Sõnastik

 

 • autigeenne – kohapeal tekkinud
 • domeriit ehk domekivi, eesti geoloogide seas laialt levinud (D. Kaljo ettepanek)
 • dolokivi - paekivi, mis koosneb mineraal dolomiidist {CaMg(CO3)2}
 • dolomiidikas lubjakivi, kui kaltsiidi hulk jääb vahemikku 10-25 %
 • dolomiit - mineraal {CaMg(CO3)2}
 • dolomiitlubjakivi – lubjakivi, kus dolomiiti on 25-50 %
 • domekivi – kivistunud domel, milles dolomiiti 70-30 %, terrig materjali 30-70 %
 • domel – dolomiitmergel, sete dolomiidi sisaldusega 70-30 %, vastavalt savi 30-70 %
 • fosfaatne impregnatsioon - fosfaadilahuste imendumine settesse merepõhja pealispinnal. Paljandis väljendub see tumeda vöödina või jämeda beeži ebatasase horisontaaljoonena
 • geoloogilised piirid - erineva koostisega kihtide kontaktid
 • impregnatsioon - imendumine
 • karstumine - paekivi lahustumine sademete ja pinnavete toimel
 • katkestuspind - settelünka tähistav kihipind, kivistunud merepõhi
 • kelme - väga õhuke, tavaliselt alla 1 mm ja katkendlik vahekiht
 • kihisüda - savikelmeteta kõva kihiosa
 • lamam -allpool asuv
 • lasum - ülal pool asuv
 • lasund - kihtide kompleks
 • lubjakas dolokivi - dolokivi, milles kaltsiidi sisaldus 10-25 %
 • lubidolokivi – dolokivi, milles kaltsiidi sisaldus 25-50 %
 • merkivi – kivistunud mergel, milles kaltsiiti 70-30 %, terrig materjali 30-70 %
 • nahakord - õhuke kihisüda sauekordade vahel
 • paekivi - on rahvapärane üldnimetus kivimeile: lubjakivi, dolokivi, merkivi, domekivimergel ehk merkivi
 • püriitne impregnatsioon - püriiti sisaldav imendumisvöönd. Paljandis väljendub tumeda vöödina või jämeda musta ebatasase horisontaaljoonena
 • sauekord - merkivi kelmete rohke savikas paekivi
 • tektooniline lõhelisus - jäiga maakoore liikumiste mõjul tekkinud lõhed
 • terrigeenne materjal - mujal tekkinud, mandrilise päritoluga, tekkealale sisse kantud
 • tsükliit - on settimistsükli vältel tekkinud kivimkeha

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License