Lk 2

 

Merkivi (inglise k: marlstone; saksa k: Mergelstein; vene k: mergel) koosneb 70-30% kaltsiidist ja vastavalt 30-70% terrigeensest materjalist. Kui viimast on alla 50% nimetatakse kivimit lubimerkiviks, kui savimaterjali on üle 50%, - savimerkiviks. Viimane esineb Tallinna paestus väga harvade õhukeste vahekihtidena.

Domekivi (inglise k dolomarlstone, saksa k Dolo-mergelstein, vene k dolomitovõi mergel) koosneb 70-30% dolomiidist ja vastavalt 30-70% terrigeensest materjalist. Kui viimast on alla 50% nimetatakse kivimit dolodomekiviks, kui savimaterjali on üle 50%, - savidomekiviks. Viimane esineb Tallinna paestus üksnes dolomiidistunud savimerkivi harvade õhukeste vahekihtidena.

Kokkuvõtteks võime öelda, et merkivi ja domekivi erinevalt esimesest kahest on suurema savi sisaldusega ja seetõttu ka pehmemad vähese ilmastikukindlusega. Reeglina neid ehituses ei kasutata. Samas on see kivim parimtsemendi toore ehk lähtekivim. Dolokivi on erinevalt lubjakivist enamasti urbne (sisaldab tühikuid), mis laseb läbi niiskust ja vett. Aga lubjakivi seevastu on tihe ja vettpidav. Juhul, et dolokivi ja lubjakivi sisaldavad võrdsel määral saviainest, on dolokivi mõnevõrra tugevam ja ilmastikukindlam. Lubjakivi ja marmor on tundlikud happevihmadele, dolokivi peaaegu mitte. Seetõttu õues kasutatav dolokivist skulptuur on vastupidav ning ei kahjustu erinevalt marmorist või lubjakivist.

iDevide ikoon Mõtle!

Mille poolest lubjakivi erineb aineliselt dolokivist?

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution No Derivatives 3.0 License