Murdmis-kihtideks jagamine


Looduslike kihtide loomulikeks piirideks on katkestuspinnad, mis tähistavad ajalisi lünki settimises ja kihtide kujunemises. Murdmiskihid on ühtsest paelasundist mehaaniliselt kergemini eralduvad kihid– savirikaste vahekihtide vahel, mida mööda kihid lasundist kiiludega lahti tõsteti.  Igale kihile on sajandite vältel antud omadusi, paksust vm. peegeldav nimi, mis on kasutusel tänapäevani.

Kõrvaloleval joonisel näete vasakult lugedes:

  • murdmiskihtide lasundi stratigraafilist liigestust,
  • laskmiskordade tasemeid
  • kihi numbreid
  • kihi nimetusi
  • kihi paksusi
  • mini ja meso tsükliitide piire

 Ava joonis suures aknas. PS! Boldiga on tähistatud ilmastikukindluse poolest kvaliteetsemad murdmiskihid.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License