Sissejuhatus


Eestimaa on unikaalne paekivimaa. Ei tea teist sellist paemaad, kus nii väikesel alal leidub nii paljPankranniku läbilõige Pakri neemelu dekoratiivsete ja ehituslike omaduste poolest erinevaid paekivi tüüpe, kus paekasutuse traditsioonid ulatuvad eelmiste aastatuhandete taha - meie rahva muinasaega. Paas ei ole lihtsalt hall ehituskivi paemüüris, killustikuhunnik ehitusplatsil. Paas on meile looduse poolt antud kaunite omanäoliste paemaastikena: Pôhja-Eesti pankrannik jugade, treppojade, allikatega, Saaremaa randu palistavad pangad, paepõrandad mererannal jne. Paas on meie kollektiivses mälus kindlasti ka esivanemate kivikirstkalmete kujundusmaterjal, sajanditevanuste raidkirjadega hauaplaat, rôngasrist kalmistul, aastasadade vältel lohkukulunud trepiaste vanaaegse kivihoone ees ja sees. Paest on püstitatud suur osa meie kultuurmaastikke ilmestavaist püsiehitistest - kirikuist, kindlustest, môisate ja talude abihooneist, külatänavate, teede ja põldude äärde laotud kiviaedadest.

Tallinna paas (Lasnamäe ehituspaekivi) on Eesti ligi poole kilomeetri paksuse paelasundi üks vanimaid ja laiemalt levinud ning enim kasutatud paetüüpe, mis moodustab Loode-Eestis paekalda ülemise, kõige vastupidavama, enamasti eenduva osa (vt ülemine foto Pankranniku läbilõige Pakri neemel, Tõnis Saadre). Seda kihilist paasi on paekalda lähistel aastasadu murtud Osmussaarest Narvani, kõige ulatuslikumalt Tallinna ümbruses.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License