Lk 2

Et Sauekorda ja kihisüdameid looduses ära tunda, vaata allolevat lühikest videoklippi.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License