgu olemasolu piiritles murtavate paeplaatide suuruse

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License